16 feb. 2023

Vad betyder konvertering och vad är konverteringsfrekvensen

Vad är konvertering och vad betyder det i en webbutik?

Konvertering är en av de viktigaste KPI-måtten som används för att mäta effektiviteten i en webbutik.

Konvertering innebär en fördefinierad åtgärd som en potentiell kund utför i webbutiken. Den mest eftertraktade åtgärden är förstås ett köp, men också att lägga till en produkt i varukorgen och att anmäla sig till e-postlistan är exempel på konverteringshändelser.

För webbutikens framgång är det lönsamt och nödvändigt att mäta konverteringar. Denna data ger värdefull information om hur bra webbutiken fungerar (eller inte fungerar) och hur den kan förbättras.

Genom att följa konverteringar kan man fokusera på att göra rätt saker i webbutiken istället för att slösa tid och pengar på gissningar om något som inte nödvändigtvis ger önskad effekt.

Webbutikens konverteringsgrad

Webbutikens konverteringar mäts med hjälp av konverteringsgraden. Konverteringsgraden är andelen besökare som utför en fördefinierad åtgärd.

Konverteringsgraden beräknas genom att dela antalet konverteringar med antalet besökare i webbutiken och multiplicera med hundra (konverteringar / besökarantal * 100).

Till exempel 100 / 2000 * 100 = 5%

I praktiken visar konverteringsgraden hur många procent av hundra besökare som genomför önskad åtgärd, dvs. lägga till en produkt i varukorgen, köpa en produkt, ladda ner en broschyr eller gratisprodukt, anmäla sig till e-postlistan, lämna en förfrågan osv.

Ju högre konverteringsgrad, desto bättre motsvarar webbutiken potentiella kunders behov och förväntningar, och desto effektivare är dess försäljning.

Genom att mäta och följa konverteringar kan man bl.a. ta reda på hur länge besökare i genomsnitt stannar på vissa sidor och förbättra deras effektivitet.

Vad är en bra konverteringsgrad?

En bra konverteringsgrad som varje konsumentwebbutik åtminstone bör uppnå ligger på ca 2-5%.

Om webbutikens konverteringsgrad inte når denna nivå bör orsakerna till dess ineffektivitet noggrant övervägas och problemen åtgärdas genom konverteringsoptimering. Vi kommer att prata mer om optimering senare.

Att uppnå en perfekt konverteringsgrad är emellertid inte möjligt, eftersom inte alla besökare i en webbutik har potential att konvertera.

Det är ganska vanligt att en köptransaktion avbryts när en potentiell kund avbryter sitt nätstökande eller jämför flera alternativ samtidigt.

En motsvarande produkt kan också hittas hos en konkurrent till ett lägre pris, vilket kräver att din webbutik på något sätt sticker ut och erbjuder mervärde till kunderna för att få till stånd en konvertering.

Kunden kan också vara i början av köpvägen, då han eller hon söker information om produkter men inte är redo att köpa ännu.

Ökad försäljning i webbutiken med konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering är processen för att öka konverteringsgraden i en webbutik. Den innebär åtgärder för att förbättra webbutikens effektivitet med syftet att få fler besökare att konvertera, dvs. utföra önskad åtgärd.

Under konverteringsoptimeringen identifieras faktorer som hindrar köp och andra önskade konverteringar med hjälp av en noggrann bakgrundsforskning och A/B-testning, och dessa problem åtgärdas.

Optimeringens syfte är i praktiken att göra webbutiken anpassad efter potentiella kunders behov och på så sätt öka antalet konverteringar.

Konverteringsoptimeringen ökar konverteringsgraden

Konverteringsoptimering ökar konverteringsgraden och försäljningen i webbutiken genom att skapa förtroende, hålla intresset vid liv och uppmuntra besökare att fortsätta från att titta på produkter till att betala i kassan.

En optimerad webbutik och en bra köpupplevelse uppmuntrar också gamla kunder att återvända för att handla.

En sömlös kundupplevelse i webbutiken uppstår emellertid inte av sig själv, utan det kräver rätt åtgärder.

Inom konverteringsoptimering minimeras tekniska (långsam laddningstid, rörig implementering, funktionslösa knappar osv.) och icke-tekniska faktorer (dåliga produktbilder, otillräckliga produktbeskrivningar, oklara returvillkor osv.) som hindrar köp genom att förbättra webbutikens hastighet, mobila responsivitet, layout, innehåll, navigeringsstruktur och funktionalitet.

Det kan också vara nödvändigt att arbeta för att skapa förtroende genom att använda en trovärdig och målgruppsanpassad varumärkesbild, högkvalitativt, varumärkesanpassat och tillräckligt omfattande innehåll samt passande betalnings- och leveransmetoder.

Om webbutikens utgångsläge, dvs. den tekniska implementeringen, är riktigt dålig eller långt efter sin tid, kan det ofta vara billigare, snabbare och betydligt mer framgångsrikt att skaffa en helt ny webbutik istället för att optimera en icke-fungerande webbplats.

Så ibland är det inte lönsamt att reparera det gamla, åtminstone när det gäller webbutiker och konverteringar.

Vill du öka konverteringarna och ge din webbutik en skjuts framåt?

Vi skapar effektiva WooCommerce- och Shopify-webbutiker som redan är optimerade för konverteringar och försäljning.

Vi hjälper även till med att optimera din befintliga webbutik, när dess grundläggande delar är på plats.

Kolla in vår webbutikstjänst eller kontakta oss.

Vad är konvertering och vad betyder det i en webbutik?

Konvertering är en av de viktigaste KPI-måtten som används för att mäta effektiviteten i en webbutik.

Konvertering innebär en fördefinierad åtgärd som en potentiell kund utför i webbutiken. Den mest eftertraktade åtgärden är förstås ett köp, men också att lägga till en produkt i varukorgen och att anmäla sig till e-postlistan är exempel på konverteringshändelser.

För webbutikens framgång är det lönsamt och nödvändigt att mäta konverteringar. Denna data ger värdefull information om hur bra webbutiken fungerar (eller inte fungerar) och hur den kan förbättras.

Genom att följa konverteringar kan man fokusera på att göra rätt saker i webbutiken istället för att slösa tid och pengar på gissningar om något som inte nödvändigtvis ger önskad effekt.

Webbutikens konverteringsgrad

Webbutikens konverteringar mäts med hjälp av konverteringsgraden. Konverteringsgraden är andelen besökare som utför en fördefinierad åtgärd.

Konverteringsgraden beräknas genom att dela antalet konverteringar med antalet besökare i webbutiken och multiplicera med hundra (konverteringar / besökarantal * 100).

Till exempel 100 / 2000 * 100 = 5%

I praktiken visar konverteringsgraden hur många procent av hundra besökare som genomför önskad åtgärd, dvs. lägga till en produkt i varukorgen, köpa en produkt, ladda ner en broschyr eller gratisprodukt, anmäla sig till e-postlistan, lämna en förfrågan osv.

Ju högre konverteringsgrad, desto bättre motsvarar webbutiken potentiella kunders behov och förväntningar, och desto effektivare är dess försäljning.

Genom att mäta och följa konverteringar kan man bl.a. ta reda på hur länge besökare i genomsnitt stannar på vissa sidor och förbättra deras effektivitet.

Vad är en bra konverteringsgrad?

En bra konverteringsgrad som varje konsumentwebbutik åtminstone bör uppnå ligger på ca 2-5%.

Om webbutikens konverteringsgrad inte når denna nivå bör orsakerna till dess ineffektivitet noggrant övervägas och problemen åtgärdas genom konverteringsoptimering. Vi kommer att prata mer om optimering senare.

Att uppnå en perfekt konverteringsgrad är emellertid inte möjligt, eftersom inte alla besökare i en webbutik har potential att konvertera.

Det är ganska vanligt att en köptransaktion avbryts när en potentiell kund avbryter sitt nätstökande eller jämför flera alternativ samtidigt.

En motsvarande produkt kan också hittas hos en konkurrent till ett lägre pris, vilket kräver att din webbutik på något sätt sticker ut och erbjuder mervärde till kunderna för att få till stånd en konvertering.

Kunden kan också vara i början av köpvägen, då han eller hon söker information om produkter men inte är redo att köpa ännu.

Ökad försäljning i webbutiken med konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering är processen för att öka konverteringsgraden i en webbutik. Den innebär åtgärder för att förbättra webbutikens effektivitet med syftet att få fler besökare att konvertera, dvs. utföra önskad åtgärd.

Under konverteringsoptimeringen identifieras faktorer som hindrar köp och andra önskade konverteringar med hjälp av en noggrann bakgrundsforskning och A/B-testning, och dessa problem åtgärdas.

Optimeringens syfte är i praktiken att göra webbutiken anpassad efter potentiella kunders behov och på så sätt öka antalet konverteringar.

Konverteringsoptimeringen ökar konverteringsgraden

Konverteringsoptimering ökar konverteringsgraden och försäljningen i webbutiken genom att skapa förtroende, hålla intresset vid liv och uppmuntra besökare att fortsätta från att titta på produkter till att betala i kassan.

En optimerad webbutik och en bra köpupplevelse uppmuntrar också gamla kunder att återvända för att handla.

En sömlös kundupplevelse i webbutiken uppstår emellertid inte av sig själv, utan det kräver rätt åtgärder.

Inom konverteringsoptimering minimeras tekniska (långsam laddningstid, rörig implementering, funktionslösa knappar osv.) och icke-tekniska faktorer (dåliga produktbilder, otillräckliga produktbeskrivningar, oklara returvillkor osv.) som hindrar köp genom att förbättra webbutikens hastighet, mobila responsivitet, layout, innehåll, navigeringsstruktur och funktionalitet.

Det kan också vara nödvändigt att arbeta för att skapa förtroende genom att använda en trovärdig och målgruppsanpassad varumärkesbild, högkvalitativt, varumärkesanpassat och tillräckligt omfattande innehåll samt passande betalnings- och leveransmetoder.

Om webbutikens utgångsläge, dvs. den tekniska implementeringen, är riktigt dålig eller långt efter sin tid, kan det ofta vara billigare, snabbare och betydligt mer framgångsrikt att skaffa en helt ny webbutik istället för att optimera en icke-fungerande webbplats.

Så ibland är det inte lönsamt att reparera det gamla, åtminstone när det gäller webbutiker och konverteringar.

Vill du öka konverteringarna och ge din webbutik en skjuts framåt?

Vi skapar effektiva WooCommerce- och Shopify-webbutiker som redan är optimerade för konverteringar och försäljning.

Vi hjälper även till med att optimera din befintliga webbutik, när dess grundläggande delar är på plats.

Kolla in vår webbutikstjänst eller kontakta oss.