6.2.2023

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä lähteä liikkeelle?

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä lähteä liikkeelle?

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä ennen aloittamista pitää oikein tietää? Tässä artikkelissa kerromme, millä eri keinoin verkkokaupan myyntiä voi lähteä kasvattamaan ja mitä kaikkea sinun tulee ottaa huomioon, jotta saisit tehtyä digimarkkinoinnista itsellesi mahdollisimman tuloksellista.

Jos haluatkin välttyä valitettavan yleiseltä skenaariolta, jossa jo valmiiksi korkeat jatkavat vain kasvamistaan myynnin samalla laskiessa ja kasvun hidastuessa tai junnatessa paikoillaan, jatka ihmeessä lukemista.

Kokosimme tähän tehokkaimmat markkinointikanavat sekä kaikkein kriittisimmät vinkit aidosti tulokselliseen verkkokaupan digimarkkinointiin!

Digimarkkinointi lähtee liikkeelle verkkokaupastasi

Ennen verkkokaupan digimarkkinoinnin aloittamista sinun tulee ensin ymmärtää ja sisäistää täysin yksi asia: kaikki myynti ja markkinointi lähtee liikkeelle verkkokaupastasi.

Verkkokauppasi tavoitteena on saada aikaan konversio (myynti tai muu tavoiteltu tapahtuma), joka voi sinulla tarkoittaa ostoksen tekemistä tai vaikkapa sähköpostilistalle liittymistä. Sinun kauppasi päätehtävä on saada aikaan tämä tapahtuma.

Mitkään muut kanavat eivät tule koskaan myymään verkkokauppasi puolesta, vaan ne voivat ainoastaan kasvattaa näkyvyyttä ja sinne tulevaa liikennettä. Siksi oma verkkokauppasi on tärkein myyntikanavasi ja kaikki markkinointi tulee aloittaa siitä.

Digimarkkinointikanavien, kuten somen ja Googlen tarkoituksena on kasvattaa bränditunnettuutta ja tuoda ihmisiä verkkokauppaan, jossa itse ostaminen tapahtuu. Jos verkkokaupan kävijät eivät ole vakuuttuneita näkemästään, ei myyntiä myöskään synny. Ei, vaikka toisit kauppaasi kuinka paljon porukkaa miltä tahansa muulta kanavalta.

Jotta verkkokauppasi tuottaisi mahdollisimman tehokkaasti konversioita eli myyntiä, täytyy sen toteutuksen olla sellainen, että se sekä täyttää potentiaalisen asiakkaasi tarpeet että ajaa yrityksesi tavoitteita eteenpäin.

Verkkokaupan digimarkkinoinnissa tulee tämän vuoksi jo heti alussa kiinnittää huomiota kaupan konversiokykyyn eli kykyyn saada kävijät suorittamaan osto tai muu haluttu toimenpide.

Mm. verkkokaupan rakenne, navigaatio, ulkoasu, elementit ja sisältö muodostavat kokonaisuuden, joka joko osaa yhdessä muuttaa vierailijat maksaviksi asiakkaiksi tai sitten ei. Jos verkkokauppaasi ei ole suunniteltu konversiot päätavoitteena, ei se todennäköisesti osaa myydä nyt eikä myöskään silloin, kun sinne tuodaan ihmisiä muilta kanavilta.

Pelkkä mainostaminen ei juuri koskaan riitä saamaan aikaan oikeasti kestävää myynnin kasvua. Tästä syystä tärkein markkinointikanavasi on aina itse verkkokauppa, johon tulee ensisijaisesti panostaa.

Konversiokyvyn parantaminen on ensimmäinen ja tärkein osa verkkokaupan digimarkkinointia

Saavuttaaksesi pitkän aikavälin tuloksia sinun on työskenneltävä verkkokauppasi konversiokyvyn eteen. Mainontaa kannattaakin lähteä toteuttamaan vasta sitten, kun verkkokauppa osaa muuttaa sinne tulevan liikenteen asiakkaiksi tehokkaasti.

Verkkokaupan digimarkkinointi onnistuu takuulla tuloksellisesti, kun kauppa on ensin optimoitu myymään. Myyntikykyä saadaan kasvatettua muuttamalla verkkokauppa mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja yrityksen tavoitteita ajavaksi.

Käytännössä konversio-optimoinnin aikana verkkokaupan käyttökokemusta parannetaan ja samalla kävijöitä ohjataan ja autetaan kohti haluttuja toimenpiteitä. Kuten tekemään ostoksia ja maksamaan.

Ne toimenpiteet, joiden avulla verkkokaupan konversioita ja myyntiä lähdetään parantamaan, vaihtelevat kaupan kunnosta riippuen.

Yleensä huonosti myyvässä verkkokaupassa kriittisimpiä korjausta vaativia asioita ovat hidas latausaika, vaikeaselkoinen rakenne ja huono käytettävyys. Näiden lisäksi vikaa voi olla muun muassa kaupan ulkonäössä, koodissa, käytetyissä elementeissä ja sisällössä. Usein kauppoja kuormittavat liikaa myös turhat ja vääränlaiset lisäosat.

Tarkemmin verkkokaupassa työstämistä kaipaavat asiat saadaan selville A/B-testauksen avulla.

Vikaa voi siis olla monenlaista ja kaikkia virheitä on usein vaikea löytää, jos ei tiedä mitä etsii. Joitakin hyviä oppaita kyllä löytyy Googlesta, mutta ilman kokemusta konversio-optimoinnin suorittaminen onnistuneesti voi suoraan sanoen olla haastavaa.

Mikäli oletkin vasta aloittelemassa verkkokauppiaana ja haluat saada myyvän verkkokaupan heti, suosittelemme itse tekemisen sijasta kääntymään ammattilaisen apuun. Meillä Growlylla konversio-optimointi kuuluu aina hintaan tehokkaita verkkokauppoja toteutettaessa.

Konversio-optimointi voidaan myös suorittaa valmiiseen tai rakennusvaiheessa olevaan verkkokauppaan. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä ymmärtää, että jos verkkokaupan toteutuksessa ei ole noudatettu alan parhaita käytäntöjä, konversiokyvyn huomattava parannus saattaa edellyttää koko kaupan uusimista.

Silti kokonaisvaltainen verkkokauppauudistus osoittautuu usein halvemmaksi ja tehokkaammaksi vaihtoehdoksi kuin vanhan verkkokaupan optimoiminen.

Tehokkaimmat verkkokaupan digimarkkinointikanavat ja kuinka valita ne oikein

Olettaen, että verkkokauppasi on jo konversio-optimoitu ja testattu tehokkaasti konvertoivaksi, on aika päättää ne markkinointikanavat, joiden kautta lähdet tuomaan liikennettä verkkokauppaasi.

Sopivat digimarkkinoinnin kanavat tulisi valita oman kohderyhmän ja resurssien mukaan. Verkkokauppiaana haluat tietysti olla kaikkialla siellä, missä potentiaaliset asiakkaasi viettävät eniten aikaansa. Mikäli taas aika ja/tai raha ei riitä jokaisen potentiaalisen markkinointikanavan hallintaan, ei sinun ole pakko tai edes kannattavaa olla läsnä kaikkialla.

Kun resurssit ovat rajalliset, kuten monella yrittäjällä ovat, saat verkkokaupan digimarkkinoinnista paljon todennäköisemmin jotain irti, kun et yritä olla mahdollisimman monessa paikassa puoliteholla.

Valitse siis itsellesi sopiva tai muutama sopiva markkinointikanava, joihin aikasi ja budjettisi riittää ja ala panostamaan niihin tosissasi.

Digitaalisen markkinoinnin kanavia on monia, mutta meistä verkkokauppiaalle tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet hakukoneoptimointi, Google-mainonta, somemainonta, sisältömarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi.

Käydään niitä läpi seuraavaksi.

1. SEO eli hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla verkkokaupan näkyvyyttä ja löydettävyyttä hakukoneissa pyritään lisäämään orgaanisesti (luonnollisesti, ei-maksetuin keinoin).

Hakukoneita on monia, mutta ensisijainen valinta suurimmalle osaa ihmisistä on Google. Voit myös harkita muiden hakukoneiden hyödyntämistä verkkokaupan digimarkkinoinnissa, mutta me keskitymme nyt tähän ylivoimaisesti suosituimpaan hakukoneeseen.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään tietysti pääsemään ensimmäisten orgaanisten hakutulosten joukkoon.

SEO kannattaa, koska orgaaniset hakutulokset saavat todistetusti Googlessa mainoksia huomattavasti enemmän klikkauksia, eikä niistä (klikkauksista) tarvitse erikseen maksaa.

Ihmiset yksinkertaisesti luottavat luonnollisiin hakutuloksiin enemmän eikä valtaosa jaksa, viitsi tai halua klikata itseään ensimmäistä sivua pidemmälle. Tämä näkyy tilastossa, jonka mukaan Googlen ensimmäiselle sivulle sijoittuvat verkkosivustot vievät 95% kaikesta liikenteestä. Toiselle ja lopuille sivuille sijoittuvat verkkokaupat saavat siis vaivaiset viisi prosenttia liikenteestä.

Orgaanisten tulosten järjestys, johon hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan, merkitsee. Esimerkiksi ensimmäinen luonnollinen hakutulos saa 10 kertaa enemmän klikkauksia kuin kymmenes tulos.

Ei siis mikään ihme, että moni päättää panostaa verkkokaupan digimarkkinoinnissa juuri hakukoneoptimointiin.

Kuinka hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimointia on erilaista. On ulkoista, sisäistä ja teknistä hakukoneoptimointia, jotka kaikki koostuvat omista toimenpiteistään.

Osa hakukoneoptimoinnista, kuten esimerkiksi sisäinen optimointi, on helpompaa toteuttaa kunhan jaksaa ensin paneutua alan parhaisiin ja ajankohtaisiin käytäntöihin. Tällöin optimoidaan muun muassa sivuston sisältöä, kuten tekstejä, linkkejä ja metatietoja.

Ulkoiseen hakukoneoptimointiin kuuluu muista sivustoista verkkokauppaasi johtavat linkit, joita voi olla vaikea saada ilman laadukasta sisältöä ja kovaa auktoriteettia.

Hakukoneoptimointia voit ihan hyvin tehdä alussa itsekin, jos vain jaksat hakea tarpeeksi tietoa ja opetella uutta. Mutta yksin tehdessä ja ilman syventävää osaamista et todennäköisesti tule saamaan tehtyä aivan kaikkea.

Hakukoneoptimoinnin tekeminen on nimittäin sitä vaativampaa, mitä enemmän alallasi on kilpailua hakusijoituksista ja mitä huonommassa kunnossa verkkokauppasi on. Jos verkkokauppa on konversio-optimoitu, vaatii se hieman vähemmän tekemistä hakukoneoptimoijalta ja tällöin vähäisellä kilpailulla voi olla suhteellisen helppoa saada verkkokauppa hakukoneissa näkyväksi.

Kilpailluimmilla aloilla hakutuloksissa korkealle sijoittuminen ja siellä pysyminen vaatii taas paljon enemmän, vaikka kauppa olisi teknisesti kunnossa. Tällöin tulet saamaan tuloksia nopeammin ja varmemmin, kun hankit verkkokaupan digimarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin ammattilaisen apua.

Hakukoneoptimointi on myös verkkokaupan toimivuuden jatkuvaa silmälläpitoa ja hakusijoituksiin negatiivisesti aiheuttavien virheiden pikaista korjaamista.

Tässä peliin astuu tekninen optimointi, johon liittyy monta eri toimenpidettä mm. verkkokaupan toimivuuteen ja rakenteeseen liittyen ja joista valtaosa vaatii jo web-kehitys- ja koodaustaitoja, jotka kyllä löytyvät alan tekijältä.

Hakukoneoptimointi vs. konversio-optimointi

Tietyssä kohdin konversio-optimointi ja hakukoneoptimointi pitävät sisällään samanlaisia toimenpiteitä. Ne eivät ole täysin sama asia, sillä niillä on erilaiset tavoitteet ja niiden tekeminen vaatii hieman erilaista osaamista. Oikein tehtynä hakukone- ja konversio-optimointi kuitenkin vaikuttavat toisiinsa positiivisesti.

Siinä missä konversio-optimoinnin toimenpiteet usein parantavat hakukonenäkyvyyttä, voivat hakukoneoptimoinnin toimenpiteet yhtä lailla lisätä konversioita.

Esimerkiksi verkkokaupan rakenteen parantaminen (konversio-optimointi) miellyttää ihmisten lisäksi myös hakukonebotteja ja vaikuttaa näin positiivisesti hakutuloksissa sijoittumiseen (hakukoneoptimointi).

Toisaalta vaikkapa blogisisällöllä ja Googlessa näkyvillä metakuvauksilla (hakukoneoptimointi) voidaan saada aikaan konversioita.

Verkkokauppamaailmassa vaikuttaa siis eräänlainen kaikki liittyy kaikkeen tyyppinen efekti. Toivottavasti sinullekin alkaa pikkuhiljaa syntymään käsitys siitä, miksi verkkokaupan toteutuksella on niin suuri rooli digimarkkinoinnin menestyksessä.

2. Google Ads eli hakukonemainonta

SEM eli hakusanamainonta on yksi yleisimmin käytetyimmistä ja tehokkaimmista Google-mainonnan muodoista.

Google Ads eli hakusanamainokset ovat hakukoneen orgaanisten tulosten yläpuolella näkyviä tekstimainoksia, jotka näytetään aina, kun käyttäjä kirjoittaa Googlen hakupalkkiin määrittelemäsi avainsanat tai mahdollisesti niiden läheisiä versioita. Hakusanamainonnan avulla mainostat siis verkkokauppaasi ja tuotteitasi asettamillasi avainsanoilla.

Näin voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita juuri sinä hetkenä, kun he etsivät aktiivisesti tietoa tuotteista.

Semrushin mukaan yksi henkilö tekee päivän aikana keskimäärin 3-4 Google-hakua, joka on hyvin potentiaalinen luku mainostajalle.

Oikeilla avainsanoilla ja houkuttelevilla teksteillä hakusanamainokset ovatkin erittäin kustannustehokas verkkokaupan digimarkkinointikeino ja nopea väylä myynnin kasvattamiseen.

Verkkokauppiaalle Googlen hakusanamainonta tarjoaa useita etuja, joista tärkein on mahdollisuus tavoittaa kohdennettuja ryhmiä (mainokset voidaan kohdentaa tarkasti kohdeyleisön mukaan, esimerkiksi sijainnin, sukupuolen, iän ja kiinnostuksen kohteiden perusteella), hallita budjettia täysin ja analysoida ja seurata tuloksia tarkasti Google Analyticsin avulla.

3. Display- eli bannerimainonta

Googlen Display- eli bannerimainonta tavoittaa arvion mukaan 90% internetin käyttäjistä.

Tässä Google onnistuu hyödyntämällä Display-mainoksen lähettämisessä itse hakukoneen lisäksi omistamiaan alustoja: mm. YouTubea, Gmailia, Play Storea sekä erilaisia yhteistyöverkkosivuja ja -sovelluksia. Jälkimmäisiä verkostossa on vaivaiset muutama miljoona kappaletta.

Display-mainokset toimivat erinomaisesti sellaisten ihmisten tavoittamisessa, jotka eivät aktiivisesti etsi mitään tuotetta, mutta sopivat hyvin kohderyhmään ja potentiaalisen asiakkaasi profiiliin eli voisivat olla hyvinkin kiinnostuneita siitä, mitä sinulla on tarjota.

Valtavassa verkostossa mainokset tulevat näkyviin selailtavan sivuston yläreunassa, sivussa, tai esimerkiksi YouTube-videon aikana.

Verkkokaupan digimarkkinointikeinona Display-mainonta voi olla erittäin toimivaa, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan tavan tavoittaa hyvin laaja yleisö.

Ennen minkäänlaisen Google-mainonnan aloittamista sinun pitää kuitenkin jälleen kerran tietää, että kauppasi suorituskyky tulee vaikuttamaan laajasti siihen, paljonko joudut mainoksista maksamaan ja kuinka korkealle saat mainoksesi sijoittumaan. Kaikki liittyy kaikkeen, ja siksi ennen mainontaa verkkokauppaan tulisikin olla tehtynä konversio-optimointi ja vähintäänkin perustason hakukoneoptimointi.

4. Somemainonta (mm. Facebook-  ja Instagram-mainonta)

Voit saada aikaan huomattavankin määrän liikennettä mainostamalla verkkokauppaasi sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa, Facebookissa, LinkedInissä ja Tiktokissa. Liikenteen lisäksi somemainonta tarjoaa tehokkaan keinon kasvattaa brändin tunnettuutta.

Koska jokainen somekanava ja niillä mainostaminen toimii hieman eri tavalla, kannattaa valitsemaasi alustaan tai alustoihin uppoutua syvemmin ennen mainonnan aloittamista. Kuitenkin jokaisessa somessa mainostaessa pitää muistaa yksi ja sama asia: mainoksesi on oltava oikeasti laadukas ja mielenkiintoinen.

Pelkkä mainostaminen ilman ajatusta tai strategiaa ei tule johtamaan kasvavaan myyntiin, ja huono tai mauton mainos voi jopa heikentää luottamusta brändiisi.

Somemainontaan liittyy myös omat riskinsä silloin, kun sitä käytetään verkkokaupan ainoana digimarkkinointikeinona.

Viime vuosina mainosten kustannukset ovat nousseet kasvavan kysynnän mukana, ja mainosten hinnat voivat vaihdella huomattavissa määrin kulloisesta kilpailutilanteesta riippuen.

Somemainokset saattavat toimia hyvin tänään, mutta niiden tuottamat tulokset eivät yleensä ole yhtä vakaita kuin orgaanisen liikenteen. Asiat voivat myös muuttua nopeasti päivässä, jos sometili suljetaan vahingossa tai kaapataan.

Vaikka somemainonta voi olla erittäin tehokas tapa toteuttaa verkkokaupan digimarkkinointia, ei sillä kannata korvata kokonaan orgaanista liikennettä, sillä luonnollinen liikenne kasvaa ajan myötä aina maksettua liikennettä tasaisemmin, eikä orgaanisesta näkyvyydestä ja siitä saatavista klikkauksista tarvitse jatkuvasti maksaa.

Näistä syistä somemainonta kannattaakin yleensä parhaiten silloin, kun sitä tehdään yhtä aikaa hakukoneoptimoinnin sekä orgaanisen verkko- ja somesisällöntuotannon kanssa.

Muistutamme tässä välissä vielä kerran, ettei mikään määrä (ostettua tai orgaanista) liikennettä myöskään tule tuottamaan kestäviä tuloksia, jos verkkokauppaa ei ole hiottu kuntoon ennen mainonnan aloittamista.

Koska aika ja raha on arvokasta, ja joudut maksamaan jokaisesta klikkauksesta tuotti mainoksesi myyntiä tai ei, kannattaa pohjatyö olla tehtynä ennen, kun alat satsaamaan mainontaan kunnolla.

5. Sisältömarkkinointi

Hakukoneoptimoinnin tavoin sisältömarkkinointi on osa pidemmän ajan markkinointistrategiaa. Sisältömarkkinointi ei ehkä ole kaikista nopein keino saada aikaan myyntiä, mutta se voi olla hyvin toimivaa ja itse tehtynä täysin ilmaista.

Sisältömarkkinoinnissa potentiaalisille asiakkaille keskitytään luomaan arvokasta ja heitä aidosti palvelevaa sisältöä. Yleisimmin tämä tapahtuu blogin kirjoittamisen muodossa, mutta verkkokaupassa sisältömarkkinointia ovat myös sisällöt, tuotetekstit, tuotekuvat ja -videot, ohjeet ja tutoriaalit, webinaarit ja muun muassa podcastit. Myös tämä blogipostaus esimerkki sisältömarkkinoinnista.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda omalle kohderyhmälle merkityksellistä sisältöä, joka vastaa yleisön kysymyksiin ja auttaa rakentamaan luottamusta verkkokauppaan sekä kehittämään asiakassuhteita. Oikein toteutettuna aiemmin mainitut sisällöt saavat aikaan kiinnostusta myymiäsi tuotteita kohtaan ja auttavat potentiaalisia asiakkaita saattamaan ostopolkunsa päätökseen. Onnistunut sisältömarkkinointi saa aikaan liidejä ja konversioita.

Kun päätät panostaa verkkokaupan digimarkkinoinnissa juuri sisältömarkkinointiin, keskity tukemaan asiakastasi tämän koko ostopolun ajan. Ostopolussa on neljä eri vaihetta; tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu, joissa jokaisessa olevat asiakkaat tarvitsevat erilaista tietoa edetäkseen eteenpäin polulla. Sinun tehtäväsi tässä on tuottaa heitä auttavaa ja eteenpäin rohkaisevaa sisältöä.

Sisältömarkkinointia tehdessä varmista myös, että potentiaaliset asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon koska tahansa heille sopii – ja heille sopivan kanavan kautta. Näin pystyt parhaiten palvelemaan kohderyhmääsi ja luomaan enemmän haluttuja tuloksia.

6. Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi voi olla erittäin halpa ja toimiva verkkokaupan digimarkkinointikeino. Täysin ilmaista se ei ole, ja lisäksi sähköpostimarkkinointi jakaa mielipiteitä.

Monet vannovat markkinointikanavan puolesta kun taas osa yrittäjistä pitää sitä täysin turhana ja toimimattomana.

Periaatteessa minkä tahansa yrityssähköpostin lähettäminen asiakkaalle on sähköpostimarkkinointia. Verkkokauppias voi hyödyntää sähköpostia esimerkiksi ajankohtaisten päivitysten, hylättyjen ostoskori-ilmoitusten ja asiakkaan merkkipäivänä lähetettävien alennuskoodien muodossa.

Tällaiset yksittäiset uutiskirjeet voivat tuottaa jotakin klikkauksia verkkokauppaan ja satunnaisia ostoja, mutta niiden määrä ei yleensä huimaa päätä. Parhaat tulokset useiten saat, kun kokeilet luoda sarjan sähköpostiviestejä, joissa keskitytään potentiaalisia asiakkaitasi oikeasti kiinnostavaan ja hyödyttävään aiheeseen, ja lähetät ne oikeaan aikaan.

Sähköpostimarkkinoinnissa moni asia voi kuitenkin mennä pieleen. Voit lähettää sähköposteja liian usein tai harvoin, väärään kellonaikaan ja huonona päivänä. Lisäksi viestin sisältö voi olla epäkiinnostavaa, muutoin vääränlaista ja se voi vahingossa näkyä asiakkaalle väärin tai ei ollenkaan

Kaikkiin muihin verkkokaupan digimarkkinointikanaviin verrattuna onnistunut sähköpostimarkkinointi tuottaa tilastollisesti eniten. Ilman testaamista ja virheistä oppimista tuloksia ei kuitenkaan voi odottaa.

Oikeaan aikaan viestimisen lisäksi viestien hiominen oikeasti kiinnostaviksi ja mukaansatempaaviksi vaatii työtä. Sähköpostimarkkinointi tuomitaankin usein liian aikaisin eli ennen kuin kaikkia tehtyjä virheitä on korjattu tai edes huomattu.

Kun aloitat sähköpostimarkkinoinnin ensi kertaa, sinun tulee ensin ottaa käyttöön valitsemasi sähköpostityökalu ja luoda sähköpostilista.

Ihmisiä voit kannustaa liittymään listalle verkkokaupassasi muun muassa alennusprosentin, ilmaisen toimituksen tai ilmaiseksi verkosta ladattavan tuotteen avulla.

Sähköpostimarkkinointia toteuttaessa sinun pitää myös olla tietoinen muutamaa asiaa koskevista GDPR-säännöksistä. Asiakkaalla pitää esimerkiksi aina olla mahdollisuus poistua helposti sähköpostilistaltasi, eikä listan liittymislomakkeissa saa olla valmiiksi täytettyä valintaruutuja.

Yhteenveto: Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä lähteä liikkeelle?

Vaikka asia varmasti jo tuli selväksi, sanomme sen vielä kerran – verkkokaupan digimarkkinointi lähtee aina itse verkkokaupasta ja sen kunnostamisesta mahdollisimman konvertoivaksi eli myyväksi.

Jos verkkokauppa ei osaa saada aikaan myyntiä, on aivan sama, kuinka paljon ihmisiä tuot sinne muuta kautta.

Tästä syystä markkinoinnin toimenpiteet tulee aina aloittaa konversio-optimoinnilla. Vasta, kun verkkokauppa on ensin optimoitu muuttamaan kävijät asiakkaiksi mahdollisimman tehokkaasti, voit alkaa miettimään miten verkkokauppaan saisi tuotua liikennettä.

Digimarkkinointikanavat kannattaa valita sillä perusteella, missä potentiaaliset asiakkaasi ovat. Lisäksi valintaan vaikuttavat yrityksesi tavoitteet ja resurssit.

Kaikkia ei tarvitse lähteä miellyttämään jokaisessa mahdollisessa paikassa. Rajatuilla resursseilla on usein kannattavampaa tehdä kohdennettua markkinointia omalle kohderyhmälle vain paria tai muutamaa kanavaa hyödyntäen.

Jos kuitenkin tiedät tai edes epäilet, ettei oma verkkokauppasi myy niin tehokkaasti kuin sen kuuluisi, ei näkyvyyteen ole (vielä) kannattavaa panostaa. Tilanteessa parasta on aloittaa perusasioiden kuntoon laittamisesta eli verkkokaupan käyttäjäystävällisyyden ja konversiokyvyn parantamisesta, jotta niitä ostoja tulisi sitten, kun kauppaan myöhemmin johdetaan liikennettä muista kanavista.

Digitoimisto Growly tekee taatusti tehokkaita verkkokauppoja ja digimarkkinointia, jolla saadaan aikaan myyntiä ja kestävää kasvua. Olemme auttaneet jo +150 yritystä onnistumaan verkossa mm. konversio-optimoinnin ja verkkosivu-uudistusten avulla.

Jos oma verkkokauppasi ei tuota haluttua tulosta tai tarvitset apua menestyksekkään markkinoinnin toteuttamisessa, voit ottaa meihin yhteyttä täällä.

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä lähteä liikkeelle?

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä ennen aloittamista pitää oikein tietää? Tässä artikkelissa kerromme, millä eri keinoin verkkokaupan myyntiä voi lähteä kasvattamaan ja mitä kaikkea sinun tulee ottaa huomioon, jotta saisit tehtyä digimarkkinoinnista itsellesi mahdollisimman tuloksellista.

Jos haluatkin välttyä valitettavan yleiseltä skenaariolta, jossa jo valmiiksi korkeat jatkavat vain kasvamistaan myynnin samalla laskiessa ja kasvun hidastuessa tai junnatessa paikoillaan, jatka ihmeessä lukemista.

Kokosimme tähän tehokkaimmat markkinointikanavat sekä kaikkein kriittisimmät vinkit aidosti tulokselliseen verkkokaupan digimarkkinointiin!

Digimarkkinointi lähtee liikkeelle verkkokaupastasi

Ennen verkkokaupan digimarkkinoinnin aloittamista sinun tulee ensin ymmärtää ja sisäistää täysin yksi asia: kaikki myynti ja markkinointi lähtee liikkeelle verkkokaupastasi.

Verkkokauppasi tavoitteena on saada aikaan konversio (myynti tai muu tavoiteltu tapahtuma), joka voi sinulla tarkoittaa ostoksen tekemistä tai vaikkapa sähköpostilistalle liittymistä. Sinun kauppasi päätehtävä on saada aikaan tämä tapahtuma.

Mitkään muut kanavat eivät tule koskaan myymään verkkokauppasi puolesta, vaan ne voivat ainoastaan kasvattaa näkyvyyttä ja sinne tulevaa liikennettä. Siksi oma verkkokauppasi on tärkein myyntikanavasi ja kaikki markkinointi tulee aloittaa siitä.

Digimarkkinointikanavien, kuten somen ja Googlen tarkoituksena on kasvattaa bränditunnettuutta ja tuoda ihmisiä verkkokauppaan, jossa itse ostaminen tapahtuu. Jos verkkokaupan kävijät eivät ole vakuuttuneita näkemästään, ei myyntiä myöskään synny. Ei, vaikka toisit kauppaasi kuinka paljon porukkaa miltä tahansa muulta kanavalta.

Jotta verkkokauppasi tuottaisi mahdollisimman tehokkaasti konversioita eli myyntiä, täytyy sen toteutuksen olla sellainen, että se sekä täyttää potentiaalisen asiakkaasi tarpeet että ajaa yrityksesi tavoitteita eteenpäin.

Verkkokaupan digimarkkinoinnissa tulee tämän vuoksi jo heti alussa kiinnittää huomiota kaupan konversiokykyyn eli kykyyn saada kävijät suorittamaan osto tai muu haluttu toimenpide.

Mm. verkkokaupan rakenne, navigaatio, ulkoasu, elementit ja sisältö muodostavat kokonaisuuden, joka joko osaa yhdessä muuttaa vierailijat maksaviksi asiakkaiksi tai sitten ei. Jos verkkokauppaasi ei ole suunniteltu konversiot päätavoitteena, ei se todennäköisesti osaa myydä nyt eikä myöskään silloin, kun sinne tuodaan ihmisiä muilta kanavilta.

Pelkkä mainostaminen ei juuri koskaan riitä saamaan aikaan oikeasti kestävää myynnin kasvua. Tästä syystä tärkein markkinointikanavasi on aina itse verkkokauppa, johon tulee ensisijaisesti panostaa.

Konversiokyvyn parantaminen on ensimmäinen ja tärkein osa verkkokaupan digimarkkinointia

Saavuttaaksesi pitkän aikavälin tuloksia sinun on työskenneltävä verkkokauppasi konversiokyvyn eteen. Mainontaa kannattaakin lähteä toteuttamaan vasta sitten, kun verkkokauppa osaa muuttaa sinne tulevan liikenteen asiakkaiksi tehokkaasti.

Verkkokaupan digimarkkinointi onnistuu takuulla tuloksellisesti, kun kauppa on ensin optimoitu myymään. Myyntikykyä saadaan kasvatettua muuttamalla verkkokauppa mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja yrityksen tavoitteita ajavaksi.

Käytännössä konversio-optimoinnin aikana verkkokaupan käyttökokemusta parannetaan ja samalla kävijöitä ohjataan ja autetaan kohti haluttuja toimenpiteitä. Kuten tekemään ostoksia ja maksamaan.

Ne toimenpiteet, joiden avulla verkkokaupan konversioita ja myyntiä lähdetään parantamaan, vaihtelevat kaupan kunnosta riippuen.

Yleensä huonosti myyvässä verkkokaupassa kriittisimpiä korjausta vaativia asioita ovat hidas latausaika, vaikeaselkoinen rakenne ja huono käytettävyys. Näiden lisäksi vikaa voi olla muun muassa kaupan ulkonäössä, koodissa, käytetyissä elementeissä ja sisällössä. Usein kauppoja kuormittavat liikaa myös turhat ja vääränlaiset lisäosat.

Tarkemmin verkkokaupassa työstämistä kaipaavat asiat saadaan selville A/B-testauksen avulla.

Vikaa voi siis olla monenlaista ja kaikkia virheitä on usein vaikea löytää, jos ei tiedä mitä etsii. Joitakin hyviä oppaita kyllä löytyy Googlesta, mutta ilman kokemusta konversio-optimoinnin suorittaminen onnistuneesti voi suoraan sanoen olla haastavaa.

Mikäli oletkin vasta aloittelemassa verkkokauppiaana ja haluat saada myyvän verkkokaupan heti, suosittelemme itse tekemisen sijasta kääntymään ammattilaisen apuun. Meillä Growlylla konversio-optimointi kuuluu aina hintaan tehokkaita verkkokauppoja toteutettaessa.

Konversio-optimointi voidaan myös suorittaa valmiiseen tai rakennusvaiheessa olevaan verkkokauppaan. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä ymmärtää, että jos verkkokaupan toteutuksessa ei ole noudatettu alan parhaita käytäntöjä, konversiokyvyn huomattava parannus saattaa edellyttää koko kaupan uusimista.

Silti kokonaisvaltainen verkkokauppauudistus osoittautuu usein halvemmaksi ja tehokkaammaksi vaihtoehdoksi kuin vanhan verkkokaupan optimoiminen.

Tehokkaimmat verkkokaupan digimarkkinointikanavat ja kuinka valita ne oikein

Olettaen, että verkkokauppasi on jo konversio-optimoitu ja testattu tehokkaasti konvertoivaksi, on aika päättää ne markkinointikanavat, joiden kautta lähdet tuomaan liikennettä verkkokauppaasi.

Sopivat digimarkkinoinnin kanavat tulisi valita oman kohderyhmän ja resurssien mukaan. Verkkokauppiaana haluat tietysti olla kaikkialla siellä, missä potentiaaliset asiakkaasi viettävät eniten aikaansa. Mikäli taas aika ja/tai raha ei riitä jokaisen potentiaalisen markkinointikanavan hallintaan, ei sinun ole pakko tai edes kannattavaa olla läsnä kaikkialla.

Kun resurssit ovat rajalliset, kuten monella yrittäjällä ovat, saat verkkokaupan digimarkkinoinnista paljon todennäköisemmin jotain irti, kun et yritä olla mahdollisimman monessa paikassa puoliteholla.

Valitse siis itsellesi sopiva tai muutama sopiva markkinointikanava, joihin aikasi ja budjettisi riittää ja ala panostamaan niihin tosissasi.

Digitaalisen markkinoinnin kanavia on monia, mutta meistä verkkokauppiaalle tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet hakukoneoptimointi, Google-mainonta, somemainonta, sisältömarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi.

Käydään niitä läpi seuraavaksi.

1. SEO eli hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla verkkokaupan näkyvyyttä ja löydettävyyttä hakukoneissa pyritään lisäämään orgaanisesti (luonnollisesti, ei-maksetuin keinoin).

Hakukoneita on monia, mutta ensisijainen valinta suurimmalle osaa ihmisistä on Google. Voit myös harkita muiden hakukoneiden hyödyntämistä verkkokaupan digimarkkinoinnissa, mutta me keskitymme nyt tähän ylivoimaisesti suosituimpaan hakukoneeseen.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään tietysti pääsemään ensimmäisten orgaanisten hakutulosten joukkoon.

SEO kannattaa, koska orgaaniset hakutulokset saavat todistetusti Googlessa mainoksia huomattavasti enemmän klikkauksia, eikä niistä (klikkauksista) tarvitse erikseen maksaa.

Ihmiset yksinkertaisesti luottavat luonnollisiin hakutuloksiin enemmän eikä valtaosa jaksa, viitsi tai halua klikata itseään ensimmäistä sivua pidemmälle. Tämä näkyy tilastossa, jonka mukaan Googlen ensimmäiselle sivulle sijoittuvat verkkosivustot vievät 95% kaikesta liikenteestä. Toiselle ja lopuille sivuille sijoittuvat verkkokaupat saavat siis vaivaiset viisi prosenttia liikenteestä.

Orgaanisten tulosten järjestys, johon hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan, merkitsee. Esimerkiksi ensimmäinen luonnollinen hakutulos saa 10 kertaa enemmän klikkauksia kuin kymmenes tulos.

Ei siis mikään ihme, että moni päättää panostaa verkkokaupan digimarkkinoinnissa juuri hakukoneoptimointiin.

Kuinka hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimointia on erilaista. On ulkoista, sisäistä ja teknistä hakukoneoptimointia, jotka kaikki koostuvat omista toimenpiteistään.

Osa hakukoneoptimoinnista, kuten esimerkiksi sisäinen optimointi, on helpompaa toteuttaa kunhan jaksaa ensin paneutua alan parhaisiin ja ajankohtaisiin käytäntöihin. Tällöin optimoidaan muun muassa sivuston sisältöä, kuten tekstejä, linkkejä ja metatietoja.

Ulkoiseen hakukoneoptimointiin kuuluu muista sivustoista verkkokauppaasi johtavat linkit, joita voi olla vaikea saada ilman laadukasta sisältöä ja kovaa auktoriteettia.

Hakukoneoptimointia voit ihan hyvin tehdä alussa itsekin, jos vain jaksat hakea tarpeeksi tietoa ja opetella uutta. Mutta yksin tehdessä ja ilman syventävää osaamista et todennäköisesti tule saamaan tehtyä aivan kaikkea.

Hakukoneoptimoinnin tekeminen on nimittäin sitä vaativampaa, mitä enemmän alallasi on kilpailua hakusijoituksista ja mitä huonommassa kunnossa verkkokauppasi on. Jos verkkokauppa on konversio-optimoitu, vaatii se hieman vähemmän tekemistä hakukoneoptimoijalta ja tällöin vähäisellä kilpailulla voi olla suhteellisen helppoa saada verkkokauppa hakukoneissa näkyväksi.

Kilpailluimmilla aloilla hakutuloksissa korkealle sijoittuminen ja siellä pysyminen vaatii taas paljon enemmän, vaikka kauppa olisi teknisesti kunnossa. Tällöin tulet saamaan tuloksia nopeammin ja varmemmin, kun hankit verkkokaupan digimarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin ammattilaisen apua.

Hakukoneoptimointi on myös verkkokaupan toimivuuden jatkuvaa silmälläpitoa ja hakusijoituksiin negatiivisesti aiheuttavien virheiden pikaista korjaamista.

Tässä peliin astuu tekninen optimointi, johon liittyy monta eri toimenpidettä mm. verkkokaupan toimivuuteen ja rakenteeseen liittyen ja joista valtaosa vaatii jo web-kehitys- ja koodaustaitoja, jotka kyllä löytyvät alan tekijältä.

Hakukoneoptimointi vs. konversio-optimointi

Tietyssä kohdin konversio-optimointi ja hakukoneoptimointi pitävät sisällään samanlaisia toimenpiteitä. Ne eivät ole täysin sama asia, sillä niillä on erilaiset tavoitteet ja niiden tekeminen vaatii hieman erilaista osaamista. Oikein tehtynä hakukone- ja konversio-optimointi kuitenkin vaikuttavat toisiinsa positiivisesti.

Siinä missä konversio-optimoinnin toimenpiteet usein parantavat hakukonenäkyvyyttä, voivat hakukoneoptimoinnin toimenpiteet yhtä lailla lisätä konversioita.

Esimerkiksi verkkokaupan rakenteen parantaminen (konversio-optimointi) miellyttää ihmisten lisäksi myös hakukonebotteja ja vaikuttaa näin positiivisesti hakutuloksissa sijoittumiseen (hakukoneoptimointi).

Toisaalta vaikkapa blogisisällöllä ja Googlessa näkyvillä metakuvauksilla (hakukoneoptimointi) voidaan saada aikaan konversioita.

Verkkokauppamaailmassa vaikuttaa siis eräänlainen kaikki liittyy kaikkeen tyyppinen efekti. Toivottavasti sinullekin alkaa pikkuhiljaa syntymään käsitys siitä, miksi verkkokaupan toteutuksella on niin suuri rooli digimarkkinoinnin menestyksessä.

2. Google Ads eli hakukonemainonta

SEM eli hakusanamainonta on yksi yleisimmin käytetyimmistä ja tehokkaimmista Google-mainonnan muodoista.

Google Ads eli hakusanamainokset ovat hakukoneen orgaanisten tulosten yläpuolella näkyviä tekstimainoksia, jotka näytetään aina, kun käyttäjä kirjoittaa Googlen hakupalkkiin määrittelemäsi avainsanat tai mahdollisesti niiden läheisiä versioita. Hakusanamainonnan avulla mainostat siis verkkokauppaasi ja tuotteitasi asettamillasi avainsanoilla.

Näin voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita juuri sinä hetkenä, kun he etsivät aktiivisesti tietoa tuotteista.

Semrushin mukaan yksi henkilö tekee päivän aikana keskimäärin 3-4 Google-hakua, joka on hyvin potentiaalinen luku mainostajalle.

Oikeilla avainsanoilla ja houkuttelevilla teksteillä hakusanamainokset ovatkin erittäin kustannustehokas verkkokaupan digimarkkinointikeino ja nopea väylä myynnin kasvattamiseen.

Verkkokauppiaalle Googlen hakusanamainonta tarjoaa useita etuja, joista tärkein on mahdollisuus tavoittaa kohdennettuja ryhmiä (mainokset voidaan kohdentaa tarkasti kohdeyleisön mukaan, esimerkiksi sijainnin, sukupuolen, iän ja kiinnostuksen kohteiden perusteella), hallita budjettia täysin ja analysoida ja seurata tuloksia tarkasti Google Analyticsin avulla.

3. Display- eli bannerimainonta

Googlen Display- eli bannerimainonta tavoittaa arvion mukaan 90% internetin käyttäjistä.

Tässä Google onnistuu hyödyntämällä Display-mainoksen lähettämisessä itse hakukoneen lisäksi omistamiaan alustoja: mm. YouTubea, Gmailia, Play Storea sekä erilaisia yhteistyöverkkosivuja ja -sovelluksia. Jälkimmäisiä verkostossa on vaivaiset muutama miljoona kappaletta.

Display-mainokset toimivat erinomaisesti sellaisten ihmisten tavoittamisessa, jotka eivät aktiivisesti etsi mitään tuotetta, mutta sopivat hyvin kohderyhmään ja potentiaalisen asiakkaasi profiiliin eli voisivat olla hyvinkin kiinnostuneita siitä, mitä sinulla on tarjota.

Valtavassa verkostossa mainokset tulevat näkyviin selailtavan sivuston yläreunassa, sivussa, tai esimerkiksi YouTube-videon aikana.

Verkkokaupan digimarkkinointikeinona Display-mainonta voi olla erittäin toimivaa, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan tavan tavoittaa hyvin laaja yleisö.

Ennen minkäänlaisen Google-mainonnan aloittamista sinun pitää kuitenkin jälleen kerran tietää, että kauppasi suorituskyky tulee vaikuttamaan laajasti siihen, paljonko joudut mainoksista maksamaan ja kuinka korkealle saat mainoksesi sijoittumaan. Kaikki liittyy kaikkeen, ja siksi ennen mainontaa verkkokauppaan tulisikin olla tehtynä konversio-optimointi ja vähintäänkin perustason hakukoneoptimointi.

4. Somemainonta (mm. Facebook-  ja Instagram-mainonta)

Voit saada aikaan huomattavankin määrän liikennettä mainostamalla verkkokauppaasi sosiaalisen median kanavissa, kuten Instagramissa, Facebookissa, LinkedInissä ja Tiktokissa. Liikenteen lisäksi somemainonta tarjoaa tehokkaan keinon kasvattaa brändin tunnettuutta.

Koska jokainen somekanava ja niillä mainostaminen toimii hieman eri tavalla, kannattaa valitsemaasi alustaan tai alustoihin uppoutua syvemmin ennen mainonnan aloittamista. Kuitenkin jokaisessa somessa mainostaessa pitää muistaa yksi ja sama asia: mainoksesi on oltava oikeasti laadukas ja mielenkiintoinen.

Pelkkä mainostaminen ilman ajatusta tai strategiaa ei tule johtamaan kasvavaan myyntiin, ja huono tai mauton mainos voi jopa heikentää luottamusta brändiisi.

Somemainontaan liittyy myös omat riskinsä silloin, kun sitä käytetään verkkokaupan ainoana digimarkkinointikeinona.

Viime vuosina mainosten kustannukset ovat nousseet kasvavan kysynnän mukana, ja mainosten hinnat voivat vaihdella huomattavissa määrin kulloisesta kilpailutilanteesta riippuen.

Somemainokset saattavat toimia hyvin tänään, mutta niiden tuottamat tulokset eivät yleensä ole yhtä vakaita kuin orgaanisen liikenteen. Asiat voivat myös muuttua nopeasti päivässä, jos sometili suljetaan vahingossa tai kaapataan.

Vaikka somemainonta voi olla erittäin tehokas tapa toteuttaa verkkokaupan digimarkkinointia, ei sillä kannata korvata kokonaan orgaanista liikennettä, sillä luonnollinen liikenne kasvaa ajan myötä aina maksettua liikennettä tasaisemmin, eikä orgaanisesta näkyvyydestä ja siitä saatavista klikkauksista tarvitse jatkuvasti maksaa.

Näistä syistä somemainonta kannattaakin yleensä parhaiten silloin, kun sitä tehdään yhtä aikaa hakukoneoptimoinnin sekä orgaanisen verkko- ja somesisällöntuotannon kanssa.

Muistutamme tässä välissä vielä kerran, ettei mikään määrä (ostettua tai orgaanista) liikennettä myöskään tule tuottamaan kestäviä tuloksia, jos verkkokauppaa ei ole hiottu kuntoon ennen mainonnan aloittamista.

Koska aika ja raha on arvokasta, ja joudut maksamaan jokaisesta klikkauksesta tuotti mainoksesi myyntiä tai ei, kannattaa pohjatyö olla tehtynä ennen, kun alat satsaamaan mainontaan kunnolla.

5. Sisältömarkkinointi

Hakukoneoptimoinnin tavoin sisältömarkkinointi on osa pidemmän ajan markkinointistrategiaa. Sisältömarkkinointi ei ehkä ole kaikista nopein keino saada aikaan myyntiä, mutta se voi olla hyvin toimivaa ja itse tehtynä täysin ilmaista.

Sisältömarkkinoinnissa potentiaalisille asiakkaille keskitytään luomaan arvokasta ja heitä aidosti palvelevaa sisältöä. Yleisimmin tämä tapahtuu blogin kirjoittamisen muodossa, mutta verkkokaupassa sisältömarkkinointia ovat myös sisällöt, tuotetekstit, tuotekuvat ja -videot, ohjeet ja tutoriaalit, webinaarit ja muun muassa podcastit. Myös tämä blogipostaus esimerkki sisältömarkkinoinnista.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda omalle kohderyhmälle merkityksellistä sisältöä, joka vastaa yleisön kysymyksiin ja auttaa rakentamaan luottamusta verkkokauppaan sekä kehittämään asiakassuhteita. Oikein toteutettuna aiemmin mainitut sisällöt saavat aikaan kiinnostusta myymiäsi tuotteita kohtaan ja auttavat potentiaalisia asiakkaita saattamaan ostopolkunsa päätökseen. Onnistunut sisältömarkkinointi saa aikaan liidejä ja konversioita.

Kun päätät panostaa verkkokaupan digimarkkinoinnissa juuri sisältömarkkinointiin, keskity tukemaan asiakastasi tämän koko ostopolun ajan. Ostopolussa on neljä eri vaihetta; tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu, joissa jokaisessa olevat asiakkaat tarvitsevat erilaista tietoa edetäkseen eteenpäin polulla. Sinun tehtäväsi tässä on tuottaa heitä auttavaa ja eteenpäin rohkaisevaa sisältöä.

Sisältömarkkinointia tehdessä varmista myös, että potentiaaliset asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon koska tahansa heille sopii – ja heille sopivan kanavan kautta. Näin pystyt parhaiten palvelemaan kohderyhmääsi ja luomaan enemmän haluttuja tuloksia.

6. Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi voi olla erittäin halpa ja toimiva verkkokaupan digimarkkinointikeino. Täysin ilmaista se ei ole, ja lisäksi sähköpostimarkkinointi jakaa mielipiteitä.

Monet vannovat markkinointikanavan puolesta kun taas osa yrittäjistä pitää sitä täysin turhana ja toimimattomana.

Periaatteessa minkä tahansa yrityssähköpostin lähettäminen asiakkaalle on sähköpostimarkkinointia. Verkkokauppias voi hyödyntää sähköpostia esimerkiksi ajankohtaisten päivitysten, hylättyjen ostoskori-ilmoitusten ja asiakkaan merkkipäivänä lähetettävien alennuskoodien muodossa.

Tällaiset yksittäiset uutiskirjeet voivat tuottaa jotakin klikkauksia verkkokauppaan ja satunnaisia ostoja, mutta niiden määrä ei yleensä huimaa päätä. Parhaat tulokset useiten saat, kun kokeilet luoda sarjan sähköpostiviestejä, joissa keskitytään potentiaalisia asiakkaitasi oikeasti kiinnostavaan ja hyödyttävään aiheeseen, ja lähetät ne oikeaan aikaan.

Sähköpostimarkkinoinnissa moni asia voi kuitenkin mennä pieleen. Voit lähettää sähköposteja liian usein tai harvoin, väärään kellonaikaan ja huonona päivänä. Lisäksi viestin sisältö voi olla epäkiinnostavaa, muutoin vääränlaista ja se voi vahingossa näkyä asiakkaalle väärin tai ei ollenkaan

Kaikkiin muihin verkkokaupan digimarkkinointikanaviin verrattuna onnistunut sähköpostimarkkinointi tuottaa tilastollisesti eniten. Ilman testaamista ja virheistä oppimista tuloksia ei kuitenkaan voi odottaa.

Oikeaan aikaan viestimisen lisäksi viestien hiominen oikeasti kiinnostaviksi ja mukaansatempaaviksi vaatii työtä. Sähköpostimarkkinointi tuomitaankin usein liian aikaisin eli ennen kuin kaikkia tehtyjä virheitä on korjattu tai edes huomattu.

Kun aloitat sähköpostimarkkinoinnin ensi kertaa, sinun tulee ensin ottaa käyttöön valitsemasi sähköpostityökalu ja luoda sähköpostilista.

Ihmisiä voit kannustaa liittymään listalle verkkokaupassasi muun muassa alennusprosentin, ilmaisen toimituksen tai ilmaiseksi verkosta ladattavan tuotteen avulla.

Sähköpostimarkkinointia toteuttaessa sinun pitää myös olla tietoinen muutamaa asiaa koskevista GDPR-säännöksistä. Asiakkaalla pitää esimerkiksi aina olla mahdollisuus poistua helposti sähköpostilistaltasi, eikä listan liittymislomakkeissa saa olla valmiiksi täytettyä valintaruutuja.

Yhteenveto: Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä lähteä liikkeelle?

Vaikka asia varmasti jo tuli selväksi, sanomme sen vielä kerran – verkkokaupan digimarkkinointi lähtee aina itse verkkokaupasta ja sen kunnostamisesta mahdollisimman konvertoivaksi eli myyväksi.

Jos verkkokauppa ei osaa saada aikaan myyntiä, on aivan sama, kuinka paljon ihmisiä tuot sinne muuta kautta.

Tästä syystä markkinoinnin toimenpiteet tulee aina aloittaa konversio-optimoinnilla. Vasta, kun verkkokauppa on ensin optimoitu muuttamaan kävijät asiakkaiksi mahdollisimman tehokkaasti, voit alkaa miettimään miten verkkokauppaan saisi tuotua liikennettä.

Digimarkkinointikanavat kannattaa valita sillä perusteella, missä potentiaaliset asiakkaasi ovat. Lisäksi valintaan vaikuttavat yrityksesi tavoitteet ja resurssit.

Kaikkia ei tarvitse lähteä miellyttämään jokaisessa mahdollisessa paikassa. Rajatuilla resursseilla on usein kannattavampaa tehdä kohdennettua markkinointia omalle kohderyhmälle vain paria tai muutamaa kanavaa hyödyntäen.

Jos kuitenkin tiedät tai edes epäilet, ettei oma verkkokauppasi myy niin tehokkaasti kuin sen kuuluisi, ei näkyvyyteen ole (vielä) kannattavaa panostaa. Tilanteessa parasta on aloittaa perusasioiden kuntoon laittamisesta eli verkkokaupan käyttäjäystävällisyyden ja konversiokyvyn parantamisesta, jotta niitä ostoja tulisi sitten, kun kauppaan myöhemmin johdetaan liikennettä muista kanavista.

Digitoimisto Growly tekee taatusti tehokkaita verkkokauppoja ja digimarkkinointia, jolla saadaan aikaan myyntiä ja kestävää kasvua. Olemme auttaneet jo +150 yritystä onnistumaan verkossa mm. konversio-optimoinnin ja verkkosivu-uudistusten avulla.

Jos oma verkkokauppasi ei tuota haluttua tulosta tai tarvitset apua menestyksekkään markkinoinnin toteuttamisessa, voit ottaa meihin yhteyttä täällä.