1 mars 2024

Dropshipping Suomi: Löntagar det att driva en webbutik utan lager?

Dropshipping Suomi: Löntagar det att driva en webbutik utan lager?

Dropshipping är en flexibel affärsmodell med lite risk och stor tillväxtpotential. Det är inte konstigt att dess popularitet har exploderat världen över. Men hur praktiseras dropshipping exakt, och kan det vara lönsamt i Finland?

I den här artikeln öppnar vi upp dessa frågor och berättar om de möjligheter som dropshipping för närvarande erbjuder både i Finland och internationellt. I slutet hittar du också några riktlinjer om hur man upprättar en lönsam dropshipping-verksamhet, det vill säga en webbutik utan lager.


Vad är dropshipping?

Dropshipping innebär att driva en webbutik utan eget lager eller stora initiala investeringar. I dropshipping-modellen köps varor från företagets webbutik, men de skickas direkt från leverantörens/tillverkarens lager till kunden.

Dropshipping-entreprenören fungerar således som en form av mellanhand mellan tillverkaren/leverantören och kunden. Och eftersom försäljningen inte begränsas av företagets begränsade lager, kan dropshipping vid framgång vara mycket lönsamt.

Men liksom med vilken affärsverksamhet som helst finns det naturligtvis också risker med dropshipping.

Dropshipping-entreprenören bär ansvaret för tillverkarens/leverantörens eventuella misstag, såsom kvalitetsfel, långa leveranstider, förlorade produkter, etc. Entreprenören kan dock effektivt minimera denna risk genom att välja pålitliga leverantörer som påstås leverera högkvalitativa produkter och marknadsföra dem till rätt målgrupper.


Dropshipping i Finland – är det lönsamt?

Precis som på internationella marknader kan även dropshipping i Finland vara mycket lönsamt om det görs på rätt sätt.

Dropshipping har också flera fördelar jämfört med vanlig e-handel. I dropshipping-modellen investerar inte entreprenören i produkter, vilket vanligtvis utgör den största kostnaden när en webbutik etableras. För mindre företag kan det också vara svårt att skaffa en stor startkapital som krävs för att köpa in produkter och lagerutrymme.

Dropshipping-entreprenören behöver inte heller bekymra sig om produkternas leverans, eftersom detta sköts av tillverkaren/leverantören. Det är också möjligt att automatisera beställningsrapporteringen, vilket innebär att produkter skickas direkt från leverantörens/tillverkarens lager till kunden utan inblandning från entreprenören.

Detta ger dropshipping-entreprenören mer tid för marknadsföring och verksamhetsutveckling och uppskalning. Ofta har entreprenören också möjlighet att själv börja leverera produkter, vilket innebär att det finns mer marginal. Med dropshipping är det också mycket snabbare och enklare att anpassa sig till förändrad efterfrågan eftersom det inte finns ett fysiskt lager.

Dropshipping erbjuder den flexibilitet som vanliga webbutiker och företag inte har.

Ändå kan även en dropshipping-webbutik generera mycket bra intäkter under många år. Detta säger vi under förutsättning att entreprenören har spenderat tid på att förstå målmarknaden och målgruppen och anpassar sig vid behov till förändringar som sker där.

Skattebehandling av dropshipping inkomster i Finland

I Finland beskattas dropshipping-verksamhet på samma sätt som annan verksamhet, det vill säga intäkterna efter avdrag för kostnader räknas som skattepliktiga inkomster.

I slutändan bestäms skattebehandlingen av dropshipping-inkomster enligt företagsformen. Att etablera en dropshipping-webbutik kräver alltså att företaget redan finns, och vanligtvis väljs aktiebolag på grund av skatt- och andra fördelar. Det är dock möjligt att bedriva verksamheten lönsamt även genom ett enskilt bolag.

Om entreprenören bedriver dropshipping i Finlands marknad bör hen beakta gränsen för mervärdesskatteskyldig verksamhet, som är 15 000 € / år, och vid behov registrera sig för moms. På de internationella marknaderna måste man överväga skattefrågorna i de aktuella länderna, där en redovisningsbyrå kan hjälpa till.

Självklart måste entreprenören ha koll på aktuella lagar och föreskrifter gällande beskattning och till exempel dataskydd. Skatteförvaltningen har skrivit om beskattning av dropshipping-inkomster här.

Om varorna anländer till Finland från utlandet, vilket de vanligtvis gör, måste entreprenören meddela eventuella extra kostnader i förväg till kunden. Dessa kostnader inkluderar till exempel skatter på paket som kommer från utanför EU och tullavgifter.

Amazon dropshipping eller dropshipping på Shopify-plattformen?

Om entreprenören vill starta dropshipping i Finland eller utomlands är en av de viktigaste beslutsfrågorna vilken försäljningskanal hen ska använda.

Amazon, Ebay och liknande stora marknadsplatser bör dock omedelbart uteslutas som alternativ eftersom det finns helt enkelt för mycket konkurrens och för få sätt att skilja sig från konkurrensen. Det är inte möjligt att bygga upp en stark varumärkesprofil och specialanpassa en webbutik, vilket gör det betydligt svårare att sticka ut och bedriva effektiv marknadsföring.

Det är även svårt att bygga upp ett varumärke och underhålla kundrelationer på dessa stora plattformar.

Till exempel erbjuder AliExpress en anpassningsbar dropshipping-webbutik, men då är entreprenören bunden till en enda leverantör och det är inte lätt att byta leverantör vid eventuella problem eller önskemål om uppskalning.

Dessutom kostar en webbutik på dessa stora plattformar upp till mer än en egen Shopify-butik.

Så när man jämför Amazon dropshipping med Shopify dropshipping eller dropshipping på en annan e-handelsplattform som WordPress/WooCommerce, ger de senare en betydligt bättre grund för entreprenören att uppnå konkurrensfördelar, en stark marknadsposition och på så sätt en hållbar och lönsam verksamhet.

Av alla e-handelsplattformar är ändå Shopify det bästa valet för dropshipping-entreprenören.

Shopify är mycket användarvänligt och snabbt att lära sig, vilket innebär att till exempel att lägga till produkter, justera butikens utseende samt granska och exportera säljrappporter är smidigt. Men det som skiljer Shopify från andra plattformar är dess kritiska funktioner för en smidig dropshipping-verksamhet, såsom integrationer mellan dropshipping-leverantörer och -plattformar, vilket gör det möjligt för entreprenören att hantera lager och beställningar automatiskt.


Hur man startar dropshipping i Finland eller internationellt?

För att starta en dropshipping-verksamhet behövs först en idé om en produkt eller någon form av riktning för webbutiken och efterfrågan, varefter man bör utreda om idén kan vara en grund för lönsam verksamhet. Först när det verkliga potentialen och konkurrenssituationen för idén har utretts är det dags att börja starta dropshipping-webbutiken.

Här är våra tips för hur entreprenören kan säkerställa en lönsam dropshipping-verksamhet från början:

1. Utforska behoven och marknaderna noggrant

Det första steget för att starta en lönsam dropshipping-verksamhet är marknadsundersökning.

Entreprenörens viktigaste uppgift är att förstå efterfrågan och identifiera nuvarande, föränderliga och framtida trender samt på så sätt utreda vilka typer av produkter som eventuellt kan behövas på marknaden.

Marknadsundersökning och analys av trenderna kan enkelt påbörjas med verktyget Google Trends. Google Keyword Planner och till exempel Ahrefs eller Semrush fungerar bra för att utreda internet-sökvolymerna och den potentiella efterfrågan på specifika målmarknader och områden. Entreprenören bör också fördjupa sig i att analysera dropshipping-statistik och exempelvis bläddra genom Amazons mest sålda produkter.

Från olika verktyg kan entreprenören hitta nya idéer och få en känsla för om hans/hennes egna idéer och dropshipping-verksamhet kan ha potential på den önskade marknaden.

En dropshipping-verksamhets framgång bygger i likhet med annan verksamhet till stor del på efterfrågan, så marknadsundersökning bör inte hoppas över genom att hoppa direkt till praktisk implementering.

Forskningsprocessen kan dock göras mer rättfram genom att veta redan från början om entreprenören planerar att bedriva dropshipping på Finlands marknad, internationellt eller både och.


2. Undersök konkurrenssituationen och hitta en marknadsnisch

Nästa steg är att noggrant undersöka konkurrenssituationen på målmarknaden (eller målmarknaderna om entreprenören har flera) och försöka hitta en lämplig marknadsnisch för sitt företag.

Dropshipping kan erbjudas genom att erbjuda något helt nytt och unikt, med en efterfrågan, eller genom att välja populära produkter till sin webbshop som redan är populära också bland sin målgrupp. Idealt sett bör dessa produkter inte ha för mycket konkurrens och utbud på entreprenörens målmarknad.

Den senare kan vara en mindre riskfylld affärsmodell eftersom det finns bevis för framgång på andra marknader. Vid detta tillfälle bör entreprenören granska bästsäljare på dropshipping-platser och stora marknadsplatser och utreda vilka av dem som kan ha potential och samtidigt har lite eller ingen konkurrens på sin önskade marknad.

Men kom ihåg att det kan finnas skillnader mellan olika målgrupper. En produkt som tjänar miljoner i Kina kanske inte är intressant för mer krävande finska konsumenter.


3. Välj en nisch för ditt företag och begränsa ditt produktutbud

När du har hittat en lämplig marknadsnisch där utbudet inte matchar efterfrågan, kan du definiera en delområde för din webbutiks produkturval.

Att begränsa produkturvalet lönar sig eftersom det gör att entreprenören sticker ut från de stora och dominerande aktörerna och effektivt når en mindre grupp kunder med en riktad marknadsföringskampanj.

Självklart måste entreprenören fundera över vilket meddelande hen vill förmedla och vem hen vill nå med det (vem är målgruppen och den ideala kunden).

På så sätt blir också marknadsföringen enklare och dropshipping-företag kan snabbare gå om de stora varuhusen i sökmotorerna, bygga ett igenkännbart varumärke i målgruppen och uppnå en starkare position på målmarknaden.

Genom att välja en nisch kan entreprenören skaffa sig en konkurrensfördel.

Webbutiksnischen behöver dock inte vara för snäv. Den kan lika bra vara generell, som till exempel elektronik, presenter eller husdjur, eller mer specifik, som mobilskal, roliga t-shirts, friluftsutrustning eller zero waste-inredning.


4. Hitta och välj rätt dropshipping-partners

Efter att entreprenören har valt sin dropshipping-nisch är nästa steg att leta efter pålitliga tillverkare och leverantörer av högkvalitativa produkter och bestämma sig för vilka produkter man vill erbjuda.

Naturligtvis bör entreprenören endast välja pålitliga leverantörer och tillverkare som är välkända för att erbjuda en smidig dropshipping i Finland. Detta innebär att produkterna är av hög kvalitet, att beställningarna hanteras snabbt och att leveransprocessen fungerar smärtfritt.

Med hjälp av en enkel googling och genom att undersöka dropshipping-entreprenörers erfarenheter på exempelvis Shopifys egna App Store kan man hitta bra leverantörer.

I olika artiklar kan entreprenören kan hitta de bästa internationella dropshipping-leverantörerna just nu och de mest populära leverantörerna i Europa.


5. Bygg en webbutik och ett varumärke som tilltalar din målgrupp

För att lyckas med dropshipping i Finland eller var som helst är förarbete viktigt, men lika avgörande är utförandet av dropshipping-webbutiken och varumärket.

Specialisering ger en betydande fördel för dropshipping-företaget, men det ändrar inte det faktum att det alltid kommer att finnas konkurrens, även om man säljer

Dropshipping Suomi: Löntagar det att driva en webbutik utan lager?

Dropshipping är en flexibel affärsmodell med lite risk och stor tillväxtpotential. Det är inte konstigt att dess popularitet har exploderat världen över. Men hur praktiseras dropshipping exakt, och kan det vara lönsamt i Finland?

I den här artikeln öppnar vi upp dessa frågor och berättar om de möjligheter som dropshipping för närvarande erbjuder både i Finland och internationellt. I slutet hittar du också några riktlinjer om hur man upprättar en lönsam dropshipping-verksamhet, det vill säga en webbutik utan lager.


Vad är dropshipping?

Dropshipping innebär att driva en webbutik utan eget lager eller stora initiala investeringar. I dropshipping-modellen köps varor från företagets webbutik, men de skickas direkt från leverantörens/tillverkarens lager till kunden.

Dropshipping-entreprenören fungerar således som en form av mellanhand mellan tillverkaren/leverantören och kunden. Och eftersom försäljningen inte begränsas av företagets begränsade lager, kan dropshipping vid framgång vara mycket lönsamt.

Men liksom med vilken affärsverksamhet som helst finns det naturligtvis också risker med dropshipping.

Dropshipping-entreprenören bär ansvaret för tillverkarens/leverantörens eventuella misstag, såsom kvalitetsfel, långa leveranstider, förlorade produkter, etc. Entreprenören kan dock effektivt minimera denna risk genom att välja pålitliga leverantörer som påstås leverera högkvalitativa produkter och marknadsföra dem till rätt målgrupper.


Dropshipping i Finland – är det lönsamt?

Precis som på internationella marknader kan även dropshipping i Finland vara mycket lönsamt om det görs på rätt sätt.

Dropshipping har också flera fördelar jämfört med vanlig e-handel. I dropshipping-modellen investerar inte entreprenören i produkter, vilket vanligtvis utgör den största kostnaden när en webbutik etableras. För mindre företag kan det också vara svårt att skaffa en stor startkapital som krävs för att köpa in produkter och lagerutrymme.

Dropshipping-entreprenören behöver inte heller bekymra sig om produkternas leverans, eftersom detta sköts av tillverkaren/leverantören. Det är också möjligt att automatisera beställningsrapporteringen, vilket innebär att produkter skickas direkt från leverantörens/tillverkarens lager till kunden utan inblandning från entreprenören.

Detta ger dropshipping-entreprenören mer tid för marknadsföring och verksamhetsutveckling och uppskalning. Ofta har entreprenören också möjlighet att själv börja leverera produkter, vilket innebär att det finns mer marginal. Med dropshipping är det också mycket snabbare och enklare att anpassa sig till förändrad efterfrågan eftersom det inte finns ett fysiskt lager.

Dropshipping erbjuder den flexibilitet som vanliga webbutiker och företag inte har.

Ändå kan även en dropshipping-webbutik generera mycket bra intäkter under många år. Detta säger vi under förutsättning att entreprenören har spenderat tid på att förstå målmarknaden och målgruppen och anpassar sig vid behov till förändringar som sker där.

Skattebehandling av dropshipping inkomster i Finland

I Finland beskattas dropshipping-verksamhet på samma sätt som annan verksamhet, det vill säga intäkterna efter avdrag för kostnader räknas som skattepliktiga inkomster.

I slutändan bestäms skattebehandlingen av dropshipping-inkomster enligt företagsformen. Att etablera en dropshipping-webbutik kräver alltså att företaget redan finns, och vanligtvis väljs aktiebolag på grund av skatt- och andra fördelar. Det är dock möjligt att bedriva verksamheten lönsamt även genom ett enskilt bolag.

Om entreprenören bedriver dropshipping i Finlands marknad bör hen beakta gränsen för mervärdesskatteskyldig verksamhet, som är 15 000 € / år, och vid behov registrera sig för moms. På de internationella marknaderna måste man överväga skattefrågorna i de aktuella länderna, där en redovisningsbyrå kan hjälpa till.

Självklart måste entreprenören ha koll på aktuella lagar och föreskrifter gällande beskattning och till exempel dataskydd. Skatteförvaltningen har skrivit om beskattning av dropshipping-inkomster här.

Om varorna anländer till Finland från utlandet, vilket de vanligtvis gör, måste entreprenören meddela eventuella extra kostnader i förväg till kunden. Dessa kostnader inkluderar till exempel skatter på paket som kommer från utanför EU och tullavgifter.

Amazon dropshipping eller dropshipping på Shopify-plattformen?

Om entreprenören vill starta dropshipping i Finland eller utomlands är en av de viktigaste beslutsfrågorna vilken försäljningskanal hen ska använda.

Amazon, Ebay och liknande stora marknadsplatser bör dock omedelbart uteslutas som alternativ eftersom det finns helt enkelt för mycket konkurrens och för få sätt att skilja sig från konkurrensen. Det är inte möjligt att bygga upp en stark varumärkesprofil och specialanpassa en webbutik, vilket gör det betydligt svårare att sticka ut och bedriva effektiv marknadsföring.

Det är även svårt att bygga upp ett varumärke och underhålla kundrelationer på dessa stora plattformar.

Till exempel erbjuder AliExpress en anpassningsbar dropshipping-webbutik, men då är entreprenören bunden till en enda leverantör och det är inte lätt att byta leverantör vid eventuella problem eller önskemål om uppskalning.

Dessutom kostar en webbutik på dessa stora plattformar upp till mer än en egen Shopify-butik.

Så när man jämför Amazon dropshipping med Shopify dropshipping eller dropshipping på en annan e-handelsplattform som WordPress/WooCommerce, ger de senare en betydligt bättre grund för entreprenören att uppnå konkurrensfördelar, en stark marknadsposition och på så sätt en hållbar och lönsam verksamhet.

Av alla e-handelsplattformar är ändå Shopify det bästa valet för dropshipping-entreprenören.

Shopify är mycket användarvänligt och snabbt att lära sig, vilket innebär att till exempel att lägga till produkter, justera butikens utseende samt granska och exportera säljrappporter är smidigt. Men det som skiljer Shopify från andra plattformar är dess kritiska funktioner för en smidig dropshipping-verksamhet, såsom integrationer mellan dropshipping-leverantörer och -plattformar, vilket gör det möjligt för entreprenören att hantera lager och beställningar automatiskt.


Hur man startar dropshipping i Finland eller internationellt?

För att starta en dropshipping-verksamhet behövs först en idé om en produkt eller någon form av riktning för webbutiken och efterfrågan, varefter man bör utreda om idén kan vara en grund för lönsam verksamhet. Först när det verkliga potentialen och konkurrenssituationen för idén har utretts är det dags att börja starta dropshipping-webbutiken.

Här är våra tips för hur entreprenören kan säkerställa en lönsam dropshipping-verksamhet från början:

1. Utforska behoven och marknaderna noggrant

Det första steget för att starta en lönsam dropshipping-verksamhet är marknadsundersökning.

Entreprenörens viktigaste uppgift är att förstå efterfrågan och identifiera nuvarande, föränderliga och framtida trender samt på så sätt utreda vilka typer av produkter som eventuellt kan behövas på marknaden.

Marknadsundersökning och analys av trenderna kan enkelt påbörjas med verktyget Google Trends. Google Keyword Planner och till exempel Ahrefs eller Semrush fungerar bra för att utreda internet-sökvolymerna och den potentiella efterfrågan på specifika målmarknader och områden. Entreprenören bör också fördjupa sig i att analysera dropshipping-statistik och exempelvis bläddra genom Amazons mest sålda produkter.

Från olika verktyg kan entreprenören hitta nya idéer och få en känsla för om hans/hennes egna idéer och dropshipping-verksamhet kan ha potential på den önskade marknaden.

En dropshipping-verksamhets framgång bygger i likhet med annan verksamhet till stor del på efterfrågan, så marknadsundersökning bör inte hoppas över genom att hoppa direkt till praktisk implementering.

Forskningsprocessen kan dock göras mer rättfram genom att veta redan från början om entreprenören planerar att bedriva dropshipping på Finlands marknad, internationellt eller både och.


2. Undersök konkurrenssituationen och hitta en marknadsnisch

Nästa steg är att noggrant undersöka konkurrenssituationen på målmarknaden (eller målmarknaderna om entreprenören har flera) och försöka hitta en lämplig marknadsnisch för sitt företag.

Dropshipping kan erbjudas genom att erbjuda något helt nytt och unikt, med en efterfrågan, eller genom att välja populära produkter till sin webbshop som redan är populära också bland sin målgrupp. Idealt sett bör dessa produkter inte ha för mycket konkurrens och utbud på entreprenörens målmarknad.

Den senare kan vara en mindre riskfylld affärsmodell eftersom det finns bevis för framgång på andra marknader. Vid detta tillfälle bör entreprenören granska bästsäljare på dropshipping-platser och stora marknadsplatser och utreda vilka av dem som kan ha potential och samtidigt har lite eller ingen konkurrens på sin önskade marknad.

Men kom ihåg att det kan finnas skillnader mellan olika målgrupper. En produkt som tjänar miljoner i Kina kanske inte är intressant för mer krävande finska konsumenter.


3. Välj en nisch för ditt företag och begränsa ditt produktutbud

När du har hittat en lämplig marknadsnisch där utbudet inte matchar efterfrågan, kan du definiera en delområde för din webbutiks produkturval.

Att begränsa produkturvalet lönar sig eftersom det gör att entreprenören sticker ut från de stora och dominerande aktörerna och effektivt når en mindre grupp kunder med en riktad marknadsföringskampanj.

Självklart måste entreprenören fundera över vilket meddelande hen vill förmedla och vem hen vill nå med det (vem är målgruppen och den ideala kunden).

På så sätt blir också marknadsföringen enklare och dropshipping-företag kan snabbare gå om de stora varuhusen i sökmotorerna, bygga ett igenkännbart varumärke i målgruppen och uppnå en starkare position på målmarknaden.

Genom att välja en nisch kan entreprenören skaffa sig en konkurrensfördel.

Webbutiksnischen behöver dock inte vara för snäv. Den kan lika bra vara generell, som till exempel elektronik, presenter eller husdjur, eller mer specifik, som mobilskal, roliga t-shirts, friluftsutrustning eller zero waste-inredning.


4. Hitta och välj rätt dropshipping-partners

Efter att entreprenören har valt sin dropshipping-nisch är nästa steg att leta efter pålitliga tillverkare och leverantörer av högkvalitativa produkter och bestämma sig för vilka produkter man vill erbjuda.

Naturligtvis bör entreprenören endast välja pålitliga leverantörer och tillverkare som är välkända för att erbjuda en smidig dropshipping i Finland. Detta innebär att produkterna är av hög kvalitet, att beställningarna hanteras snabbt och att leveransprocessen fungerar smärtfritt.

Med hjälp av en enkel googling och genom att undersöka dropshipping-entreprenörers erfarenheter på exempelvis Shopifys egna App Store kan man hitta bra leverantörer.

I olika artiklar kan entreprenören kan hitta de bästa internationella dropshipping-leverantörerna just nu och de mest populära leverantörerna i Europa.


5. Bygg en webbutik och ett varumärke som tilltalar din målgrupp

För att lyckas med dropshipping i Finland eller var som helst är förarbete viktigt, men lika avgörande är utförandet av dropshipping-webbutiken och varumärket.

Specialisering ger en betydande fördel för dropshipping-företaget, men det ändrar inte det faktum att det alltid kommer att finnas konkurrens, även om man säljer