Feb 21, 2023

Customer Segmentation in E-commerce – Why and How?

Segmentointi on asiakasryhmien jakamista osiin markkinoinnin toimenpiteiden kohdentamiseksi. Käytännössä se on kaikenkokoisten yritysten keino ymmärtää kuluttajien ja eri kohderyhmien tarpeita ja vastata niihin.

Segmentointi on välttämätöntä mikä tahansa liiketoiminnan menestyksen ja verkkokaupan konversioiden (myynnin) kasvattamisen kannalta.

Jotta yrityksen markkinointia voitaisiin kohdentaa tehokkaasti oikeille henkilöille ja asiakkaita palvella parhaalla mahdollisella tavalla, myös verkkokauppiaiden kannattaa ja pitää hyödyntää asiakassegmentointia.

Miksi asiakassegmentointia tehdään?

Tässä listattuna muutamia hyötyjä, joita segmentointi tuo verkkokaupalle.

 • Markkinoinnin kohdentaminen. Segmentoinnin jälkeen markkinoinnin resurssit voidaan ohjata oikeaan paikkaan ja oikeille ihmisille. Yhä pienempi osuus resursseista käytetään vääriin ihmisiin, jotka eivät kuulu mihinkään verkkokaupan kohderyhmään eivätkä ole aikeissa ostaa. Pystyt rakentamaan tehokkaampia markkinointiautomaatioita, jotka helpottavat myymistä.

 • Kasvava asiakkaan elinkaariarvo. Segmentoinnin avulla yhä useampi asiakas saadaan tekemään uudelleenosto, jolloin tulot per asiakas kasvavat (asiakkaan elinkaariarvo kasvaa). Tunnetusti jo olemassa olevasta asiakkaasta saatavien tulojen lisääminen on huomattavasti uusasiakashankintaa edullisempaa.

 • Paraneva asiakasuskollisuus. Segmentoinnin avulla voidaan personoida eri asiakasryhmien ostokokemuksia ja tätä kautta tutkitusti kasvattaa tyytyväisyyttä verkkokaupan palveluun sekä asiakkaiden sitoutuneisuutta yritykseen.

 • Syvenevä asiakasymmärrys. Hyödyntämällä segmentointia ja ostokäyttäytymisen dataa saadaan tietoa asiakkaiden ostotottumuksista ja trendeistä. Tämä auttaa reagoimaan ajoissa muutoksiin asiakkaiden mieltymyksissä ja käyttäytymisessä sekä parantamaan verkkokauppakokemusta, tuotteita ja koko yrityksen strategiaa, jolloin pystytään myös pysymään askeleen edellä kilpailijoita.

 • Tehokkaampi verkkokauppa. Kuten jo mainittu, segmentointi auttaa kehittämään verkkokaupan toteutusta, tuotevalikoimaa ja palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi ja varmistamaan, että nämä alueet vastaavat niihin.

 • Lisääntyvä tunnettuus. Segmentoinnin avulla verkkokaupan asiakkaat tavoitetaan henkilökohtaisemmalla tasolla, mikä lisää yrityksen muistettavuutta, rakentaa brändi-identiteettiä ja kasvattaa tunnettuutta.

Lisäksi segmentoinnista saatavia tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti muissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa, kuten mainoskampanjoissa ja sähköpostimarkkinoinnissa.

Näin toteutat asiakasegmentoinnin verkkokaupassa

Yleisimmin segmentointia tehdään demografisten (ikä, sukupuoli, jne.), geografisten (sijainti), psykografisten (harrastukset, arvot, jne.) tietojen perusteella.

Vaikka näillä tiedoilla on tärkeä rooli asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten kartoittamisessa, verkkokaupassa segmentointi kannattaa ehdottomasti lisäksi perustaa reaaliaikaiseen, ostokäyttäytymisestä saatavaan dataan.

Verkkokaupalle hyödyllisin strategia on määrittää segmentit asiakkaan ostokäyttäytymisen perusteella ja käyttää näitä tietoja ostokokemuksen parantamiseen ja personoimiseen. Näin verkkokauppa pystyy tuottamaan konversioita mahdollisimman tehokkaasti ja vastaamaan useamman eri kohderyhmän tarpeisiin samanaikaisesti.

Lopputuloksena on yksilöity verkkokauppakokemus, jolloin asiakas törmää juuri niihin tuotteisiin ja tarjouksiin, jotka todennäköisemmin vetoavat hänen segmenttiinsä.

Asiakassegmenttejä voi luoda verkkokaupassa esimerkiksi seuraavin perustein:

 • Ostohistoria

 • Tarkastellut tuotteet

 • Selailutottumukset

 • Verkkokaupassa vietetty aika

 • Tarjousten käyttäminen

 • Asiakasuskollisuus

 • Kiinnostuksen kohteet ja tarpeet

 • Henkilökohtaiset mieltymykset (esim. tuotemerkkeihin ja -malleihin)

 • Ikä

 • Sukupuoli

 • Maantieteellinen sijainti

Näitä ja muita ostokäyttäytymiseen liittyviä tietoja pystytään seuraamaan esimerkiksi Google Analytics -työkalun avulla.

Growly apuna asiakkaiden segmentoinnissa ja verkkokaupan digimarkkinoinnissa

Asiakassegmentointi on tarpeen jokaisessa verkkokaupassa, sillä se on kriittinen osa jokaisen yrityksen strategiaa ja verkkokaupan menestystä.

Matka segmentoinnista verkkokauppakokemuksen parantamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen voi kuitenkin olla pitkä ja kivinen, jos ei tiedä, mitä pitää tehdä.

Mikäli tarvitset apua asiassa, digitoimistomme voi auttaa. Growlylla on laajaa kokemusta ja todistettuja tuloksia useiden eri alojen yritysten ja verkkokauppojen segmentoinnista. Me autamme löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivan strategian.

Ota meihin yhteyttä täällä.

Segmentointi on asiakasryhmien jakamista osiin markkinoinnin toimenpiteiden kohdentamiseksi. Käytännössä se on kaikenkokoisten yritysten keino ymmärtää kuluttajien ja eri kohderyhmien tarpeita ja vastata niihin.

Segmentointi on välttämätöntä mikä tahansa liiketoiminnan menestyksen ja verkkokaupan konversioiden (myynnin) kasvattamisen kannalta.

Jotta yrityksen markkinointia voitaisiin kohdentaa tehokkaasti oikeille henkilöille ja asiakkaita palvella parhaalla mahdollisella tavalla, myös verkkokauppiaiden kannattaa ja pitää hyödyntää asiakassegmentointia.

Miksi asiakassegmentointia tehdään?

Tässä listattuna muutamia hyötyjä, joita segmentointi tuo verkkokaupalle.

 • Markkinoinnin kohdentaminen. Segmentoinnin jälkeen markkinoinnin resurssit voidaan ohjata oikeaan paikkaan ja oikeille ihmisille. Yhä pienempi osuus resursseista käytetään vääriin ihmisiin, jotka eivät kuulu mihinkään verkkokaupan kohderyhmään eivätkä ole aikeissa ostaa. Pystyt rakentamaan tehokkaampia markkinointiautomaatioita, jotka helpottavat myymistä.

 • Kasvava asiakkaan elinkaariarvo. Segmentoinnin avulla yhä useampi asiakas saadaan tekemään uudelleenosto, jolloin tulot per asiakas kasvavat (asiakkaan elinkaariarvo kasvaa). Tunnetusti jo olemassa olevasta asiakkaasta saatavien tulojen lisääminen on huomattavasti uusasiakashankintaa edullisempaa.

 • Paraneva asiakasuskollisuus. Segmentoinnin avulla voidaan personoida eri asiakasryhmien ostokokemuksia ja tätä kautta tutkitusti kasvattaa tyytyväisyyttä verkkokaupan palveluun sekä asiakkaiden sitoutuneisuutta yritykseen.

 • Syvenevä asiakasymmärrys. Hyödyntämällä segmentointia ja ostokäyttäytymisen dataa saadaan tietoa asiakkaiden ostotottumuksista ja trendeistä. Tämä auttaa reagoimaan ajoissa muutoksiin asiakkaiden mieltymyksissä ja käyttäytymisessä sekä parantamaan verkkokauppakokemusta, tuotteita ja koko yrityksen strategiaa, jolloin pystytään myös pysymään askeleen edellä kilpailijoita.

 • Tehokkaampi verkkokauppa. Kuten jo mainittu, segmentointi auttaa kehittämään verkkokaupan toteutusta, tuotevalikoimaa ja palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi ja varmistamaan, että nämä alueet vastaavat niihin.

 • Lisääntyvä tunnettuus. Segmentoinnin avulla verkkokaupan asiakkaat tavoitetaan henkilökohtaisemmalla tasolla, mikä lisää yrityksen muistettavuutta, rakentaa brändi-identiteettiä ja kasvattaa tunnettuutta.

Lisäksi segmentoinnista saatavia tietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti muissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa, kuten mainoskampanjoissa ja sähköpostimarkkinoinnissa.

Näin toteutat asiakasegmentoinnin verkkokaupassa

Yleisimmin segmentointia tehdään demografisten (ikä, sukupuoli, jne.), geografisten (sijainti), psykografisten (harrastukset, arvot, jne.) tietojen perusteella.

Vaikka näillä tiedoilla on tärkeä rooli asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten kartoittamisessa, verkkokaupassa segmentointi kannattaa ehdottomasti lisäksi perustaa reaaliaikaiseen, ostokäyttäytymisestä saatavaan dataan.

Verkkokaupalle hyödyllisin strategia on määrittää segmentit asiakkaan ostokäyttäytymisen perusteella ja käyttää näitä tietoja ostokokemuksen parantamiseen ja personoimiseen. Näin verkkokauppa pystyy tuottamaan konversioita mahdollisimman tehokkaasti ja vastaamaan useamman eri kohderyhmän tarpeisiin samanaikaisesti.

Lopputuloksena on yksilöity verkkokauppakokemus, jolloin asiakas törmää juuri niihin tuotteisiin ja tarjouksiin, jotka todennäköisemmin vetoavat hänen segmenttiinsä.

Asiakassegmenttejä voi luoda verkkokaupassa esimerkiksi seuraavin perustein:

 • Ostohistoria

 • Tarkastellut tuotteet

 • Selailutottumukset

 • Verkkokaupassa vietetty aika

 • Tarjousten käyttäminen

 • Asiakasuskollisuus

 • Kiinnostuksen kohteet ja tarpeet

 • Henkilökohtaiset mieltymykset (esim. tuotemerkkeihin ja -malleihin)

 • Ikä

 • Sukupuoli

 • Maantieteellinen sijainti

Näitä ja muita ostokäyttäytymiseen liittyviä tietoja pystytään seuraamaan esimerkiksi Google Analytics -työkalun avulla.

Growly apuna asiakkaiden segmentoinnissa ja verkkokaupan digimarkkinoinnissa

Asiakassegmentointi on tarpeen jokaisessa verkkokaupassa, sillä se on kriittinen osa jokaisen yrityksen strategiaa ja verkkokaupan menestystä.

Matka segmentoinnista verkkokauppakokemuksen parantamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen voi kuitenkin olla pitkä ja kivinen, jos ei tiedä, mitä pitää tehdä.

Mikäli tarvitset apua asiassa, digitoimistomme voi auttaa. Growlylla on laajaa kokemusta ja todistettuja tuloksia useiden eri alojen yritysten ja verkkokauppojen segmentoinnista. Me autamme löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivan strategian.

Ota meihin yhteyttä täällä.