Mähöne

Kaksinkertaistimme bokserivalmistaja Mähösen verkkokaupan konversion

Mähöne on suomalainen kalsaritalo, jonka tavoite on valmistaa maailman parhaat kalsarit.

Mähöne Brothersilla on laatua ja intohimoa alaansa kohtaan, mutta vanha verkkokauppa tuntui jääneen ajastaan jälkeen. Lisäksi verkkokauppaa oli vaikea lähteä kehittämään ja laajentamaan.

Mähöne oli yrittänyt hankkia uutta verkkokauppaa aikaisemmin muualta, mutta projekti ei edennyt sovitussa aikataulussa. Kun me aloitimme yhteistyön, aloimme toteuttamaan uudistusta viivytyksettä.

Toteutus

Mähöne Brothersilta otettiin meihin yhteyttä, kun vanha verkkokauppa tuntui jääneen jo jälkeen ajastaan. Koska entinen verkkokauppa-alusta oli hyvin rajallinen, sen hetkistä verkkokauppaa oli haastavaa lähteä kehittämään.

Puoli vuotta aikaisemmin Mähöne oli tilannut kokonaan uuden verkkokaupan toiselta toimijalta. Koska toinen toimija ei ollut saanut aloitettua projektia puolen vuoden jälkeen, Mähöne kääntyi meidän puoleen. Aloitimme prosessin käymällä yhdessä Mähösen kanssa läpi silloisen verkkokaupan ongelmat ja uudistuksen tavoitteet.

Kun aloitimme yhteistyön, ensimmäiseksi rakensimme Mähöselle kaksikielisen verkkokaupan ja lisäsimme integraatiot eri mainosalustoihin. Saimme projektin päätökseen nopeasti, eli reilussa kahdessa viikossa. Mähöne oli erittäin tyytyväinen saamaansa palveluun.

Tulokset

Tavoitteemme uudistaa ja parantaa verkkokauppaa onnistui hyvin, sillä kaupan myynnit ovat olleet kasvavassa suunnassa. Mähösen verkkokaupan konversio on noussut 1.5%:sta 3%:iin.

Konversioprosentti on prosentti, joka mittaa sivustokävijöiden muuttumista asiakkaiksi. Esimerkiksi 2% konversio tarkoittaa, että 100 kävijästä 2 tekee ostopäätöksen. Yleensä hyvänä konversioprosenttina pidetään 2%-5%.