6.2.2023

KPI-mittarit verkkokaupassa

KPI-mittarit verkkokaupassa

KPI (Key Performance Indicator) tarkoittaa suorituskyvyn mittaria. KPI-mittarit ovat tärkeitä työkaluja, joita käytetään yrityksen tavoitteiden saavuttamisen sekä organisaation suorituskyvyn mittaamiseen ja seuraamiseen. Mittareita voidaan käyttää laajasti eri liiketoiminnan alueilla, kuten digimarkkinoinnissa, myynnissä ja henkilöstöhallinnossa.

Mitä ovat KPI-mittarit?

KPI-mittarit ovat erittäin tuttuja välineitä varsinkin suurempien organisaatioiden toiminnassa. Yrityksen koosta riippumatta KPI-mittareilla on kuitenkin erityisen tärkeä rooli verkkokaupassa sillä ne kertovat, tuottaako verkkokauppa tulosta vai ei.

Verkkokaupan KPI-mittareiden avulla voidaankin tehokkaasti arvioida yrityksen tavoitteiden toteutumista verkossa ja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan. Verkkokauppiaan ja yrittäjän on siksi tärkeää tunnistaa ja valita ne KPI-mittarit, jotka kertovat miten verkkokaupan todellista suorituskykyä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan parantaa.

Miten verkkokaupan KPI-mittarit eroavat liiketoiminnan KPI-mittareista?

Liiketoiminnan KPI-mittareista voidaan esimerkkinä mainita liikevaihdon kasvu, liidien ja myynnin määrä, asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden kasvu. Verkkokaupan KPI-mittarit eroavat näistä mittareista siinä, että ne tietysti keskittyvät verkkokaupan toimintaan ja yrityksen suorituskykyyn verkossa.

Verkkokaupan KPI-mittareiden avulla verkkokaupasta saadaan irti arvokasta ja ajankohtaista tietoa, jonka avulla esimerkiksi kaupan suorituskykyä ja sijoittumista hakukoneissa voidaan parantaa. Tärkeitä verkkokaupan tehoa mittaavia ja tärkeitä KPI-mittareita ovat kävijämäärät, konversio ja ostoskorin hylkäämisprosentti.

Seuraamalla muun muassa näitä mittareita Google Analyticsin avulla pystyt paremmin ymmärtämään, miten asiakkaasi käyttäytyvät verkossa ja miten heidän kokemustaan verkkokaupassasi voidaan parantaa ja kaupan tuottavuutta kasvattaa.

Tärkeimmät KPI-mittarit verkkokaupassa

KPI-mittarit ovat työkaluja, joita seuraamalla verkkokaupan tuottavuutta voidaan parantaa jopa huomattavin määrin. Yleisimpiin ja tunnetuimpiin verkkokaupan KPI-mittareihin lukeutuvat kävijämäärä ja konversioprosentti sekä mm. asiakashankintakustannukset, ostoskorin hylkäämisprosentti ja asiakkaan elinkaariarvo.

Kävijämäärä ja konversioprosentti

Verkkokaupan KPI-mittareista kävijämäärä nimensä mukaisesti mittaa, kuinka monta ihmistä vierailee verkkokaupassa. Konversioprosentti taas kertoo, kuinka moni sadasta vierailijasta päätyy tekemään ostoksen. Näiden mittarien lukemissa kiteytyy koko verkkokaupan menestys, sillä ilman kävijöitä ja konversioita ei synny myyntiä.

Kävijämäärät vaihtelevat aina jonkin verran kausittain, mutta verkkokauppaliikennettä voidaan lähteä kasvattamaan hakukoneoptimoinnin sekä hakukone- ja somemainonnan avulla. Pelkkä liikenteen kasvattaminen ei kuitenkaan paranna myyntiä, jos verkkokauppa ei ole käyttäjäystävällinen. Siksi näitä KPI-mittareita on hyvä tarkastella yhdessä.

Konversioprosenttia eli myyntiä parannetaan konversio-optimoinnin avulla. Tämä voi tarkoittaa verkkokaupasta riippuen erilaisia toimenpiteitä – kaikkea verkkokaupan nopeuden parantamisesta sisällön, ulkonäön ja teknisten ratkaisujen uusimiseen.

Asiakashankintakustannus

Asiakashankintakustannus kertoo, paljonko uuden asiakkaan hankkiminen yritykselle maksaa. Tämä on tärkeä KPI-mittari, sillä jo pienilläkin muutoksilla asiakashankintakustannuksissa voidaan kasvattaa verkkokaupan tulosta suuriakin määriä. 

Voit miettiä esimerkiksi tilannetta, jossa verkkokauppasi on riippuvainen kalliista mainoksista saadakseen lainkaan kävijöitä. Tällöin asiakashankinnan kustannuksia kannattaa lähteä pienentämään esimerkiksi parantamalla verkkokaupan orgaanista (ei-maksettua) näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin asiakkaat löytävät hakutulosten kautta paikalle tasaisesti silloinkin, kun mainokset eivät ole pyörimässä.

Verkkokaupassa vahvistetut asiakaspalautteet kasvattavat luottamusta, mikä voi puolestaan vahvistaa ja nopeuttaa ostopäätöstä sen jälkeen kun kävijät on saatu sivustolle. Myös potentiaalisen asiakkaan houkutteleminen sähköpostilistalle esimerkiksi alennuksen muodossa eli sähköpostimarkkinointi on edullinen tapa hankkia asiakkaita.

Ostoskorin hylkäämisprosentti

Ostoskorin hylkäämisprosentti kertoo, kuinka moni asiakas hylkää ostoskorinsa ja jättää ostoksen tekemättä. KPI-mittari on tärkeä, sillä se antaa verkkokaupalle mahdollisuuden parantaa ostoskorin käyttäjäkokemusta, sitouttamaan asiakkaita ja parantamaan tulosta.

Tyypillisesti potentiaalinen asiakas käy läpi useita verkkokauppoja ennen ostopäätöksen tekemistä, jolloin jokainen eri ostoskoriin lisätty tuote ja ostotapahtuma on mahdoton viedä loppuun saakka.

Kuitenkin tavattoman korkea ostoskorin hylkäämisprosentti johtuu usein verkkokaupan huonosta käyttäjäkokemuksesta (pitkä latausaika, pienet painikkeet, itsestään tyhjentyvä ostoskori, pakollinen rekisteröityminen, ym.), sopimattomasta maksutavasta tai yllättävistä toimituskuluista, jolloin prosenttia voidaan pienentää optimoimalla verkkokauppaa.

Asiakkaan elinkaariarvo

Asiakkaan elinkaariarvo kertoo, kuinka paljon asiakas tuottaa yritykselle ajan myötä. KPI-mittari antaa siis tietoa siitä, kuinka usein asiakas palaa verkkokauppaan ja tekee uusintaostoksia.

Asiakkaan elinkaariarvon kasvattaminen on verkkokaupan tuottavuuden kannalta erittäin tärkeää, ja ideaalitilanteessa asiakkaat ovat tyytyväisiä ja uskollisia verkkokaupalle, mikä puolestaan alentaa asiakashankintakustannuksia.

Verkkokaupan käyttäjäystävällisyyden parantaminen, nopeiden toimitusten tarjoaminen ja asiakaspalveluun panostaminen parantavat asiakkaan kokemusta verkkokaupasta, mikä lisää todennäköisyyttä siitä, että asiakas palaa kauppaan ja ostaa uudelleen.

Asiakkaita voidaan houkutella takaisin verkkokauppaan myös esimerkiksi sähköpostiautomaation; personoitujen viestien ja erilaisten tarjousten avulla, jotka auttavat samalla lisäämään konversioita, mutta sillä ei yksinään saada kasvatettua asiakkaan elinkaariarvoa. Koko verkkokauppakokemuksen tulisi olla saumaton.

Verkkokaupan kasvattaminen KPI-mittareiden avulla

Verkkokaupan tuloksen kasvattaminen edellyttää KPI-mittareiden tarkkaa seurantaa ja tarvittavien muutosten tekemistä. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa kävijämäärää ja optimoimalla verkkokauppa konversioita varten ja markkinoinnin automaatioilla pystytään pienentämään asiakashankintakustannuksia.

Verkkokaupan KPI-mittareiden lukemia voidaan parantaa myös muun muassa työstämällä yrityksen brändimielikuvaa, panostamalla toimitusnopeuteen ja asiakaspalveluun sekä kohdentamalla markkinointia oikealle yleisölle.

Mitkä KPI-mittarit kannattaa ottaa käyttöön?

Yllä mainittujen KPI-mittareiden lisäksi olemassa on lukuisia muita mittareita, joiden avulla verkkokaupan tuottoa voi seurata. Pakkaa ei kuitenkaan kannata lähteä sekoittamaan liian monella työkalulla, ja suosittelemmekin valitsemaan vain kourallisen tärkeimpiä verkkokaupan suorituskyvyn mittareita (kuten esimerkiksi nämä mainitsemamme mittarit), joita lähdet kehittämään lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Pelkästään KPI-mittareiden olemassaolo ja seuranta ei riitä saamaan parantamaan verkkokaupan tuottavuutta, vaan tärkeämpää on reagoida mittauksen tuloksiin ja tehdä toimintasuunnitelma niiden parantamiseksi. KPI-mittareiden kehitystyön tulisi siis olla säännöllistä ja jatkuvaa. Niiden muuttaminen tulee myös ajankohtaiseksi, kun asetetut tavoitteet saavutetaan ja/tai ne muuttuvat matkan varrella.

Tarvitsetko apua KPI-mittareiden kehittämisessä ja verkkokaupan myynnin kasvattamisessa? Me voimme auttaa sinua.

Ota meihin yhteyttä täällä.

Tutustu myös verkkokaupan perustamiseen, Google-mainontaan sekä Facebook- ja Instagram-mainontaan.

KPI-mittarit verkkokaupassa

KPI (Key Performance Indicator) tarkoittaa suorituskyvyn mittaria. KPI-mittarit ovat tärkeitä työkaluja, joita käytetään yrityksen tavoitteiden saavuttamisen sekä organisaation suorituskyvyn mittaamiseen ja seuraamiseen. Mittareita voidaan käyttää laajasti eri liiketoiminnan alueilla, kuten digimarkkinoinnissa, myynnissä ja henkilöstöhallinnossa.

Mitä ovat KPI-mittarit?

KPI-mittarit ovat erittäin tuttuja välineitä varsinkin suurempien organisaatioiden toiminnassa. Yrityksen koosta riippumatta KPI-mittareilla on kuitenkin erityisen tärkeä rooli verkkokaupassa sillä ne kertovat, tuottaako verkkokauppa tulosta vai ei.

Verkkokaupan KPI-mittareiden avulla voidaankin tehokkaasti arvioida yrityksen tavoitteiden toteutumista verkossa ja tehdä tarvittavia muutoksia, jotta tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan. Verkkokauppiaan ja yrittäjän on siksi tärkeää tunnistaa ja valita ne KPI-mittarit, jotka kertovat miten verkkokaupan todellista suorituskykyä ja tavoitteiden saavuttamista voidaan parantaa.

Miten verkkokaupan KPI-mittarit eroavat liiketoiminnan KPI-mittareista?

Liiketoiminnan KPI-mittareista voidaan esimerkkinä mainita liikevaihdon kasvu, liidien ja myynnin määrä, asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden kasvu. Verkkokaupan KPI-mittarit eroavat näistä mittareista siinä, että ne tietysti keskittyvät verkkokaupan toimintaan ja yrityksen suorituskykyyn verkossa.

Verkkokaupan KPI-mittareiden avulla verkkokaupasta saadaan irti arvokasta ja ajankohtaista tietoa, jonka avulla esimerkiksi kaupan suorituskykyä ja sijoittumista hakukoneissa voidaan parantaa. Tärkeitä verkkokaupan tehoa mittaavia ja tärkeitä KPI-mittareita ovat kävijämäärät, konversio ja ostoskorin hylkäämisprosentti.

Seuraamalla muun muassa näitä mittareita Google Analyticsin avulla pystyt paremmin ymmärtämään, miten asiakkaasi käyttäytyvät verkossa ja miten heidän kokemustaan verkkokaupassasi voidaan parantaa ja kaupan tuottavuutta kasvattaa.

Tärkeimmät KPI-mittarit verkkokaupassa

KPI-mittarit ovat työkaluja, joita seuraamalla verkkokaupan tuottavuutta voidaan parantaa jopa huomattavin määrin. Yleisimpiin ja tunnetuimpiin verkkokaupan KPI-mittareihin lukeutuvat kävijämäärä ja konversioprosentti sekä mm. asiakashankintakustannukset, ostoskorin hylkäämisprosentti ja asiakkaan elinkaariarvo.

Kävijämäärä ja konversioprosentti

Verkkokaupan KPI-mittareista kävijämäärä nimensä mukaisesti mittaa, kuinka monta ihmistä vierailee verkkokaupassa. Konversioprosentti taas kertoo, kuinka moni sadasta vierailijasta päätyy tekemään ostoksen. Näiden mittarien lukemissa kiteytyy koko verkkokaupan menestys, sillä ilman kävijöitä ja konversioita ei synny myyntiä.

Kävijämäärät vaihtelevat aina jonkin verran kausittain, mutta verkkokauppaliikennettä voidaan lähteä kasvattamaan hakukoneoptimoinnin sekä hakukone- ja somemainonnan avulla. Pelkkä liikenteen kasvattaminen ei kuitenkaan paranna myyntiä, jos verkkokauppa ei ole käyttäjäystävällinen. Siksi näitä KPI-mittareita on hyvä tarkastella yhdessä.

Konversioprosenttia eli myyntiä parannetaan konversio-optimoinnin avulla. Tämä voi tarkoittaa verkkokaupasta riippuen erilaisia toimenpiteitä – kaikkea verkkokaupan nopeuden parantamisesta sisällön, ulkonäön ja teknisten ratkaisujen uusimiseen.

Asiakashankintakustannus

Asiakashankintakustannus kertoo, paljonko uuden asiakkaan hankkiminen yritykselle maksaa. Tämä on tärkeä KPI-mittari, sillä jo pienilläkin muutoksilla asiakashankintakustannuksissa voidaan kasvattaa verkkokaupan tulosta suuriakin määriä. 

Voit miettiä esimerkiksi tilannetta, jossa verkkokauppasi on riippuvainen kalliista mainoksista saadakseen lainkaan kävijöitä. Tällöin asiakashankinnan kustannuksia kannattaa lähteä pienentämään esimerkiksi parantamalla verkkokaupan orgaanista (ei-maksettua) näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin asiakkaat löytävät hakutulosten kautta paikalle tasaisesti silloinkin, kun mainokset eivät ole pyörimässä.

Verkkokaupassa vahvistetut asiakaspalautteet kasvattavat luottamusta, mikä voi puolestaan vahvistaa ja nopeuttaa ostopäätöstä sen jälkeen kun kävijät on saatu sivustolle. Myös potentiaalisen asiakkaan houkutteleminen sähköpostilistalle esimerkiksi alennuksen muodossa eli sähköpostimarkkinointi on edullinen tapa hankkia asiakkaita.

Ostoskorin hylkäämisprosentti

Ostoskorin hylkäämisprosentti kertoo, kuinka moni asiakas hylkää ostoskorinsa ja jättää ostoksen tekemättä. KPI-mittari on tärkeä, sillä se antaa verkkokaupalle mahdollisuuden parantaa ostoskorin käyttäjäkokemusta, sitouttamaan asiakkaita ja parantamaan tulosta.

Tyypillisesti potentiaalinen asiakas käy läpi useita verkkokauppoja ennen ostopäätöksen tekemistä, jolloin jokainen eri ostoskoriin lisätty tuote ja ostotapahtuma on mahdoton viedä loppuun saakka.

Kuitenkin tavattoman korkea ostoskorin hylkäämisprosentti johtuu usein verkkokaupan huonosta käyttäjäkokemuksesta (pitkä latausaika, pienet painikkeet, itsestään tyhjentyvä ostoskori, pakollinen rekisteröityminen, ym.), sopimattomasta maksutavasta tai yllättävistä toimituskuluista, jolloin prosenttia voidaan pienentää optimoimalla verkkokauppaa.

Asiakkaan elinkaariarvo

Asiakkaan elinkaariarvo kertoo, kuinka paljon asiakas tuottaa yritykselle ajan myötä. KPI-mittari antaa siis tietoa siitä, kuinka usein asiakas palaa verkkokauppaan ja tekee uusintaostoksia.

Asiakkaan elinkaariarvon kasvattaminen on verkkokaupan tuottavuuden kannalta erittäin tärkeää, ja ideaalitilanteessa asiakkaat ovat tyytyväisiä ja uskollisia verkkokaupalle, mikä puolestaan alentaa asiakashankintakustannuksia.

Verkkokaupan käyttäjäystävällisyyden parantaminen, nopeiden toimitusten tarjoaminen ja asiakaspalveluun panostaminen parantavat asiakkaan kokemusta verkkokaupasta, mikä lisää todennäköisyyttä siitä, että asiakas palaa kauppaan ja ostaa uudelleen.

Asiakkaita voidaan houkutella takaisin verkkokauppaan myös esimerkiksi sähköpostiautomaation; personoitujen viestien ja erilaisten tarjousten avulla, jotka auttavat samalla lisäämään konversioita, mutta sillä ei yksinään saada kasvatettua asiakkaan elinkaariarvoa. Koko verkkokauppakokemuksen tulisi olla saumaton.

Verkkokaupan kasvattaminen KPI-mittareiden avulla

Verkkokaupan tuloksen kasvattaminen edellyttää KPI-mittareiden tarkkaa seurantaa ja tarvittavien muutosten tekemistä. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa kävijämäärää ja optimoimalla verkkokauppa konversioita varten ja markkinoinnin automaatioilla pystytään pienentämään asiakashankintakustannuksia.

Verkkokaupan KPI-mittareiden lukemia voidaan parantaa myös muun muassa työstämällä yrityksen brändimielikuvaa, panostamalla toimitusnopeuteen ja asiakaspalveluun sekä kohdentamalla markkinointia oikealle yleisölle.

Mitkä KPI-mittarit kannattaa ottaa käyttöön?

Yllä mainittujen KPI-mittareiden lisäksi olemassa on lukuisia muita mittareita, joiden avulla verkkokaupan tuottoa voi seurata. Pakkaa ei kuitenkaan kannata lähteä sekoittamaan liian monella työkalulla, ja suosittelemmekin valitsemaan vain kourallisen tärkeimpiä verkkokaupan suorituskyvyn mittareita (kuten esimerkiksi nämä mainitsemamme mittarit), joita lähdet kehittämään lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Pelkästään KPI-mittareiden olemassaolo ja seuranta ei riitä saamaan parantamaan verkkokaupan tuottavuutta, vaan tärkeämpää on reagoida mittauksen tuloksiin ja tehdä toimintasuunnitelma niiden parantamiseksi. KPI-mittareiden kehitystyön tulisi siis olla säännöllistä ja jatkuvaa. Niiden muuttaminen tulee myös ajankohtaiseksi, kun asetetut tavoitteet saavutetaan ja/tai ne muuttuvat matkan varrella.

Tarvitsetko apua KPI-mittareiden kehittämisessä ja verkkokaupan myynnin kasvattamisessa? Me voimme auttaa sinua.

Ota meihin yhteyttä täällä.

Tutustu myös verkkokaupan perustamiseen, Google-mainontaan sekä Facebook- ja Instagram-mainontaan.