6.2.2023

Mitä on hakusanamainonta eli Googlessa mainostaminen?

Hakusanamainonta eli SEA (Search Engine Advertising) tarkoittaa tekstipohjaista mainontaa hakukoneissa. Googlessa mainostamalla tavoitat asiakkaat heidän etsiessä palveluasi tai tuotettasi.

Jokaisen yrityksen kannattaa investoida hakusanamainontaan, sillä sen avulla pystytään käytännössä takaamaan ympärivuorokautinen näkyvyys Googlessa. Tämä luonnollisesti auttaa lisäämään bränditunnettuutta ja vauhdittamaan myyntiä.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle tarkemmin, miksi hakusanamainontaa kannattaa tehdä, miten voit mainostaa Googlessa tehokkaammin ja mitä hakusanamainonta maksaa ulkoistaessa ja itse tehdessä.

Miten hakusanamainonta (Googlessa mainostaminen) eroaa hakukoneoptimoinnista?

Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing) koostuu hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta (Search Engine Optimisation) ja hakusanamainonnasta eli SEA:sta (Search Engine Advertising).

Nämä käsitteet sekoitetaan joskus toisiinsa ja niiden yhteyttä toisiinsa ei aina ymmärretä. Toisin kuin joku saattaa luulla, kumpaakaan, hakusanamainontaa tai hakukoneoptimointia ei kannata harrastaa yksinään.

Hakusanamarkkinointi eli SEM sisältää joukon keinoja ja strategioita, joiden avulla kasvatetaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, lisätään brändin tunnettuutta ja kasvatetaan tuotteen tai palvelun myyntiä. Nämä ovat sekä hakukoneoptimoinnin että Googlessa mainostamisen tavoitteita, mutta tavat, jolla nämä asiat saavutetaan eroavat toisistaan.

Hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa verkkosivustolle tehtäviä toimenpiteitä, jotka parantavat sen orgaanista eli luonnollista hakukonesijoitusta pitkällä aikavälillä ja ilman, että mainoksiin investoidaan senttiäkään rahaa. Tämä voi kattaa kaikkea teknisen rakenteen parantamisesta sisältöön ja linkkien rakentamiseen. Hakukoneoptimoinnilla saadaan erinomaisia tuloksia hakukonenäkyvyydessä erityisesti pienemmän volyymin hakusanoilla, jotka eivät ole liian kilpailtuja.

Hakusanamainonta eli SEA on mainontaa, jossa verkkosivusto saadaan näkymään orgaanisten hakutulosten yläpuolella. Hakusanamainonnassa mainokset ovat aina tekstiamainoksia. Yleisin paikka tehdä hakusanamainontaa on Google, ja siksi puhumme hakusanamainonnasta ja Google-mainonnasta synonyymeinä.

Hakusanamainonta on paras valinta silloin, kun targetoit hakusanoja, joilla on kuukausittain suuria hakumääriä ja joista useat auktoratiiviset verkkosivustot kilpailevat. Tällöin hakukoneoptimointi voi olla liian hidasta tulosten saamiseksi ja jopa tehotonta.

Käytännössä jos haluat omille Google-mainoksillesi parhaan mahdollisen näkyvyyden ja paljon klikkauksia, edellyttää se onnistuneen avainsana-analyysin tekemistä. Jos haluat mainosta klikanneiden asiakkaiden myös ostavan tuotteesi tai palvelusi, verkkosivustosi tulee optimoida konversioita varten ennen Googlessa mainostamista. Kun olet päässyt siihen pisteeseen, että hakusanamainonta on tuloksellista, tulee tuloksia analysoida ja kehittää säännöllisesti.

Näistä syistä sinunkin kannattaa mainostaa Googlessa

1. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat oikeaan aikaan

Usein ensimmäinen paikka, josta tietoa, tuotteita ja palveluita lähdetään etsimään on Google. Hakusanamainoksilla kiinnität niiden käyttäjien huomion, jotka etsivät tietoa ja/tai ratkaisua ongelmaansa ja ovat siksi kiinnostuneita tietoa ja/tai ratkaisua tarjoavasta yrityksestäsi.

Sen lisäksi, että Googlessa mainostamalla tavoitat toimialueesi ihmiset oikeaan aikaan eli tiedonhakuvaiheessa ja myöhemmin ostovalmiina, hakusanamainonnan avulla saat lisättyä brändin tunnettuutta ja tehtyä tuotteestasi tai palvelustasi tutun ja turvallisen vaihtoehdon asiakkaalle.

2. Voit kohdentaa Google-mainontaa tehokkaasti

Googlen tekstimainokset on mahdollista kohdentaa eksakteille ryhmille. Näin varmistat, että juurikin se tavoittelemasi kohderyhmä tai kohderyhmät näkevät mainoksesi. Tarkan kohennuksen avulla mainontaan investoituja varoja ei valu hukkaan ja hakusanamainonta tuottaa varmaa tulosta. Tämä edelylttää tietysti myös sitä, että osaat luoda houkuttelevia mainoksia ja verkkosivustosi on kunnossa (ostamisen esteet on poistettu).

Hakusanamainokset voi optimoida esimerkiksi avainsanojen, sijainnin, kohderyhmän, kiinnostusten kohteiden, iän, päivien ja kellonaikojen tai hakuun käytettävien laitteiden mukaan. Mainokset voi siis laittaa näkymään esimerkiksi vain paikkakuntalaisille tai niille, jotka ovat jo aiemmin vierailleet kotisivuilla tai verkkokaupassa.

3. Pystyt hallitsemaan kustannuksia

Hakusanamainonnassa budjetti on täysin mainostajan eli yrityksen päätettävissä, muokattavissa ja hallinnassa. Kuluja voi kontrolloida yksityiskohtaisesti tai voit asettaa kiinteän päivittäisen maksimin kampanjalle.

Voit aina mukauttaa budjettia mainosten suoriutumisen perusteella ja koska tahansa halutessasi pistää kampanjat pauselle tai lopettaa ne kokonaan. Jos taas huomaat jonkin mainoksen toimivan tehokkaammin, pystyt panostamaan siihen enemmän ja muihin vähemmän.

Lisäksi hakusanamainonnassa maksat Googlelle vain toteutuneista tuloksista eli klikkauksista.

4. Tuloksia on mahdollista seurata ja kehittää

Googlessa mainostamisen suurin etu on se, että tulokset ovat 100-prosenttisesti mitattavissa. Ja kun osaat analysoida tuloksia tarkasti, on sinun mahdollista kehittää niitä lähes loputtomiin.

Seuraamalla ja hyödyntämällä dataa Googlen työkalujen (Google Analyticsin) avulla voit siis selvittää, mikä omassa hakusanamainonnassasi toimii ja mitä kannattaa tehdä enemmän, ja mikä vastaavasti ei toimi. Oikeilla työkaluilla hakusanamainonnan tuloksia pystytään kehittämään jokaisen uuden kampanjan myötä.

Lisäksi tuloksia on mahdollista nähdä ja lähteä parantamaan heti muutaman päivän tai viikon kuluessa mainonnan aloittamisesta, eikä vasta parin kuukauden päästä.

5. Tuloksia tulee nopeasti ja paljon nopeammin kuin optimoimalla

Korostamme, että jos haluat näkyä hakukoneissa myös ilman mainontaa, tulee sinun panostaa hakukoneoptimointiin. Hakusanamainonta kuitenkin nostaa yrityksesi hakutulosten kärkeen paljon nopeammin kuin optimointi. Googlessa mainostaminen tuokin lähes välittömiä tuloksia eli useita potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille.

Kumpi tuo enemmän tuloksia, Googlessa mainostaminen vai hakukoneoptimointi?

Sekä hakukoneoptimointi että hakusanamainonta tuottavat (oikein tehtynä) hyvää tulosta. Hakusanamainonta voi kuitenkin vaatia toimiakseen hakukoneoptimointia.

Googlen verkkosivuille asettamien vaatimusten vuoksi hakusanamainonnan tehokkuus paranee ja mainosten hinta laskee, kun sivustosi on optimoitu hakukoneita varten. Vastaavasti jos sivusto ei täytä näitä kriteerejä, hakusanamainokset eivät tule saamaan parasta mahdollista näkyvyyttä, vaikka laittaisit niihin enemmän rahaa kuin kilpailijasi.

Jo pelkästää näistä syistä hakukoneoptimointi mainonnan lisäksi kannattaa. Optimoimattomalla kotisivulla tai verkkokaupalla on myös tapana karkottaa suurin osa potentiaalisista asiakkaista heti, kun nämä laskeutuvat sivustolle.

Ihmiskatoa aiheuttavat yleisimmin liian pitkä latausaika, laaduttomat tai epäkiinnostavat sisällöt, vaikeaselkoinen rakenne tai ajastaan muuten jälkeen jäänyt verkkosivu. Vaikka tilanteessa mainokset saisivat paljon klikkauksia ja toisivat ihmisiä verkkosivuille, ei myyntiä synny, koska kukaan ei yksinkertaisesti jaksa tai halua käyttää huonosti toimivaa sivustoa. Tällöin asiakkaat kääntyvät kilpailijasi pariin.

Eli, verkkosivuston hakukoneoptimointi ja konversio-optimointi ovatkin olennainen osa hakusanamainontaa aina silloin, kun yrittäjä haluaa tehdä mainonnasta aidosti tuottavan ja kustannustehokkaan tavan kasvaa.

Toisaalta Googlessa mainostamalla saadaan tuotua tehokkaasti ihmisiä uusille verkkosivuille silloin, kun uusi kotisivu tai verkkokauppa ei ole vielä ehtinyt saamaan näkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla. Tällöin hakusanamainontaa kannattaa tehdä olettaen, että verkkosivusto on teknisesti kunnossa ja myyvä.

Jos sivustossasi on puutteita, hakukoneoptimointiin on hyvä käyttää ammattilaisen apua. Siirrytään seuraavaksi siihen, mitä Googlessa mainostaminen maksaa.

Mitä hakusanamainonnan ulkoistaminen maksaa

Kun ulkoistat hakusanamainonnan suunnittelun ja toteutuksen alan osaajalle, hintaan vaikuttaa muutama eri tekijä. Yleisimpiä ovat käytetyt työtunnit ja tulosten (klikkausten) määrä. Eroa hintaan luovat mainostoimistojen yksilölliset toimintatavat ja hinnoittelumallit.

Yhteistyön alussa Googlessa mainostamisen hinta voi määräytyä sen mukaan, kuinka paljon yrityksellä on pohjalla asioita valmiina. Jos mainonnan toteutusta jatketaan toimineesta toteutuksesta, ei hakusanamainonnan aloittaminen tule useinkaan maksamaan paljoa.

Ulkoistaessa hakusanamainontaan kuuluu lisäksi raportointi ja asiakaspalaverit, jotka Digitoimisto Growlylla sisältyvät hakusanamainonnan hintaan aina kuukausittain. Vaativammissa hakusanamainonnan projekteissa tai asiakkaan pyynnöstä raportointi ja tapaamiset voidaan suorittaa useamminkin.

Vielä hakusanamainonnan hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon eri mainosryhmiä, kampanjoita ja käytettäviä hakutermejä asiakasyrityksellä yhteensä on. Kun hakusanamainontaa toteutetaan suuremmalla skaalalla ja isommilla tavoitteilla, kasvaa myös hakusanamainontaan käytetty työaika ja mainonnan hinta.

Google-mainonnassa pystytään kuitenkin saamaan aikaan hyviä tuloksia pienemmälläkin investoinnilla. Esimerkiksi Growlylla hakusanamainonnan hinta sijoittuu yleensä 399-1299 € välille.

Mikäli työskentelyssä aloitetaan mainonnan suunnittelusta, tai jos verkkosivuille tulee ensin suorittaa toimenpiteitä kuten hakukoneoptimointi tai konversio-optimointi mainonnan tehokkuuden parantamiseksi, kulut luonnollisesti kasvavat. Kun mainontaa myöhemmin ylläpidetään ja kehitetään kuukausittain, ovat kulut huomattavasti maltillisemmat.

Kuitenkaan kustannusten pelossa hakukoneoptimointia ei tule ohittaa, sillä jos hyppäät suoraan hakusanamainontaan, tulevat mainokset pyörimään tehottomasti ja rahat valumaan hukkaan. Parhaat mahdolliset tulokset hakusanamainonnasta saadaankin, kun pohjalle on tehty hakukone- ja konversio-optimointi.

Klikkausten hinta Googlen tekstimainoksissa

Hakusanamainonnassa Google laskuttaa klikkauksista, jolloin yrittäjä maksaa vain toteutuneista tuloksista. Näiden tulosten hinta riippuu myös parista asiasta.

Koska Googlen hinnoittelu toimii huutokaupalla, klikkaukset maksavat sitä enemmän, mitä kovempi kilpailu käytetystä hakusanasta on.

Kilpailusta riippuen eri hakusanojen klikkihinta voi vaihdella melko reippaasti. Esimerkiksi verkkokauppayrittäjän keskimääräinen klikkauskohtainen hinta voi olla parikymmentä senttiä, mutta tilitoimistolle klikkaus saattaa kustantaa jo lähemmäs kymmenen euroa.

Kilpailun lisäksi klikkauksista maksettava hinta muodostuu Googlen antamista laatupisteistä. Laatupisteet ovat sitä paremmat, mitä laadukkaampia mainoksesi ja verkkosivustosi ovat ja mitä korkeampi mainoksesi klikkausprosentti on. Maksat siis hakusanamainonnasta enemmän, jos verkkosivustosi ja mainoksesi ovat huonosti toteutettuja.

Pisteitä määritellessä hakukone ottaa huomioon, kuinka laadukkaita mainokset ovat, miten relevantteja ne ovat suhteessa verkkosivustoon tai laskeutumissivuun ja millaisessa kunnossa verkkosivusto on (onko se käyttäjäystävällinen).

Jos jokin näistä palasista puuttuu, voi Googlessa mainostamisesta tulla melko kallista, eivätkä tulokset silti ole taattuja. Ulkoistaessa mainontaa ideaalinen yhteistyökumppani osaakin tarpeen tullen selittää asiakkaalle, miksi tehokkaaseen hakusanamainontaan kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä mainonta, esimerkiksi verkkosivuston hiominen käyttäjäystävälliseksi. Tällä säästetään asiakkaan aikaa ja rahaa.

Yhteenveto hakusanamainonnasta/Googlessa mainostamisesta

Hakusanamainonnalla pystytään kohdentamaan mainokset niille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan tarjoamaasi tietoa ja ratkaisun eli ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita joko hakun tekemisen hetkellä tai myöhemmin, kun se on ajankohtaista.

Googlessa mainostaminen on erittäin nopeaa ja kustannustehokasta, ja siksi jokaisen yrittäjän kannattaa hyödyntää sitä markkinoinnissaan. 

Vaikka hakusanamainonta on loistava tapa ohjata potentiaalisia asiakkaita verkkosivustolle, myös muiden tekijöiden on kohdattava, jotta siitä saataisiin tehtyä mahdollisimman tuottavaa. Tärkein asia hoitaa kuntoon kotisivun tai verkkokaupan optimoiminen ensisijaisesti asiakkaita ja myös hakukoneita varten.

Koska hakusanamainonta on paikoin teknistä ja melko vaativaa, se kannattaa jättää osaavalle ja kokeneelle kumppanille. Me toteutamme Google-mainontaa, joka tuottaa varmoja tuloksia asiakkaillemme. Mikään ei kuitenkaan estä sinua mainostamasta Googlessa itse.

Mikäli koet, että kaipaat apuja mainonnan aloittamiseen tai että nykyisessä strategiassasi on kehitettävää, varaa aika ilmaiseen kartoitukseen.

Rennon tapaamisen aikana katsomme yhdessä läpi kasvutavoitteesi ja miten saavuttaa ne budjettisi mukaisesti.

Tutustu myös Digitoimisto Growlyn asiakasarvosteluihin.

Hakusanamainonta eli SEA (Search Engine Advertising) tarkoittaa tekstipohjaista mainontaa hakukoneissa. Googlessa mainostamalla tavoitat asiakkaat heidän etsiessä palveluasi tai tuotettasi.

Jokaisen yrityksen kannattaa investoida hakusanamainontaan, sillä sen avulla pystytään käytännössä takaamaan ympärivuorokautinen näkyvyys Googlessa. Tämä luonnollisesti auttaa lisäämään bränditunnettuutta ja vauhdittamaan myyntiä.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle tarkemmin, miksi hakusanamainontaa kannattaa tehdä, miten voit mainostaa Googlessa tehokkaammin ja mitä hakusanamainonta maksaa ulkoistaessa ja itse tehdessä.

Miten hakusanamainonta (Googlessa mainostaminen) eroaa hakukoneoptimoinnista?

Hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing) koostuu hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta (Search Engine Optimisation) ja hakusanamainonnasta eli SEA:sta (Search Engine Advertising).

Nämä käsitteet sekoitetaan joskus toisiinsa ja niiden yhteyttä toisiinsa ei aina ymmärretä. Toisin kuin joku saattaa luulla, kumpaakaan, hakusanamainontaa tai hakukoneoptimointia ei kannata harrastaa yksinään.

Hakusanamarkkinointi eli SEM sisältää joukon keinoja ja strategioita, joiden avulla kasvatetaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, lisätään brändin tunnettuutta ja kasvatetaan tuotteen tai palvelun myyntiä. Nämä ovat sekä hakukoneoptimoinnin että Googlessa mainostamisen tavoitteita, mutta tavat, jolla nämä asiat saavutetaan eroavat toisistaan.

Hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa verkkosivustolle tehtäviä toimenpiteitä, jotka parantavat sen orgaanista eli luonnollista hakukonesijoitusta pitkällä aikavälillä ja ilman, että mainoksiin investoidaan senttiäkään rahaa. Tämä voi kattaa kaikkea teknisen rakenteen parantamisesta sisältöön ja linkkien rakentamiseen. Hakukoneoptimoinnilla saadaan erinomaisia tuloksia hakukonenäkyvyydessä erityisesti pienemmän volyymin hakusanoilla, jotka eivät ole liian kilpailtuja.

Hakusanamainonta eli SEA on mainontaa, jossa verkkosivusto saadaan näkymään orgaanisten hakutulosten yläpuolella. Hakusanamainonnassa mainokset ovat aina tekstiamainoksia. Yleisin paikka tehdä hakusanamainontaa on Google, ja siksi puhumme hakusanamainonnasta ja Google-mainonnasta synonyymeinä.

Hakusanamainonta on paras valinta silloin, kun targetoit hakusanoja, joilla on kuukausittain suuria hakumääriä ja joista useat auktoratiiviset verkkosivustot kilpailevat. Tällöin hakukoneoptimointi voi olla liian hidasta tulosten saamiseksi ja jopa tehotonta.

Käytännössä jos haluat omille Google-mainoksillesi parhaan mahdollisen näkyvyyden ja paljon klikkauksia, edellyttää se onnistuneen avainsana-analyysin tekemistä. Jos haluat mainosta klikanneiden asiakkaiden myös ostavan tuotteesi tai palvelusi, verkkosivustosi tulee optimoida konversioita varten ennen Googlessa mainostamista. Kun olet päässyt siihen pisteeseen, että hakusanamainonta on tuloksellista, tulee tuloksia analysoida ja kehittää säännöllisesti.

Näistä syistä sinunkin kannattaa mainostaa Googlessa

1. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat oikeaan aikaan

Usein ensimmäinen paikka, josta tietoa, tuotteita ja palveluita lähdetään etsimään on Google. Hakusanamainoksilla kiinnität niiden käyttäjien huomion, jotka etsivät tietoa ja/tai ratkaisua ongelmaansa ja ovat siksi kiinnostuneita tietoa ja/tai ratkaisua tarjoavasta yrityksestäsi.

Sen lisäksi, että Googlessa mainostamalla tavoitat toimialueesi ihmiset oikeaan aikaan eli tiedonhakuvaiheessa ja myöhemmin ostovalmiina, hakusanamainonnan avulla saat lisättyä brändin tunnettuutta ja tehtyä tuotteestasi tai palvelustasi tutun ja turvallisen vaihtoehdon asiakkaalle.

2. Voit kohdentaa Google-mainontaa tehokkaasti

Googlen tekstimainokset on mahdollista kohdentaa eksakteille ryhmille. Näin varmistat, että juurikin se tavoittelemasi kohderyhmä tai kohderyhmät näkevät mainoksesi. Tarkan kohennuksen avulla mainontaan investoituja varoja ei valu hukkaan ja hakusanamainonta tuottaa varmaa tulosta. Tämä edelylttää tietysti myös sitä, että osaat luoda houkuttelevia mainoksia ja verkkosivustosi on kunnossa (ostamisen esteet on poistettu).

Hakusanamainokset voi optimoida esimerkiksi avainsanojen, sijainnin, kohderyhmän, kiinnostusten kohteiden, iän, päivien ja kellonaikojen tai hakuun käytettävien laitteiden mukaan. Mainokset voi siis laittaa näkymään esimerkiksi vain paikkakuntalaisille tai niille, jotka ovat jo aiemmin vierailleet kotisivuilla tai verkkokaupassa.

3. Pystyt hallitsemaan kustannuksia

Hakusanamainonnassa budjetti on täysin mainostajan eli yrityksen päätettävissä, muokattavissa ja hallinnassa. Kuluja voi kontrolloida yksityiskohtaisesti tai voit asettaa kiinteän päivittäisen maksimin kampanjalle.

Voit aina mukauttaa budjettia mainosten suoriutumisen perusteella ja koska tahansa halutessasi pistää kampanjat pauselle tai lopettaa ne kokonaan. Jos taas huomaat jonkin mainoksen toimivan tehokkaammin, pystyt panostamaan siihen enemmän ja muihin vähemmän.

Lisäksi hakusanamainonnassa maksat Googlelle vain toteutuneista tuloksista eli klikkauksista.

4. Tuloksia on mahdollista seurata ja kehittää

Googlessa mainostamisen suurin etu on se, että tulokset ovat 100-prosenttisesti mitattavissa. Ja kun osaat analysoida tuloksia tarkasti, on sinun mahdollista kehittää niitä lähes loputtomiin.

Seuraamalla ja hyödyntämällä dataa Googlen työkalujen (Google Analyticsin) avulla voit siis selvittää, mikä omassa hakusanamainonnassasi toimii ja mitä kannattaa tehdä enemmän, ja mikä vastaavasti ei toimi. Oikeilla työkaluilla hakusanamainonnan tuloksia pystytään kehittämään jokaisen uuden kampanjan myötä.

Lisäksi tuloksia on mahdollista nähdä ja lähteä parantamaan heti muutaman päivän tai viikon kuluessa mainonnan aloittamisesta, eikä vasta parin kuukauden päästä.

5. Tuloksia tulee nopeasti ja paljon nopeammin kuin optimoimalla

Korostamme, että jos haluat näkyä hakukoneissa myös ilman mainontaa, tulee sinun panostaa hakukoneoptimointiin. Hakusanamainonta kuitenkin nostaa yrityksesi hakutulosten kärkeen paljon nopeammin kuin optimointi. Googlessa mainostaminen tuokin lähes välittömiä tuloksia eli useita potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille.

Kumpi tuo enemmän tuloksia, Googlessa mainostaminen vai hakukoneoptimointi?

Sekä hakukoneoptimointi että hakusanamainonta tuottavat (oikein tehtynä) hyvää tulosta. Hakusanamainonta voi kuitenkin vaatia toimiakseen hakukoneoptimointia.

Googlen verkkosivuille asettamien vaatimusten vuoksi hakusanamainonnan tehokkuus paranee ja mainosten hinta laskee, kun sivustosi on optimoitu hakukoneita varten. Vastaavasti jos sivusto ei täytä näitä kriteerejä, hakusanamainokset eivät tule saamaan parasta mahdollista näkyvyyttä, vaikka laittaisit niihin enemmän rahaa kuin kilpailijasi.

Jo pelkästää näistä syistä hakukoneoptimointi mainonnan lisäksi kannattaa. Optimoimattomalla kotisivulla tai verkkokaupalla on myös tapana karkottaa suurin osa potentiaalisista asiakkaista heti, kun nämä laskeutuvat sivustolle.

Ihmiskatoa aiheuttavat yleisimmin liian pitkä latausaika, laaduttomat tai epäkiinnostavat sisällöt, vaikeaselkoinen rakenne tai ajastaan muuten jälkeen jäänyt verkkosivu. Vaikka tilanteessa mainokset saisivat paljon klikkauksia ja toisivat ihmisiä verkkosivuille, ei myyntiä synny, koska kukaan ei yksinkertaisesti jaksa tai halua käyttää huonosti toimivaa sivustoa. Tällöin asiakkaat kääntyvät kilpailijasi pariin.

Eli, verkkosivuston hakukoneoptimointi ja konversio-optimointi ovatkin olennainen osa hakusanamainontaa aina silloin, kun yrittäjä haluaa tehdä mainonnasta aidosti tuottavan ja kustannustehokkaan tavan kasvaa.

Toisaalta Googlessa mainostamalla saadaan tuotua tehokkaasti ihmisiä uusille verkkosivuille silloin, kun uusi kotisivu tai verkkokauppa ei ole vielä ehtinyt saamaan näkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla. Tällöin hakusanamainontaa kannattaa tehdä olettaen, että verkkosivusto on teknisesti kunnossa ja myyvä.

Jos sivustossasi on puutteita, hakukoneoptimointiin on hyvä käyttää ammattilaisen apua. Siirrytään seuraavaksi siihen, mitä Googlessa mainostaminen maksaa.

Mitä hakusanamainonnan ulkoistaminen maksaa

Kun ulkoistat hakusanamainonnan suunnittelun ja toteutuksen alan osaajalle, hintaan vaikuttaa muutama eri tekijä. Yleisimpiä ovat käytetyt työtunnit ja tulosten (klikkausten) määrä. Eroa hintaan luovat mainostoimistojen yksilölliset toimintatavat ja hinnoittelumallit.

Yhteistyön alussa Googlessa mainostamisen hinta voi määräytyä sen mukaan, kuinka paljon yrityksellä on pohjalla asioita valmiina. Jos mainonnan toteutusta jatketaan toimineesta toteutuksesta, ei hakusanamainonnan aloittaminen tule useinkaan maksamaan paljoa.

Ulkoistaessa hakusanamainontaan kuuluu lisäksi raportointi ja asiakaspalaverit, jotka Digitoimisto Growlylla sisältyvät hakusanamainonnan hintaan aina kuukausittain. Vaativammissa hakusanamainonnan projekteissa tai asiakkaan pyynnöstä raportointi ja tapaamiset voidaan suorittaa useamminkin.

Vielä hakusanamainonnan hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon eri mainosryhmiä, kampanjoita ja käytettäviä hakutermejä asiakasyrityksellä yhteensä on. Kun hakusanamainontaa toteutetaan suuremmalla skaalalla ja isommilla tavoitteilla, kasvaa myös hakusanamainontaan käytetty työaika ja mainonnan hinta.

Google-mainonnassa pystytään kuitenkin saamaan aikaan hyviä tuloksia pienemmälläkin investoinnilla. Esimerkiksi Growlylla hakusanamainonnan hinta sijoittuu yleensä 399-1299 € välille.

Mikäli työskentelyssä aloitetaan mainonnan suunnittelusta, tai jos verkkosivuille tulee ensin suorittaa toimenpiteitä kuten hakukoneoptimointi tai konversio-optimointi mainonnan tehokkuuden parantamiseksi, kulut luonnollisesti kasvavat. Kun mainontaa myöhemmin ylläpidetään ja kehitetään kuukausittain, ovat kulut huomattavasti maltillisemmat.

Kuitenkaan kustannusten pelossa hakukoneoptimointia ei tule ohittaa, sillä jos hyppäät suoraan hakusanamainontaan, tulevat mainokset pyörimään tehottomasti ja rahat valumaan hukkaan. Parhaat mahdolliset tulokset hakusanamainonnasta saadaankin, kun pohjalle on tehty hakukone- ja konversio-optimointi.

Klikkausten hinta Googlen tekstimainoksissa

Hakusanamainonnassa Google laskuttaa klikkauksista, jolloin yrittäjä maksaa vain toteutuneista tuloksista. Näiden tulosten hinta riippuu myös parista asiasta.

Koska Googlen hinnoittelu toimii huutokaupalla, klikkaukset maksavat sitä enemmän, mitä kovempi kilpailu käytetystä hakusanasta on.

Kilpailusta riippuen eri hakusanojen klikkihinta voi vaihdella melko reippaasti. Esimerkiksi verkkokauppayrittäjän keskimääräinen klikkauskohtainen hinta voi olla parikymmentä senttiä, mutta tilitoimistolle klikkaus saattaa kustantaa jo lähemmäs kymmenen euroa.

Kilpailun lisäksi klikkauksista maksettava hinta muodostuu Googlen antamista laatupisteistä. Laatupisteet ovat sitä paremmat, mitä laadukkaampia mainoksesi ja verkkosivustosi ovat ja mitä korkeampi mainoksesi klikkausprosentti on. Maksat siis hakusanamainonnasta enemmän, jos verkkosivustosi ja mainoksesi ovat huonosti toteutettuja.

Pisteitä määritellessä hakukone ottaa huomioon, kuinka laadukkaita mainokset ovat, miten relevantteja ne ovat suhteessa verkkosivustoon tai laskeutumissivuun ja millaisessa kunnossa verkkosivusto on (onko se käyttäjäystävällinen).

Jos jokin näistä palasista puuttuu, voi Googlessa mainostamisesta tulla melko kallista, eivätkä tulokset silti ole taattuja. Ulkoistaessa mainontaa ideaalinen yhteistyökumppani osaakin tarpeen tullen selittää asiakkaalle, miksi tehokkaaseen hakusanamainontaan kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä mainonta, esimerkiksi verkkosivuston hiominen käyttäjäystävälliseksi. Tällä säästetään asiakkaan aikaa ja rahaa.

Yhteenveto hakusanamainonnasta/Googlessa mainostamisesta

Hakusanamainonnalla pystytään kohdentamaan mainokset niille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan tarjoamaasi tietoa ja ratkaisun eli ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita joko hakun tekemisen hetkellä tai myöhemmin, kun se on ajankohtaista.

Googlessa mainostaminen on erittäin nopeaa ja kustannustehokasta, ja siksi jokaisen yrittäjän kannattaa hyödyntää sitä markkinoinnissaan. 

Vaikka hakusanamainonta on loistava tapa ohjata potentiaalisia asiakkaita verkkosivustolle, myös muiden tekijöiden on kohdattava, jotta siitä saataisiin tehtyä mahdollisimman tuottavaa. Tärkein asia hoitaa kuntoon kotisivun tai verkkokaupan optimoiminen ensisijaisesti asiakkaita ja myös hakukoneita varten.

Koska hakusanamainonta on paikoin teknistä ja melko vaativaa, se kannattaa jättää osaavalle ja kokeneelle kumppanille. Me toteutamme Google-mainontaa, joka tuottaa varmoja tuloksia asiakkaillemme. Mikään ei kuitenkaan estä sinua mainostamasta Googlessa itse.

Mikäli koet, että kaipaat apuja mainonnan aloittamiseen tai että nykyisessä strategiassasi on kehitettävää, varaa aika ilmaiseen kartoitukseen.

Rennon tapaamisen aikana katsomme yhdessä läpi kasvutavoitteesi ja miten saavuttaa ne budjettisi mukaisesti.

Tutustu myös Digitoimisto Growlyn asiakasarvosteluihin.