6.2.2023

Kuinka aloittaa yrityksen markkinointi?

Markkinointi on avaintekijä uusien asiakkaiden hankkimiseen ja minkä tahansa liiketoiminnan menestykseen. Silti tuoreen yrittäjän yleinen virhe on unohtaa, miten tärkeää markkinointi on.

Mutta kuinka markkinointi aloitetaan? Mitä kaikkea se oikeastaan pitää sisällään? Ovatko markkinointi ja mainonta sama asia? Moni saattaa pohtia juuri näitä kysymyksiä, kun on aika aloittaa se kuuluisa oman yrityksen markkinointi.

Tässä blogipostauksessa emme käsittele pelkästään tapoja mainostaa (jotka luultavasti tiedät jo), vaan tutustutamme sinut syvällisemmin siihen, mitä markkinointi ja mainonta ovat ja miten niitä voidaan toteuttaa tuloksellisesti. Lisäksi pohdimme, kannattaako yrityksen markkinointi tehdä itse vai ulkoistaa.

Mitä yrityksen markkinointi oikeastaan on?

Tärkein asia, minkä haluamme sinun tietävän on se, että markkinointi ei ole pelkkää mainontaa.

Markkinointi sellaisten toimenpiteiden ja prosessien suunnittelua, toteuttamista ja analysointia, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä. Jotta yritys voisi menestyä, sillä tulee olla vedenpitävä markkinointistrategia, joka on yksinkertaistettuna suunnitelma tuotteen tai palvelun saattamiseksi markkinoille menestyksekkäästi.

Markkinointistrategiasi taas kertoo, miten aiot tavoittaa potentiaaliset asiakkaasi ja muuttaa heidät maksaviksi asiakkaiksi. Tähän suunnitelmaan sisältyvät muun muassa markkinatutkimus, tuotekehitys, jakelu, mediasuunnittelu, arvolupaus, brändiviesti, kohderyhmä, myyntistrategia, asiakaspalvelu, ja viimein, mainonta.

Markkinointi on siis hyvin laaja ja monipuolinen kokonaisuus, jonka avulla tuotteesi tai palvelusi asetetaan viestinnällisesti oikeaan valoon, ja näin ollen autetaan potentiaalista asiakastasi ostamaan hänen tarvitsemansa tuote tai palvelu.

Markkinoinnin ja mainonnan keskeisimmät erot

Vaikka markkinointi ja mainonta sekoitetaan usein toisiinsa, ne eivät ole läheskään sama asia.

Kuten jo yllä kerroimme, markkinointi on kokonaisuus toimenpiteitä, joiden avulla asetat tuotteesi tai palvelusi oikeaan valoon ja vakuutat potentiaaliset asiakkaasi siitä, miksi heidän pitäisi valita juuri sinun tuotteesi. Mainonta taas on vain osa markkinointia.

Mainonta tukee yrityksen markkinointia, ja sen tarkoitus on tietysti tuoda tuotteesi tai palvelusi potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Mikäli haluatkin mainostaa tuotettasi hyvällä menestyksellä, yrityksen markkinointistrategia kannattaa hioa kuntoon ennen mainonnan aloittamista.

Jotta mainonta johtaisi tehokkaaseen myyntiin, sen pitää toimia hyvin yhdessä muiden aikaisemmin mainittujen muiden markkinointistrategian osien kanssa. Tästä syystä yrittäjän onkin erityisen tärkeää ymmärtää, miten markkinointi ja mainonta eroavat toisistaan ja miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Onnistuneen markkinoinnin taustalla on kohdeyleisön hyvä tunteminen

Onnistuneen markkinoinnin taustalla on aina kohdeyleisön määrittäminen ja sen hyvä tunteminen.

Ennen markkinointistrategian toteuttamista ja mainonnan aloittamista jokaisen yrityksen pitää määrittää kohdeyleisönsä ja tutustua heihin läpikotaisin. Jos et nimittäin tiedä, keitä yrität tavoittaa, tulee koko yrityksen markkinoinnista sokeaa hakuammuntaa ilman takeita liiketoiminnan kasvusta ja menestyksestä.

Tällöin myös kustannustehokkaan mainonnan toteuttaminen on lähestulkoon mahdotonta.

Kohdeyleisöösi kuuluvat ne henkilöt tai yritykset, joille tuotteesi tai palvelusi on suunnattu, ja sen voi määrittää esimerkiksi iän, sukupuolen, sijainnin, tulojen, kiinnostuksen kohteiden tai muiden tekijöiden mukaan. Tarkka kohdeyleisön tunteminen tekee yrityksesi viestinnästä selkeää ja auttaa sinua puhuttelemaan juuri niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan sinulta.

Sen lisäksi, että tunnet kohdeyleisösi tarkasti, viestintäsi tulee olla erilaista riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua asiakkaasi ovat (tietoisuus, kiinnostus, ostopäätös vai suosittelu). Onnistuneessa mainonnassa eri vaiheessa olevia ihmisiä puhutellaan siis eri tavalla.

Siksi sinun tulee tietää, miten kohdeyleisösi ajattelee milloinkin, ja pitää huolta siitä, että mainonta toteutetaan oikeaan aikaan.

Brändäys toimii yrityksen markkinoinnin pohjana

Kohderyhmän tuntemisen lisäksi brändäys on yksi markkinoinnin kriittisimmistä osa-alueista, sillä brändisi on se, mikä erottaa sinut kilpailijoista, luo lisäarvoa tuotteellesi tai palvelullesi ja vetoaa kohdeyleisöösi. Jos todella haluat menestyä, sinun tulee luoda heti alussa vahva brändi, jonka päälle yrityksen markkinointi rakentuu.

Brändäyksessä on monta ulottuvuutta, joista parhaiten tunnettu lienee logosuunnittelu. Hyvin suunniteltu logo auttaakin yritystä olemaan tunnistettava ja mieleenpainuva.

Brändäykseen kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin logo, kuten koko brändin visuaalinen ilme ja brändistrategia, joiden avulla yrityksestäsi tehdään johdonmukainen. Yhdenmukainen, vahva brändi erottaa sinut alan muista tekijöistä ja auttaa tekemään yrityksestäsi arvokkaan, luotettavan ja tunnetun. Brändäyksen avulla luot myös yrityksestäsi sen mielikuvan, jota haluat lähteä markkinoimaan muille.

Ennen kuin tuotteen tai palvelun mainostaminen aloitetaan, sinun pitää siis tietää, miten aiot tehdä yrityksestäsi, brändistäsi ja markkinointimateriaaleistasi yhtenäiset. Verkkosivustoa, sosiaalisen median profiileja, sähköposteja, käyntikortteja ja tuotepakkauksia tulisi kaikkia yhdistää koherentti ilme ja tunnelma.

Koska onnistunut brändäys vaatii vahvaa osaamista kaikesta markkinoinnin, graafisen suunnittelun ja yritysviestinnän väliltä, useimmissa tapauksissa voi olla järkevämpää jättää brändisuunnittelu ammattilaisille.

Mikäli tarvitsetkin apua säväyttävän brändin luomisessa, voit tutustua tarjoamaamme brändisuunnitteluun täällä.

Myös digitaalinen markkinointi eroaa digitaalisesta mainonnasta

Myös digitaalinen markkinointi sekoitetaan digitaaliseen mainontaan, mutta nekin eroavat toisistaan.

Esimerkiksi verkkokaupan ostoprosessien automatisoiminen ja chat-botin asentaminen ovat digitaalista markkinointia, kun taas digitaalinen mainonta on viestintää, jolla pyritään saamaan kohdeyleisön huomio ja herättämään mielenkiintoa.

Onnistuakseen digitaalinen markkinointi ja mainonta vaativat kumpikin teknisen osaamisen lisäksi syvää ymmärrystä sekä markkinoinnista että asiakkaan käyttäytymisestä. Tulosten takaamiseksi on tärkeää luoda markkinoinnin ja mainonnan strategiat, jotka räätälöidään aina sinun yrityksesi, tavoitteidesi ja kohdeyleisösi mukaan.

Ennen digitaalisen markkinoinnin tai mainonnan aloittamista sinulla tulisi olla pohjalla yrityksen markkinointistrategia, vahva brändi sekä verkkosivusto, joka asettaa tuotteesi tai palvelusi oikeaan valoon. Näin saat kaikki yrityksen osa-alueet pelaamaan saumattomasti yhteen etkä jää nuolemaan näppejäsi, kun mainokset eivät tehoakaan suunnitellusti. 

”Strategisesti suunniteltu verkkosivu on myynnin ja asiakashankinnan ydin. Jos sivusto ei tuota uusia asiakkaita ja myyntiä, on aivan sama, paljonko sinne tuodaan väkeä mainoksilla tai muilla konsteilla.

Siksi joudumme usein kertomaan asiakkaillemme, ettemme pysty tekemään tuloksellista markkinointia ennen kuin heidän verkkosivustonsa on uusittu siihen kuntoon, että se ajaa tehokkaasti myynnin tavoitteita.”

Vasta kun verkkosivusi ja muut yrityksen osat toimivat yhdessä myynnin edistämisen eteen, pystyt toteuttamaan oikeasti kustannustehokasta digitaalista markkinointia tai mainontaa, joka vetoaa potentiaalisiin asiakkaihisi.

Mistä digitaalinen markkinointi tai mainonta kannattaa aloittaa?

Oletetaan, että yrityksen pohja on tässä vaiheessa kunnossa, ja aiot viimein lähteä kasvattamaan kaupankäyntiäsi digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan avulla.

Heti alussa sinun kannattaa asettaa digimarkkinoinnille ja -mainonnalle selkeät tavoitteet, jotka kytkeytyvät laajemman markkinointistrategiasi tavoitteisiin. Hyviä, tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi välitön liidien ja myynnin lisääminen tai tietoisuuden lisääminen sekä brändimielikuvan luominen, ja tätä kautta yrityksen kasvattaminen pidemmällä aikavälillä.

Kun mietit digitaalisen markkinoinnin tai -mainonnan ensiaskelia, usein paras paikka aloittaa on siellä, missä tiedät kohdeyleisösi varmasti viihtyvän. Varsinkin toiminnan alussa sinun ei tarvitse olla mahdollisimman aktiivinen joka paikassa, vaan tärkeämpää olisi testata erilaisia keinoja ja löytää sinulle tuottoisimmat kanavat.

Tehokkaita digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan keinoja ovat esimerkiksi:

 • Mainonta digitaalisissa kanavissa

 • Orgaanisen somesisällön tuottaminen

 • Sähköpostimarkkinointi

 • Blogin kirjoittaminen

 • Hakukoneoptimointi (SEO)

 • Konversio-optimointi

Mainonta (Instagram-, Facebook- ja Google-mainonta)

Instagram-, Facebook- ja Google-mainonta on mainio tapa aloittaa yrityksen markkinointi, sillä näiden kanavien kautta pystyt kasvattamaan myyntiä yrityksesi koosta riippumatta.

Maksettu mainonta on iso osa usean yrityksen markkinointia, koska mainokset voidaan kohdentaa juuri niihin henkilöihin, jotka ovat valmiiksi kiinnostuneita yrityksestä. Kyseiset mainokset tavoittavat oikeat ihmiset nopeasti, mikä tekee maksetusta mainonnasta erityisen tehokasta.

Vaikka viimeaikaiset muutokset tietosuojassa ovatkin vähentäneet vaihtoehtoja kohdentaa maksettua mainontaa, oikein tehtynä tulokset ovat edelleen loistavia. Erinomaiset tulokset saadaankin aikaan tuottamalla laadukkaita ja kohdeyleisöä kiinnostavia mainoksia, joiden kuvat ja tekstit pysäyttävät katsojan.

Jos haluat saada lisää tunnettuutta ja sosiaalisen median seuraajia, pystyt saavuttamaan kyseisen tavoitteen parhaiten Facebook- ja Instagram-mainosten avulla. Lisää näkyvyyttä saat myös Googlen Display-mainoksilla eli bannerimainoksilla. Tällöin mainoksesi näkyvät esimerkiksi uutissivustoilla, YouTubessa ja muilla verkkosivustoilla. 

Mikäli tavoitteenasi on lisätä myyntiä mahdollisimman nopeasti, sinun kannattaa houkutella ihmiset suoraan verkkosivullesi Google-hakusanamainonnan avulla. Hakusanamainonnalla saat lisää näkyvyyttä hakukonetuloksissa, kun ihmiset hakevat tarjoamiasi tuotteita tai palveluita netistä.

Maksetun mainonnan huonona puolena on se, että siinä onnistuminen vaatii yleensä vähintäänkin muutaman kuukauden opettelua, tekemistä ja jatkuvaa testaamista. Jos haluatkin ohittaa nämä vaiheet ja hypätä suoraan tuloksiin, käy tutustumassa tekemäämme Instagram-, Facebook- ja Google-mainontaan.

Orgaanisen somesisällön tuottaminen

Orgaanisessa sisällöntuotannossa mainontaan ei käytetä lainkaan rahaa, eli kaikki näkyvyys sosiaalisessa mediassa hankitaan luonnollisin keinoin. Tämä markkinointitapa voi sopia sinulle esimerkiksi silloin, kun haluat jakaa arvokasta sisältöä, kertoa tuotteestasi tai palvelustasi ja olla vuorovaikutuksessa seuraajiesi kanssa, mutta et omaa tarpeeksi resursseja mainontaan.

Vaikka sosiaalisen median kasvattaminen orgaanisesti vaatii isoa työpanosta, se yleensä myös tuottaa melko hitaita tuloksia. Siksi parhaiden tulosten saavuttamiseksi useimmat yritykset toteuttavat mainontaa ja tuottavat orgaanista sisältöä samanaikaisesti, mikä on usein paras strategia somessa.

Jos tavoitteenasi on saada seuraajien sijasta lisää oikeaa verkkoliikennettä, liidejä ja myyntiä nopealla aikataululla, sinunkin voi olla järkevä kääntyä hybridi-mallin ja mainonnan puoleen.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on erinomainen keino pitää yhteyttä kohdeyleisöösi ja pitää asiakkaasi ajan tasalla yrityksesi toiminnasta. Voit käyttää sähköpostia muun muassa uusien tuotteiden mainostamiseen, tarjousten ilmoittamiseen tai yksinkertaisesti arvokkaan sisällön jakamiseen.

Sähköpostimarkkinointi on pitkään ollut yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista sen korkean tuottoprosentin ja alhaisten tai jopa olemattomien kustannusten takia. Sähköpostin avulla voit puhutella suoraan juuri niitä henkilöitä, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjonnastasi – ovathan he halunneet liittyä sähköpostilistallesi. 

Koska sähköpostilistan luominen on yleensä ilmaista, sitä kannattaa alkaa kasvattamaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nopein tapa kasvattaa listaa on tarjota maksutonta, kohderyhmääsi hyödyttävää liittymislahjaa verkkosivustollasi, laskeutumissivullasi tai blogissasi.

Kun saat kasvatettua sähköpostilistaa, pystyt pitämään kohdeyleisösi ajan tasalla tuotteistasi tai palveluistasi ja saat tutustuttaa niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat ajankohtaisiin tarjouksiin. Samalla voit kannustaa viestin lukijaa siirtymään esimerkiksi ostoksille verkkokauppaasi tai kuuntelemaan uutta podcast-jaksoasi.

Jos haluat kasvattaa myyntiäsi sähköpostin avulla, tutustu tekemäämme sähköpostimarkkinointiin täällä. 

Blogin kirjoittaminen

Blogi taipuu moneksi, sillä sen avulla pystyt rakentamaan brändiäsi, lisäämään tunnettuuttasi alan asiantuntijana, parantamaan sivustosi hakukonesijoitusta ja jopa kasvattamaan myyntiäsi. 

Ennen kuin alat suunnittelemaan blogisi sisältöä, kannattaa sen tavoite tai tavoitteet määritellä selkeästi. Blogia kirjoittamalla pystyt näppärästi jakamaan ajatuksiasi ja näkemyksiäsi toimialastasi, joten sen tavoitteena voi yksinkertaisesti olla suhteiden rakentaminen lukijoihin. Blogia voit käyttää myös uusien liidien ja asiakkaiden hankkimiseen kehottamalla lukijoita siirtymään tuotesivuillesi tai liittymään sähköpostilistallesi.

Koska Google palkitsee verkkosivustoja, jotka julkaisevat tuoretta ja hakukoneoptimoitua sisältöä säännöllisesti, laadukkaiden blogitekstien tuottaminen voi auttaa parantamaan hakukonesijoitustasi. Tästä syystä yhä useampi yritys käyttää aikaansa juuri blogin kirjoittamiseen ja ylläpitämiseen.

Blogin kirjoittaminen onkin erityisen hyvä yrityksen markkinointikeino silloin, kun haluat sivustosi näkyvän korkeammalla hakutuloksissa ja haluat saada sinne lisää kävijöitä.

Jos oma aikasi ei riitä menestyksekkään blogin ylläpitämiseen, käy kurkkaamassa tarjoamamme sisällöntuotantopalvelut täältä.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeä osa yrityksen digimarkkinointia, sillä sen avulla voit parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä ja saada sinne lisää kävijöitä nopeasti ja pitkäaikaisesti.

Optimoimalla verkkosivustosi hakukoneita varten pystyt parantamaan sijoitustasi hakukoneiden tulossivuilla ja täten lisäämään sivustosi kävijämäärää huomattavasti. Koska yhä useampi potentiaalinen asiakas eksyy sivustollesi, hakukoneoptimointi kasvattaa verkkosivujesi myyntiä ja yrityksesi tulosta.

Hakukoneoptimointiin kuuluu verkkosivuston sisäinen, ulkoinen ja tekninen hakukoneoptimointi. Jos SEO ei ole sinulle tuttua, voit opetella sen perusteet esimerkiksi verkkokurssien avulla, joilla pääset varmasti alkuun. Hakukoneoptimoinnin jokaisen eri osa-alueen oppiminen vie kuitenkin jonkin verran aikaa ja vaivaa.

Edellä mainittujen lisäksi saatat hukata suurenkin siivun rahoistasi, jos optimointia ei tehdä oikein. Siksi suosittelemmekin työskentelemään hyvämaineisen markkinointitoimiston kanssa, jolloin pystyt varmistumaan siitä, että verkkosivustosi optimoidaan oikein ja saat irti parhaan mahdollisen hyödyn.

Jos haluat lisää kävijöitä verkkosivustollesi, lue lisää suorittamastamme hakukoneoptimoinnista täällä.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnin päätavoite on maksimoida verkkosivuston konversio eli useimmiten myynti. Se on monivaiheinen prosessi, jonka tarkoitus on varmistaa, että sivustosi muuttaa kävijät maksaviksi asiakkaiksi mahdollisimman tehokkaasti.

Konversio tarkoittaa yksinkertaisuudessaan mitä tahansa toimea, johon haluaisit sivustovierailijan ryhtyvän. Ostoksen tekemisen lisäksi tavoiteltu konversio voi olla esimerkiksi tarjouspyyntölomakkeen täyttämistä ja lähettämistä, sähköpostiviestien tilaamista tai vaikkapa linkin klikkaamista.

Konversio-optimoinnin sisältö riippuu täysin verkkosivustosi tilanteesta, mutta käytännössä sen aikana poistetaan kaikki ostamisen esteet. Optimointiin voi sisältyä esimerkiksi myyntisuppilon kehittämistä ja ostoprosessin räätälöimistä sekä sivuston sisällön muokkaamista, nopeusoptimointia ja mobiiliystävällisyyden varmistamista. 

Jos haluat tehdä kauppaa verkossa onnistuneesti, on kriittistä varmistaa, että verkkosivustosi on optimoitu konversioita varten. Mikäli tekniikka ei ole omaa alaasi, suosittelemme jättämään myös tämän yrityksen markkinoinnin osa-alueen suosiolla ammattilaisille.

Jos sivustollasi on paljon kävijöitä, mutta kauppa ei käy vilkkaana, käy tutustumassa tarjoamaamme konversio-optimointiin täällä.

Yrityksen markkinoinnin ja mainonnan aloittaminen – mitä kannattaa muistaa?

Uuden yrittäjän on hyvä muistaa, että yrityksen markkinointi on moniulotteinen kokonaisuus, johon kuuluu paljon muutakin, kuin pelkkä mainostaminen. Jos haluatkin tehdä kauppaa verkossa onnistuneesti, sinun tulee hioa markkinointistrategiasi kuntoon ennen digitaalisen markkinoinnin tai mainonnan aloittamista.

Lisäksi sinun pitää tuntea kohdeyleisösi kuin omat taskusi ja yritykselläsi tulisi olla luotuna vahva brändi, joka toimii yritystoimintasi pohjana. Myös verkkosivusi täytyy olla strateginen sellaisella tavalla, että se tekee tuotteestasi tai palvelustasi asiakkaita puhuttelevan.

Koska markkinointistrategia räätälöidään aina yrityksen toiminnan, tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan, yhtä, kaikille sopivaa strategiaa ei ole olemassa. Hyvä markkinointitoimisto osaa luoda yrityksellesi markkinointistrategian tai yhtenäistää sen olemassa olevat osat, mikä antaa sinulle kilpailuetua ja vankan pohjan kasvullesi.

Vasta kun kaikki mainitut markkinoinnin osa-alueet ovat kunnossa, maksettu mainonta, orgaaninen somemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, blogin kirjoittaminen, hakukoneoptimointi ja konversio-optimointi ovat kohderyhmästäsi riippuen erinomaisia tapoja lisätä yrityksen näkyvyyttä, tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä.

Yrityksen markkinoinnin ja mainonnan ulkoistaminen vs. itse tekeminen

Nyt kun tiedät, mitä kaikkea yrityksen markkinointi pitää sisällään, saatat miettiä sen ulkoistamista kokonaan tai osittain.

Markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa etenkin silloin, kun tavoittelet pitkäaikaista liiketoiminnan kasvua ja haluat keskittyä täysin omaan osaamiseesi. Ulkoistamista kannattaa harkita myös niissä tapauksissa, joissa yrityksesi kasvu on pysähtynyt tai sinulla ei ole aikaa eikä resursseja toteuttaa ammattimaista markkinointia.

Jos päätät toteuttaa itse osan markkinoinnista, esimerkiksi digitaalisen mainonnan, pääset kyllä alkuun eri tietolähteiden avulla. Opettelussa voi kuitenkin vierähtää tovi jos toinenkin, ja hukkaan saattaa valua suurikin määrä rahaa, mikäli kaikkia toimenpiteitä ei tehdä oikein ensimmäisellä, toisella tai kymmenennelläkään kerralla.

Koska markkinointi on nopeasti muuttuva ala, sinun tulee myös hyväksyä se, että perusteiden lisäksi joudut opettelemaan jatkuvasti uutta koko yritystoimintasi ajan.

Kannattaa myös muistaa, että jos sinulla ei ole laajempaa markkinointistrategiaa, yrityksesi pohja ei ole kunnossa tai verkkosivusi ei ole suunniteltu edistämään myyntiä, ei mikään määrä mainoksia tai sivukävijöitä tule vauhdittamaan asiakashankintaasi.

Miten löytää itselle sopiva markkinointitoimisto?

Hyvä tapa löytää itsellesi sopiva markkinointitoimisto on lukea ensin arvosteluja ja keskustella tarpeistasi toimiston kanssa. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään liiketoimintaasi ja tavoitteitasi paremmin.

Kun olet yhteydessä alan tekijöihin, kannattaa kysellä, auttaako markkinointitoimisto kokonaisvaltaisessa markkinointistrategian luomisessa ja kestävän markkinoinnin toteuttamisessa, vai tarjoaako toimisto pelkästään muusta toiminnasta irrallista mainontaa, joka ei ole avain menestykseen – päinvastoin.

”Asiakkaamme valitsevat meidät, koska Growlylla panostetaan kokonaisvaltaiseen markkinointiin, jossa jokainen yrityksen osa-alue hiotaan pelaaman saumattomasti yhteen, tukee toisiaan ja työntää toisiaan eteenpäin. Näin saamme aikaan kestävää liiketoiminnan kasvua eikä pelkkiä nopeita pikavoittoja.”

Voimme vielä todeta, että markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa aina, kun epäilet, ettei asiantuntemuksesi riitä kokonaisvaltaisen markkinointistrategian luomiseen ja toteuttamiseen.

Jos haluat avuksesi yrityksesi kasvua aidosti tavoittelevan kumppanin, varaa ilmainen kartoitus täältä.

Markkinointi on avaintekijä uusien asiakkaiden hankkimiseen ja minkä tahansa liiketoiminnan menestykseen. Silti tuoreen yrittäjän yleinen virhe on unohtaa, miten tärkeää markkinointi on.

Mutta kuinka markkinointi aloitetaan? Mitä kaikkea se oikeastaan pitää sisällään? Ovatko markkinointi ja mainonta sama asia? Moni saattaa pohtia juuri näitä kysymyksiä, kun on aika aloittaa se kuuluisa oman yrityksen markkinointi.

Tässä blogipostauksessa emme käsittele pelkästään tapoja mainostaa (jotka luultavasti tiedät jo), vaan tutustutamme sinut syvällisemmin siihen, mitä markkinointi ja mainonta ovat ja miten niitä voidaan toteuttaa tuloksellisesti. Lisäksi pohdimme, kannattaako yrityksen markkinointi tehdä itse vai ulkoistaa.

Mitä yrityksen markkinointi oikeastaan on?

Tärkein asia, minkä haluamme sinun tietävän on se, että markkinointi ei ole pelkkää mainontaa.

Markkinointi sellaisten toimenpiteiden ja prosessien suunnittelua, toteuttamista ja analysointia, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä. Jotta yritys voisi menestyä, sillä tulee olla vedenpitävä markkinointistrategia, joka on yksinkertaistettuna suunnitelma tuotteen tai palvelun saattamiseksi markkinoille menestyksekkäästi.

Markkinointistrategiasi taas kertoo, miten aiot tavoittaa potentiaaliset asiakkaasi ja muuttaa heidät maksaviksi asiakkaiksi. Tähän suunnitelmaan sisältyvät muun muassa markkinatutkimus, tuotekehitys, jakelu, mediasuunnittelu, arvolupaus, brändiviesti, kohderyhmä, myyntistrategia, asiakaspalvelu, ja viimein, mainonta.

Markkinointi on siis hyvin laaja ja monipuolinen kokonaisuus, jonka avulla tuotteesi tai palvelusi asetetaan viestinnällisesti oikeaan valoon, ja näin ollen autetaan potentiaalista asiakastasi ostamaan hänen tarvitsemansa tuote tai palvelu.

Markkinoinnin ja mainonnan keskeisimmät erot

Vaikka markkinointi ja mainonta sekoitetaan usein toisiinsa, ne eivät ole läheskään sama asia.

Kuten jo yllä kerroimme, markkinointi on kokonaisuus toimenpiteitä, joiden avulla asetat tuotteesi tai palvelusi oikeaan valoon ja vakuutat potentiaaliset asiakkaasi siitä, miksi heidän pitäisi valita juuri sinun tuotteesi. Mainonta taas on vain osa markkinointia.

Mainonta tukee yrityksen markkinointia, ja sen tarkoitus on tietysti tuoda tuotteesi tai palvelusi potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Mikäli haluatkin mainostaa tuotettasi hyvällä menestyksellä, yrityksen markkinointistrategia kannattaa hioa kuntoon ennen mainonnan aloittamista.

Jotta mainonta johtaisi tehokkaaseen myyntiin, sen pitää toimia hyvin yhdessä muiden aikaisemmin mainittujen muiden markkinointistrategian osien kanssa. Tästä syystä yrittäjän onkin erityisen tärkeää ymmärtää, miten markkinointi ja mainonta eroavat toisistaan ja miten ne vaikuttavat toisiinsa.

Onnistuneen markkinoinnin taustalla on kohdeyleisön hyvä tunteminen

Onnistuneen markkinoinnin taustalla on aina kohdeyleisön määrittäminen ja sen hyvä tunteminen.

Ennen markkinointistrategian toteuttamista ja mainonnan aloittamista jokaisen yrityksen pitää määrittää kohdeyleisönsä ja tutustua heihin läpikotaisin. Jos et nimittäin tiedä, keitä yrität tavoittaa, tulee koko yrityksen markkinoinnista sokeaa hakuammuntaa ilman takeita liiketoiminnan kasvusta ja menestyksestä.

Tällöin myös kustannustehokkaan mainonnan toteuttaminen on lähestulkoon mahdotonta.

Kohdeyleisöösi kuuluvat ne henkilöt tai yritykset, joille tuotteesi tai palvelusi on suunnattu, ja sen voi määrittää esimerkiksi iän, sukupuolen, sijainnin, tulojen, kiinnostuksen kohteiden tai muiden tekijöiden mukaan. Tarkka kohdeyleisön tunteminen tekee yrityksesi viestinnästä selkeää ja auttaa sinua puhuttelemaan juuri niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan sinulta.

Sen lisäksi, että tunnet kohdeyleisösi tarkasti, viestintäsi tulee olla erilaista riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua asiakkaasi ovat (tietoisuus, kiinnostus, ostopäätös vai suosittelu). Onnistuneessa mainonnassa eri vaiheessa olevia ihmisiä puhutellaan siis eri tavalla.

Siksi sinun tulee tietää, miten kohdeyleisösi ajattelee milloinkin, ja pitää huolta siitä, että mainonta toteutetaan oikeaan aikaan.

Brändäys toimii yrityksen markkinoinnin pohjana

Kohderyhmän tuntemisen lisäksi brändäys on yksi markkinoinnin kriittisimmistä osa-alueista, sillä brändisi on se, mikä erottaa sinut kilpailijoista, luo lisäarvoa tuotteellesi tai palvelullesi ja vetoaa kohdeyleisöösi. Jos todella haluat menestyä, sinun tulee luoda heti alussa vahva brändi, jonka päälle yrityksen markkinointi rakentuu.

Brändäyksessä on monta ulottuvuutta, joista parhaiten tunnettu lienee logosuunnittelu. Hyvin suunniteltu logo auttaakin yritystä olemaan tunnistettava ja mieleenpainuva.

Brändäykseen kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin logo, kuten koko brändin visuaalinen ilme ja brändistrategia, joiden avulla yrityksestäsi tehdään johdonmukainen. Yhdenmukainen, vahva brändi erottaa sinut alan muista tekijöistä ja auttaa tekemään yrityksestäsi arvokkaan, luotettavan ja tunnetun. Brändäyksen avulla luot myös yrityksestäsi sen mielikuvan, jota haluat lähteä markkinoimaan muille.

Ennen kuin tuotteen tai palvelun mainostaminen aloitetaan, sinun pitää siis tietää, miten aiot tehdä yrityksestäsi, brändistäsi ja markkinointimateriaaleistasi yhtenäiset. Verkkosivustoa, sosiaalisen median profiileja, sähköposteja, käyntikortteja ja tuotepakkauksia tulisi kaikkia yhdistää koherentti ilme ja tunnelma.

Koska onnistunut brändäys vaatii vahvaa osaamista kaikesta markkinoinnin, graafisen suunnittelun ja yritysviestinnän väliltä, useimmissa tapauksissa voi olla järkevämpää jättää brändisuunnittelu ammattilaisille.

Mikäli tarvitsetkin apua säväyttävän brändin luomisessa, voit tutustua tarjoamaamme brändisuunnitteluun täällä.

Myös digitaalinen markkinointi eroaa digitaalisesta mainonnasta

Myös digitaalinen markkinointi sekoitetaan digitaaliseen mainontaan, mutta nekin eroavat toisistaan.

Esimerkiksi verkkokaupan ostoprosessien automatisoiminen ja chat-botin asentaminen ovat digitaalista markkinointia, kun taas digitaalinen mainonta on viestintää, jolla pyritään saamaan kohdeyleisön huomio ja herättämään mielenkiintoa.

Onnistuakseen digitaalinen markkinointi ja mainonta vaativat kumpikin teknisen osaamisen lisäksi syvää ymmärrystä sekä markkinoinnista että asiakkaan käyttäytymisestä. Tulosten takaamiseksi on tärkeää luoda markkinoinnin ja mainonnan strategiat, jotka räätälöidään aina sinun yrityksesi, tavoitteidesi ja kohdeyleisösi mukaan.

Ennen digitaalisen markkinoinnin tai mainonnan aloittamista sinulla tulisi olla pohjalla yrityksen markkinointistrategia, vahva brändi sekä verkkosivusto, joka asettaa tuotteesi tai palvelusi oikeaan valoon. Näin saat kaikki yrityksen osa-alueet pelaamaan saumattomasti yhteen etkä jää nuolemaan näppejäsi, kun mainokset eivät tehoakaan suunnitellusti. 

”Strategisesti suunniteltu verkkosivu on myynnin ja asiakashankinnan ydin. Jos sivusto ei tuota uusia asiakkaita ja myyntiä, on aivan sama, paljonko sinne tuodaan väkeä mainoksilla tai muilla konsteilla.

Siksi joudumme usein kertomaan asiakkaillemme, ettemme pysty tekemään tuloksellista markkinointia ennen kuin heidän verkkosivustonsa on uusittu siihen kuntoon, että se ajaa tehokkaasti myynnin tavoitteita.”

Vasta kun verkkosivusi ja muut yrityksen osat toimivat yhdessä myynnin edistämisen eteen, pystyt toteuttamaan oikeasti kustannustehokasta digitaalista markkinointia tai mainontaa, joka vetoaa potentiaalisiin asiakkaihisi.

Mistä digitaalinen markkinointi tai mainonta kannattaa aloittaa?

Oletetaan, että yrityksen pohja on tässä vaiheessa kunnossa, ja aiot viimein lähteä kasvattamaan kaupankäyntiäsi digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan avulla.

Heti alussa sinun kannattaa asettaa digimarkkinoinnille ja -mainonnalle selkeät tavoitteet, jotka kytkeytyvät laajemman markkinointistrategiasi tavoitteisiin. Hyviä, tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi välitön liidien ja myynnin lisääminen tai tietoisuuden lisääminen sekä brändimielikuvan luominen, ja tätä kautta yrityksen kasvattaminen pidemmällä aikavälillä.

Kun mietit digitaalisen markkinoinnin tai -mainonnan ensiaskelia, usein paras paikka aloittaa on siellä, missä tiedät kohdeyleisösi varmasti viihtyvän. Varsinkin toiminnan alussa sinun ei tarvitse olla mahdollisimman aktiivinen joka paikassa, vaan tärkeämpää olisi testata erilaisia keinoja ja löytää sinulle tuottoisimmat kanavat.

Tehokkaita digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan keinoja ovat esimerkiksi:

 • Mainonta digitaalisissa kanavissa

 • Orgaanisen somesisällön tuottaminen

 • Sähköpostimarkkinointi

 • Blogin kirjoittaminen

 • Hakukoneoptimointi (SEO)

 • Konversio-optimointi

Mainonta (Instagram-, Facebook- ja Google-mainonta)

Instagram-, Facebook- ja Google-mainonta on mainio tapa aloittaa yrityksen markkinointi, sillä näiden kanavien kautta pystyt kasvattamaan myyntiä yrityksesi koosta riippumatta.

Maksettu mainonta on iso osa usean yrityksen markkinointia, koska mainokset voidaan kohdentaa juuri niihin henkilöihin, jotka ovat valmiiksi kiinnostuneita yrityksestä. Kyseiset mainokset tavoittavat oikeat ihmiset nopeasti, mikä tekee maksetusta mainonnasta erityisen tehokasta.

Vaikka viimeaikaiset muutokset tietosuojassa ovatkin vähentäneet vaihtoehtoja kohdentaa maksettua mainontaa, oikein tehtynä tulokset ovat edelleen loistavia. Erinomaiset tulokset saadaankin aikaan tuottamalla laadukkaita ja kohdeyleisöä kiinnostavia mainoksia, joiden kuvat ja tekstit pysäyttävät katsojan.

Jos haluat saada lisää tunnettuutta ja sosiaalisen median seuraajia, pystyt saavuttamaan kyseisen tavoitteen parhaiten Facebook- ja Instagram-mainosten avulla. Lisää näkyvyyttä saat myös Googlen Display-mainoksilla eli bannerimainoksilla. Tällöin mainoksesi näkyvät esimerkiksi uutissivustoilla, YouTubessa ja muilla verkkosivustoilla. 

Mikäli tavoitteenasi on lisätä myyntiä mahdollisimman nopeasti, sinun kannattaa houkutella ihmiset suoraan verkkosivullesi Google-hakusanamainonnan avulla. Hakusanamainonnalla saat lisää näkyvyyttä hakukonetuloksissa, kun ihmiset hakevat tarjoamiasi tuotteita tai palveluita netistä.

Maksetun mainonnan huonona puolena on se, että siinä onnistuminen vaatii yleensä vähintäänkin muutaman kuukauden opettelua, tekemistä ja jatkuvaa testaamista. Jos haluatkin ohittaa nämä vaiheet ja hypätä suoraan tuloksiin, käy tutustumassa tekemäämme Instagram-, Facebook- ja Google-mainontaan.

Orgaanisen somesisällön tuottaminen

Orgaanisessa sisällöntuotannossa mainontaan ei käytetä lainkaan rahaa, eli kaikki näkyvyys sosiaalisessa mediassa hankitaan luonnollisin keinoin. Tämä markkinointitapa voi sopia sinulle esimerkiksi silloin, kun haluat jakaa arvokasta sisältöä, kertoa tuotteestasi tai palvelustasi ja olla vuorovaikutuksessa seuraajiesi kanssa, mutta et omaa tarpeeksi resursseja mainontaan.

Vaikka sosiaalisen median kasvattaminen orgaanisesti vaatii isoa työpanosta, se yleensä myös tuottaa melko hitaita tuloksia. Siksi parhaiden tulosten saavuttamiseksi useimmat yritykset toteuttavat mainontaa ja tuottavat orgaanista sisältöä samanaikaisesti, mikä on usein paras strategia somessa.

Jos tavoitteenasi on saada seuraajien sijasta lisää oikeaa verkkoliikennettä, liidejä ja myyntiä nopealla aikataululla, sinunkin voi olla järkevä kääntyä hybridi-mallin ja mainonnan puoleen.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on erinomainen keino pitää yhteyttä kohdeyleisöösi ja pitää asiakkaasi ajan tasalla yrityksesi toiminnasta. Voit käyttää sähköpostia muun muassa uusien tuotteiden mainostamiseen, tarjousten ilmoittamiseen tai yksinkertaisesti arvokkaan sisällön jakamiseen.

Sähköpostimarkkinointi on pitkään ollut yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista sen korkean tuottoprosentin ja alhaisten tai jopa olemattomien kustannusten takia. Sähköpostin avulla voit puhutella suoraan juuri niitä henkilöitä, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjonnastasi – ovathan he halunneet liittyä sähköpostilistallesi. 

Koska sähköpostilistan luominen on yleensä ilmaista, sitä kannattaa alkaa kasvattamaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nopein tapa kasvattaa listaa on tarjota maksutonta, kohderyhmääsi hyödyttävää liittymislahjaa verkkosivustollasi, laskeutumissivullasi tai blogissasi.

Kun saat kasvatettua sähköpostilistaa, pystyt pitämään kohdeyleisösi ajan tasalla tuotteistasi tai palveluistasi ja saat tutustuttaa niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat ajankohtaisiin tarjouksiin. Samalla voit kannustaa viestin lukijaa siirtymään esimerkiksi ostoksille verkkokauppaasi tai kuuntelemaan uutta podcast-jaksoasi.

Jos haluat kasvattaa myyntiäsi sähköpostin avulla, tutustu tekemäämme sähköpostimarkkinointiin täällä. 

Blogin kirjoittaminen

Blogi taipuu moneksi, sillä sen avulla pystyt rakentamaan brändiäsi, lisäämään tunnettuuttasi alan asiantuntijana, parantamaan sivustosi hakukonesijoitusta ja jopa kasvattamaan myyntiäsi. 

Ennen kuin alat suunnittelemaan blogisi sisältöä, kannattaa sen tavoite tai tavoitteet määritellä selkeästi. Blogia kirjoittamalla pystyt näppärästi jakamaan ajatuksiasi ja näkemyksiäsi toimialastasi, joten sen tavoitteena voi yksinkertaisesti olla suhteiden rakentaminen lukijoihin. Blogia voit käyttää myös uusien liidien ja asiakkaiden hankkimiseen kehottamalla lukijoita siirtymään tuotesivuillesi tai liittymään sähköpostilistallesi.

Koska Google palkitsee verkkosivustoja, jotka julkaisevat tuoretta ja hakukoneoptimoitua sisältöä säännöllisesti, laadukkaiden blogitekstien tuottaminen voi auttaa parantamaan hakukonesijoitustasi. Tästä syystä yhä useampi yritys käyttää aikaansa juuri blogin kirjoittamiseen ja ylläpitämiseen.

Blogin kirjoittaminen onkin erityisen hyvä yrityksen markkinointikeino silloin, kun haluat sivustosi näkyvän korkeammalla hakutuloksissa ja haluat saada sinne lisää kävijöitä.

Jos oma aikasi ei riitä menestyksekkään blogin ylläpitämiseen, käy kurkkaamassa tarjoamamme sisällöntuotantopalvelut täältä.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeä osa yrityksen digimarkkinointia, sillä sen avulla voit parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä ja saada sinne lisää kävijöitä nopeasti ja pitkäaikaisesti.

Optimoimalla verkkosivustosi hakukoneita varten pystyt parantamaan sijoitustasi hakukoneiden tulossivuilla ja täten lisäämään sivustosi kävijämäärää huomattavasti. Koska yhä useampi potentiaalinen asiakas eksyy sivustollesi, hakukoneoptimointi kasvattaa verkkosivujesi myyntiä ja yrityksesi tulosta.

Hakukoneoptimointiin kuuluu verkkosivuston sisäinen, ulkoinen ja tekninen hakukoneoptimointi. Jos SEO ei ole sinulle tuttua, voit opetella sen perusteet esimerkiksi verkkokurssien avulla, joilla pääset varmasti alkuun. Hakukoneoptimoinnin jokaisen eri osa-alueen oppiminen vie kuitenkin jonkin verran aikaa ja vaivaa.

Edellä mainittujen lisäksi saatat hukata suurenkin siivun rahoistasi, jos optimointia ei tehdä oikein. Siksi suosittelemmekin työskentelemään hyvämaineisen markkinointitoimiston kanssa, jolloin pystyt varmistumaan siitä, että verkkosivustosi optimoidaan oikein ja saat irti parhaan mahdollisen hyödyn.

Jos haluat lisää kävijöitä verkkosivustollesi, lue lisää suorittamastamme hakukoneoptimoinnista täällä.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnin päätavoite on maksimoida verkkosivuston konversio eli useimmiten myynti. Se on monivaiheinen prosessi, jonka tarkoitus on varmistaa, että sivustosi muuttaa kävijät maksaviksi asiakkaiksi mahdollisimman tehokkaasti.

Konversio tarkoittaa yksinkertaisuudessaan mitä tahansa toimea, johon haluaisit sivustovierailijan ryhtyvän. Ostoksen tekemisen lisäksi tavoiteltu konversio voi olla esimerkiksi tarjouspyyntölomakkeen täyttämistä ja lähettämistä, sähköpostiviestien tilaamista tai vaikkapa linkin klikkaamista.

Konversio-optimoinnin sisältö riippuu täysin verkkosivustosi tilanteesta, mutta käytännössä sen aikana poistetaan kaikki ostamisen esteet. Optimointiin voi sisältyä esimerkiksi myyntisuppilon kehittämistä ja ostoprosessin räätälöimistä sekä sivuston sisällön muokkaamista, nopeusoptimointia ja mobiiliystävällisyyden varmistamista. 

Jos haluat tehdä kauppaa verkossa onnistuneesti, on kriittistä varmistaa, että verkkosivustosi on optimoitu konversioita varten. Mikäli tekniikka ei ole omaa alaasi, suosittelemme jättämään myös tämän yrityksen markkinoinnin osa-alueen suosiolla ammattilaisille.

Jos sivustollasi on paljon kävijöitä, mutta kauppa ei käy vilkkaana, käy tutustumassa tarjoamaamme konversio-optimointiin täällä.

Yrityksen markkinoinnin ja mainonnan aloittaminen – mitä kannattaa muistaa?

Uuden yrittäjän on hyvä muistaa, että yrityksen markkinointi on moniulotteinen kokonaisuus, johon kuuluu paljon muutakin, kuin pelkkä mainostaminen. Jos haluatkin tehdä kauppaa verkossa onnistuneesti, sinun tulee hioa markkinointistrategiasi kuntoon ennen digitaalisen markkinoinnin tai mainonnan aloittamista.

Lisäksi sinun pitää tuntea kohdeyleisösi kuin omat taskusi ja yritykselläsi tulisi olla luotuna vahva brändi, joka toimii yritystoimintasi pohjana. Myös verkkosivusi täytyy olla strateginen sellaisella tavalla, että se tekee tuotteestasi tai palvelustasi asiakkaita puhuttelevan.

Koska markkinointistrategia räätälöidään aina yrityksen toiminnan, tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan, yhtä, kaikille sopivaa strategiaa ei ole olemassa. Hyvä markkinointitoimisto osaa luoda yrityksellesi markkinointistrategian tai yhtenäistää sen olemassa olevat osat, mikä antaa sinulle kilpailuetua ja vankan pohjan kasvullesi.

Vasta kun kaikki mainitut markkinoinnin osa-alueet ovat kunnossa, maksettu mainonta, orgaaninen somemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi, blogin kirjoittaminen, hakukoneoptimointi ja konversio-optimointi ovat kohderyhmästäsi riippuen erinomaisia tapoja lisätä yrityksen näkyvyyttä, tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä.

Yrityksen markkinoinnin ja mainonnan ulkoistaminen vs. itse tekeminen

Nyt kun tiedät, mitä kaikkea yrityksen markkinointi pitää sisällään, saatat miettiä sen ulkoistamista kokonaan tai osittain.

Markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa etenkin silloin, kun tavoittelet pitkäaikaista liiketoiminnan kasvua ja haluat keskittyä täysin omaan osaamiseesi. Ulkoistamista kannattaa harkita myös niissä tapauksissa, joissa yrityksesi kasvu on pysähtynyt tai sinulla ei ole aikaa eikä resursseja toteuttaa ammattimaista markkinointia.

Jos päätät toteuttaa itse osan markkinoinnista, esimerkiksi digitaalisen mainonnan, pääset kyllä alkuun eri tietolähteiden avulla. Opettelussa voi kuitenkin vierähtää tovi jos toinenkin, ja hukkaan saattaa valua suurikin määrä rahaa, mikäli kaikkia toimenpiteitä ei tehdä oikein ensimmäisellä, toisella tai kymmenennelläkään kerralla.

Koska markkinointi on nopeasti muuttuva ala, sinun tulee myös hyväksyä se, että perusteiden lisäksi joudut opettelemaan jatkuvasti uutta koko yritystoimintasi ajan.

Kannattaa myös muistaa, että jos sinulla ei ole laajempaa markkinointistrategiaa, yrityksesi pohja ei ole kunnossa tai verkkosivusi ei ole suunniteltu edistämään myyntiä, ei mikään määrä mainoksia tai sivukävijöitä tule vauhdittamaan asiakashankintaasi.

Miten löytää itselle sopiva markkinointitoimisto?

Hyvä tapa löytää itsellesi sopiva markkinointitoimisto on lukea ensin arvosteluja ja keskustella tarpeistasi toimiston kanssa. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään liiketoimintaasi ja tavoitteitasi paremmin.

Kun olet yhteydessä alan tekijöihin, kannattaa kysellä, auttaako markkinointitoimisto kokonaisvaltaisessa markkinointistrategian luomisessa ja kestävän markkinoinnin toteuttamisessa, vai tarjoaako toimisto pelkästään muusta toiminnasta irrallista mainontaa, joka ei ole avain menestykseen – päinvastoin.

”Asiakkaamme valitsevat meidät, koska Growlylla panostetaan kokonaisvaltaiseen markkinointiin, jossa jokainen yrityksen osa-alue hiotaan pelaaman saumattomasti yhteen, tukee toisiaan ja työntää toisiaan eteenpäin. Näin saamme aikaan kestävää liiketoiminnan kasvua eikä pelkkiä nopeita pikavoittoja.”

Voimme vielä todeta, että markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa aina, kun epäilet, ettei asiantuntemuksesi riitä kokonaisvaltaisen markkinointistrategian luomiseen ja toteuttamiseen.

Jos haluat avuksesi yrityksesi kasvua aidosti tavoittelevan kumppanin, varaa ilmainen kartoitus täältä.