Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Growly Oy

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Growly Oy käsittelee asiakkaidensa ja käyttäjiensä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä
Growly Oy
Puutarhakatu 11C
70340 Kuopio
Y-tunnus: 3192324-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Santeri Turunen
Growly Oy
Puutarhakatu 11C
70340 Kuopio
sähköposti: info@growly.pro
puhelin: 044 986 4277

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Growly Oy käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
- Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
- Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
- Markkinointi ja viestintä
- Asiakastyytyväisyystutkimukset
- Laskutus ja maksuliikenne

Käsiteltävät henkilötiedot
Growly Oy käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- Nimi
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- Asiakkaan antamat tiedot (esim. tilaustiedot)
- Käyttäjän antamat tiedot (esim. rekisteröintitiedot)
- Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot (esim. verkkosivuston käyttöhistoria)

Henkilötietojen säilytys
Growly Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Henkilötietojen luovutus
Growly Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi jos se on tarpeen lainsäädännön tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi.

Henkilötietojen suojaus
Growly Oy käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtii tietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tietoturvaa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja Growly Oy käsittelee. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Growly Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksen jälkeen.

Viimeisin päivitys: 01.01.2023