Tietosuojaseloste

Growlylla otamme yksityisyytesi vakavasti.

Tietosuojaseloste

Growlylla otamme yksityisyytesi vakavasti.

Tietosuojaseloste

Growlylla otamme yksityisyytesi vakavasti.

Tietosuojaseloste - Growly Oy

‍Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Growly Oy käsittelee asiakkaidensa ja käyttäjiensä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Growly Oy
Puutarhakatu 11C, 70340 Kuopio
Y-tunnus: 3192324-6

‍Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Santeri Turunen
Growly Oy
Osoite: Puutarhakatu 11C, 70340 Kuopio
Sähköposti: info@growly.pro
Puhelin: 044 986 4277

‍Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Growly Oy käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
- Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
- Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
- Markkinointi ja viestintä
- Asiakastyytyväisyystutkimukset
- Laskutus ja maksuliikenne

‍Käsiteltävät henkilötiedot

Growly Oy käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- Nimi
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- Asiakkaan antamat tiedot (esim. tilaustiedot)
- Käyttäjän antamat tiedot (esim. rekisteröintitiedot)
- Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot (esim. verkkosivuston käyttöhistoria)

Henkilötietojen säilytys

‍Growly Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

‍Henkilötietojen luovutus

‍Growly Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi jos se on tarpeen lainsäädännön tai viranomaisten vaatimusten noudattamiseksi.

‍Henkilötietojen suojaus

‍Growly Oy käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolehtii tietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tietoturvaa.

‍Rekisteröidyn oikeudet

‍Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja Growly Oy käsittelee. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.

‍Muutokset tietosuojaselosteeseen

‍Growly Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksen jälkeen.

Viimeisin päivitys: 01.01.2023