Mitä on hakusanamainonta?

Mitä on hakusanamainonta?

Hakusanamainonta eli SEA (Search Engine Advertising) saavuttaa potentiaaliset asiakkaat juuri silloin, kun he etsivät tarjoamaasi palvelua tai tuotetta verkosta.

Jokaisen yrityksen kannattaakin investoida hakusanamainontaan, sillä sen avulla pystytään saamaan ympärivuorokautista näkyvyyttä Googlessa ja muissa hakukoneissa, lisäämään bränditunnettuutta ja kasvattamaan yrityksen myyntiä kustannustehokkaasti.

Tämän artikkelin luettuasi tiedätkin, miten tehdä tehokasta hakusanamainontaa, miksi jokaisen yrittäjän kannattaa mainostaa hakukoneissa ja mistä kaikesta hakusanamainonnan hinta koostuu.

Mitä on hakusanamainonta?

Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing) koostuu hakukoneoptimoinnista (SEO; Search Engine Optimisation) ja hakusanamainonnasta (SEA; Search Engine Advertising).

Nämä käsitteet sekoitetaan usein toisiinsa ja siksi myös hakusanamainonnan määritelmä vaihtelee vastaajasta riippuen. Toisin kuin yleisesti luullaan, hakukonemarkkinointi ei ole pelkkää mainosten luomista, eikä hakusanamainonta toimi yksinään vaan vaatii tuloksia tuottaakseen myös hakukoneoptimointia.

Hakusanamarkkinointi sisältää eri keinoja ja strategioita, joiden avulla pyritään kasvattamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, lisäämään brändin tunnettuutta ja kasvattamaan myyntiä.

Hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivustolle tehtäviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa verkkosivujen orgaanista eli luonnollista hakukonesijoitusta pitkällä aikavälillä ja ilman maksettua mainontaa.

Hakusanamainonta on hakukoneissa näkyvää maksettua mainontaa. Useimmiten hakukonemainonnasta puhuttaessa puhutaan Google-mainonnasta.

Jotta mainokset saisivat mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja klikkauksia hakukoneissa ja toisivat tavoiteltuja tuloksia, hakusanamainonta edellyttää kattavan avainsana-analyysin ja hakukoneoptimoinnin suorittamista, strategista sisällöntuotantoa sekä jatkuvaa mainonnan seurantaa ja kehittämistä.

5 tärkeintä syytä, miksi yrittäjän kannattaa panostaa hakusanamainontaan

1. Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen oikeaan aikaan

Ensimmäinen paikka, mistä tietoa lähdetään nykyään etsimään, on Google. Hakusanamainokset kiinnittävät kaikkien niiden ihmisten huomion, jotka etsivät ratkaisua ongelmaansa tai kysymykseensä ja ovat siksi jo valmiiksi kiinnostuneita (ratkaisua tarjoavasta) yrityksestäsi.

Sen lisäksi, että Googlessa tavoitat ihmiset ostovalmiina silloin, kun he omatoimisesti etsivät tuotettasi taikka palveluasi, hakusanamainonnan pystyt avulla herättämään potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen heti ostopolun alkuvaiheessa sekä lisäämään yrityksesi bränditunnettuutta.

2. Tehokas mainonnan kohdennus

Hakusanamainonnan tarkalla kohdennuksella varmistetaan, että tavoittelemasi kohderyhmä tai kohderyhmät näkevät varmasti mainoksesi. Kohdennuksen ansiosta mainosrahoja ei pääse valumaan hukkaan ja hakusanamainonta tuottaa varmaa tulosta, kun luot samalla yleisöösi vetoavia mainoksia.

Google-mainokset voit optimoida esimerkiksi avainsanojen, sijainnin, kohderyhmän, kiinnostusten kohteiden, iän, päivien ja kellonaikojen tai hakuun käytettävien laitteiden mukaan. Lisäksi voit kohdentaa mainoksia niille henkilöille, jotka ovat jo aikaisemmin vierailleet verkkosivustollasi.

3. Kustannusten täysi hallinta

Koska maksat Googlelle vain toteutuneista tuloksista eli klikkauksista, hakusanamainonnan budjetti on täysin sinun päätettävässäsi ja hallinnassasi. Kuluja pystyt kontrolloimaan mainoksen enimmäistarjouksesta kampanjan päivittäiseen budjettiin.

Halutessasi voit mukauttaa budjettiasi mainosten suoriutumisen perusteella ja tarpeen tullen pistää kampanjat paussille tai lopettaa ne kokonaan. Kun taas huomaat toisen mainoksen toimivan toista tehokkaammin, voit panostaa sen budjettiin enemmän ja kasvattaa näin mainoksesta saatavaa hyötyä.

4. Tulosten helppo seuranta ja kehitys

Yksi Google-mainonnan parhaimmista eduista on ehdottomasti se, että sen tulokset ovat 100-prosenttisesti mitattavissa ja skaalattavissa. Myös hakusanamainonnan tuloksia on mahdollista nähdä ja parantaa heti muutaman päivän tai viikon kuluessa mainonnan aloittamisesta.

Seuraamalla ja hyödyntämällä dataa esimerkiksi Google Analyticsin avulla pystytään myös selvittämään, mikä hakusanamainonnassasi toimii ja mitä kannattaa jatkaa tai mikä vastaavasti ei toimi ja kannattaa lopettaa. Näin hakusanamainonnan tuloksia pystytään kehittämään jokaisen uuden kampanjan myötä.

5. Hakukoneoptimointia nopeammat tulokset

Jotta pystyisit hyödyntämään verkkosivustosi näkyvyyttä hakukonetuloksissa pitkällä aikavälillä, on hakukoneoptimointiin panostaminen olennaisessa asemassa. Hakusanamainonta voi kuitenkin saada sinut Googlen hakutulosten kärkipaikalle nopeammin kuin hakukoneoptimointi, mikä taas tuo sivustollesi lyhytaikaista, mutta välitöntä verkkoliikennettä ja potentiaalisia asiakkaita.

Kumpi tuo enemmän tuloksia, hakusanamainonta vai hakukoneoptimointi?

Sekä hakukoneoptimointi että hakusanamainonta tuottavat oikein tehtynä hyviä tuloksia. Hakusanamainonta vaatii kuitenkin parhaiten toimiakseen hakukoneoptimointia.

Tämä johtuu siitä, että hakukoneiden verkkosivuille asettamien vaatimusten vuoksi Google-mainosten tehokkuus paranee, kun sivustosi on hakukoneoptimoitu täysin. Vastaavasti jos verkkosivu ei täytä näitä kriteerejä, hakusanamainokset eivät tule saamaan parasta mahdollista näkyvyyttä, vaikka yrittäjä laittaisi niihin kuinka paljon rahaa.

Optimoimattomalla verkkosivulla on lisäksi monenlaisia ongelmia, jotka karkottavat suuren osan potentiaalisista asiakkaista lähes heti, kun he pääsevät laskeutumaan mainostetulle sivustolle.

Näitä verkkosivustojen ongelmia ovat esimerkiksi liian pitkä latausaika, laaduttomat tai epäkiinnostavat sisällöt, skaalautumattomuus mobiililaitteille, sivujen vaikeaselkoisuus ja ajastaan jälkeen jäänyt ulkoasu. Vaikka mainokset onnistuisivatkin saamaan hyvin klikkauksia, optimoimattomat verkkosivut käytännössä estävät sivukävijöiden muuttumisen säännöllisiksi ostajiksi. Tähän on yksinkertainen syy: kukaan ei jaksa/halua käyttää huonoa sivustoa.

Verkkosivuston hakukoneoptimointi ja myös konversio-optimointi ovatkin olennainen osa hakusanamainontaa aina silloin, kun yrittäjä haluaa tehdä mainonnasta erityisen tuottavaa ja kustannustehokasta.

Toisaalta maksetun mainonnan avulla voidaan tuoda tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita uusille verkkosivuille esimerkiksi silloin, kun verkkosivu ei ole vielä ehtinyt saamaan näkyvyyttä äskettäin suoritetusta hakukoneoptimoinnista. Tällöin hakusanamainonta on kannattavaa, koska verkkosivusto on jo optimoitu käyttäjäystävälliseksi ja konvertoituvaksi eli myyväksi.

Siirrytään seuraavaksi siihen, mitä hakusanamainonta käytännössä yritykselle maksaa. Halutessasi voit lukea lisää hakukoneoptimoinnista.

Mitä hakusanamainonta maksaa? – Hakusanamainonnan hinta ulkoistaessa

Kun ulkoistat hakusanamainonnan suunnittelun ja toteutuksen alan yritykselle, hintaan vaikuttaa parikin eri tekijää.

Eniten hakusanamainonnan hintaan vaikuttavat käytetty työmäärä ja mainosklikkausten määrä. Eroa hintaan luovat myös alan yritysten omat hinnoittelutasot ja -mallit.

Yhteistyön alussa hakusanamainonnanhinta määräytyy useimmiten sen mukaan, kuinka paljon asioita yritykselläsi on jo valmiina. Jos mainonnan toteutusta jatketaan aiemmasta, toimivasta mainonnasta, hakusanamainonnan kustannukset tulevat olemaan pienimmästä päästä.

Mikäli työt aloitetaan hakusanamainonnan suunnittelusta tai jos verkkosivuille tulee ensin suorittaa hakukoneoptimointi, hakusanamainonnan kulut kasvavat. Minkä tahansa mainonnan alkukustannukset tulevatkin lähestulkoon aina kalliimmaksi kuin esimerkiksi kuukausittainen hakusanamainonnan ylläpito ja sen kehittäminen.

Optimointitoimenpiteitä ei kuitenkaan tule kustannusten takia ohittaa, sillä kuten jo aiemmin mainitsimme, parhaat tulokset hakusanamainonnasta saat, kun toteutat sekä hakukoneoptimoinnin että hakusanamainonnan.

Ulkoistaessa hakusanamainontaan kuuluu lisäksi raportointi ja asiakaspalaverit, jotka meillä Growlylla sisältyvät hakusanamainonnan hintaan aina kuukausittain. Vaativammissa hakusanamainonnan projekteissa tai asiakkaan pyynnöstä raportointi ja tapaamiset voidaan suorittaa useamminkin.

Vielä hakusanamainonnan hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon eri mainosryhmiä, kampanjoita ja käytettäviä hakutermejä asiakasyrityksellä yhteensä on. Kun hakusanamainontaa toteutetaan suuremmalla skaalalla ja isommilla tavoitteilla, kasvaa myös hakusanamainontaan käytetty työaika ja luonnollisestikin mainonnan hinta.

Pienyrittäjän onneksi Google-mainonnassa pystytään saamaan aikaan hyviä tuloksia pienemmälläkin investoinnilla. Esimerkiksi Growlylla hakusanamainonnan hinta sijoittuu yleensä 399-1299 € välille.

Klikkausten hinta Googlen hakusanamainonnassa

Hakusanamainonnassa laskutetaan klikkauksista, jolloin yrittäjä maksaa Googlelle vain toteutuneista tuloksista. Näiden tulosten hinta riippuu muutamasta tekijästä.

Ensiksi on hyvä tietää, että Googlen hinnoittelu toimii huutokaupalla. Tämä tarkoittaa sitä, että klikkaukset maksavat sitä enemmän, mitä kovempi kilpailu kyseisestä hakusanasta on.

Kilpailusta riippuen eri hakusanojen klikkihinta voi siis vaihdella reippaasti. Esimerkiksi verkkokauppayrittäjän keskimääräinen klikkauskohtainen hinta voi olla parikymmentä senttiä, mutta tilitoimistolle klikkaus saattaa kustantaa jo melkein kymmenen euroa.

Kilpailun lisäksi klikkauksista maksettava hinta muodostuu Googlen antamista laatupisteistä. Laatupisteet ovat nimensä mukaisesti sitä paremmat, mitä laadukkaampia mainoksesi ja verkkosivustosi ovat ja mitä korkeampi mainoksesi klikkausprosentti on. Voit siis joutua maksamaan hakusanamainonnasta enemmän, jos verkkosivustosi ja/tai mainoksesi ovat huonoja.

Pisteitä määritellessä Google ottaa huomioon, kuinka laadukkaita mainoksesi ja niiden sisältö ovat, miten relevantteja mainokset ovat suhteessa verkkosivustoosi tai mainoksen muuhun laskeutumissivuun ja miten hyvässä teknisessä kunnossa kyseinen sivusto on eli onko se hakukoneoptimoitu oikeaoppisesti alusta loppuun saakka.

Jos yksikin palapelin pala puuttuu, voi hakusanamainonta maksaa vaikka kuinka paljon ja silti olla tuottamatta tuloksia. Tämän vuoksi hyvä mainonnan yhteistyökumppani ymmärtää kokonaisvaltaisen markkinoinnin päälle ja osaa tarpeen tullen selittää myös asiakkaalle, miksi tehokkaaseen hakusanamainontaan (ja mihin tahansa mainontaan) kuuluu paljon muutakin kuin pelkästään mainosten luominen.

Lyhyt yhteenveto hakusanamainonnasta

Hakusanamainonnan teho perustuu siihen, että sen avulla pystytään kohdentamaan mainokset ostovalmiille yleisölle. Lähestulkoon jokaisen yrityksen ja verkkokauppiaan kannattaakin hyödyntää kustannustehokasta hakusanamainontaa. 

Vaikka hakusanamainonta on loistava tapa ohjata potentiaalisia asiakkaita yrityksen verkkosivustolle, usean muun tekijän on oltava kohdallaan, jotta hakusanamainonnasta saisi mahdollisimman tuottavaa. Tärkein tällainen tekijä on hakukoneoptimointi, joka on yksi onnistuneen hakusanamainonnan edellytyksistä.

Koska hakusanamainonta on osittain hyvin teknistä, voit parantaa sen tehokkuutta ja saavuttaa kilpailuetua ulkoistamalla mainonnan tai osan siitä kokeneelle kumppanille. Me Growlylla autamme kaikenkokoisia yrityksiä tuloksekkaassa hakusanamainonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, näkyvyyttä lisäävän hakukoneoptimoinnin suorittamisessa ja myynnin kasvattamiseen tähtäävän konversio-optimoinnin tekemisessä.

Mikäli koet, että mainonnassasi on kehitettävää, varaa rohkeasti aika kartoitukseen täältä tai lue ensin asiakasarvostelujamme. Ilmaisen tapaamisen aikana katsomme yhdessä kasvutavoitteesi ja miten saavuttaa ne budjettisi mukaisesti.

Kiitos! Olemme vastaanottaneet viestisi. Olemme teihin yhteydessä tuota pikaa.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää, haluat pyytää tarjouksen tai jos haluat vain tervehtiä.

Growly Oy
Y-tunnus: 3192324-6
Osoite: Puutarhakatu 11 C, 1-105 liiketila 2/katutaso, 70300 Kuopio
Santeri Turunen
Yrittäjä
Paavo Tamminen
Yrittäjä
Verkkolaskuosoite: 003731923246
Välittäjätunnus: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

Lisää postauksia

Katso kaikki

Rekry: Meta-mainonnan osaaja!

Hakukoneoptimointi – mitä se on ja miten se toimii?

WooCommerce-verkkokauppa - Plussat ja miinukset listattuna