6 feb. 2023

KPI-mätare i webbutiken

KPI-mätare i e-handel

KPI (Key Performance Indicator) står för nyckeltal för prestanda. KPI-mätare är viktiga verktyg som används för att mäta och följa företagets mål samt organisationens prestanda. Mätare kan användas brett inom olika affärsområden, såsom digital marknadsföring, försäljning och personaladministration.

Vad är KPI-mätare?

KPI-mätare är mycket bekanta verktyg särskilt inom större organisationers verksamhet. Oavsett företagets storlek har KPI-mätare en särskilt viktig roll inom e-handeln eftersom de visar om e-handeln genererar resultat eller inte.

Genom att använda sig av KPI-mätare för e-handel kan företag effektivt bedöma måluppfyllelsen online och göra nödvändiga justeringar för att kunna uppnå målen. Det är därför viktigt för e-handlare och företagare att identifiera och välja de KPI-mätare som visar hur e-handelns verkliga prestanda och mål kan förbättras.

Hur skiljer sig e-handelns KPI-mätare från affärs-KPI-mätare?

Exempel på affärs-KPI-mätare inkluderar tillväxt i omsättning, antal leads och försäljning, kundnöjdhet och produktivitetstillväxt. E-handelns KPI-mätare skiljer sig från dessa mätare genom att de fokuserar på e-handelns verksamhet och företagets prestanda online.

Med e-handelns KPI-mätare kan värdefull och aktuell information erhållas som kan användas för att bland annat förbättra e-handelns prestanda och placering på sökmotorer. Viktiga KPI-mätare för att mäta e-handelsprestanda inkluderar antal besökare, konvertering och korgövergivningsgrad.

Genom att följa bland annat dessa mätare med hjälp av Google Analytics kan du bättre förstå hur dina kunder beter sig online och hur deras upplevelse i din e-handel kan förbättras och öka försäljningens produktivitet.

Viktigaste KPI-mätarna inom e-handel

KPI-mätare är verktyg som kan användas för att avsevärt förbättra e-handelns produktivitet. Bland de vanligaste och mest kända KPI-mätarna inom e-handel finns antal besökare, konverteringsgrad samt exempelvis kundanskaffningskostnader, korgövergivningsgrad och kundens livstidsvärde.

‍‍

Antal besökare och konverteringsgrad

För e-handelns KPI-mätare mäter antalet besökare, som namnet antyder, hur många människor som besöker e-handeln. Konverteringsgraden berättar å andra sidan hur många av hundra besökare som slutligen gör en köp. Dessa mätare sammanfattar hela e-handelns framgång, eftersom det inte sker försäljning utan besökare och konverteringar.

Antalet besökare varierar alltid något säsongsmässigt, men e-handelsbesök kan ökas genom sökmotoroptimering och sök- och sociala medieannonsering. Enbart att öka trafiken leder emellertid inte till ökad försäljning om e-handeln inte är användarvänlig. Därför är det bra att granska dessa KPI-mätare tillsammans.

Konverteringsgraden eller försäljningen förbättras genom konverteringsoptimering. Beroende på e-handeln kan detta innebära olika åtgärder – allt från att förbättra e-handelns hastighet till att uppdatera innehåll, utseende och tekniska lösningar.

Kundanskaffningskostnad

Kundanskaffningskostnaden berättar hur mycket det kostar att skaffa en ny kund åt företaget. Detta är en viktig KPI-mätare, eftersom även små förändringar i kundanskaffningskostnader kan öka e-handelns resultat avsevärt. 

Du kan till exempel fundera över situationen där din e-handel är beroende av dyra annonser för att över huvud taget få besökare. Då lönar det sig att minska kundanskaffningskostnaderna genom att till exempel förbättra e-handelns organiska (icke-betalda) synlighet på sökmotorer, så att kunder hittar dit via sökresultaten jämnt även när annonserna inte är ute.

Bekräftad kundrespons inom e-handel ökar förtroendet, vilket återigen kan stärka och påskynda köpbeslutet efter att besökarna har kommit till webbplatsen. Även att locka potentiella kunder till e-postlistan till exempel genom rabatter är en billig kostnad för att skaffa kunder.

Korgövergivningsgrad

Korgövergivningsgraden berättar hur många kunder överger sina korgar och lämnar köpet ogjort. Det är en viktig KPI-mätare, eftersom den ger e-handeln möjlighet att förbättra användarupplevelsen i kassan, engagera kunder och förbättra resultatet.

Vanligtvis går en potentiell kund igenom flera olika e-handlar innan köpbeslutet fattas, varför varje enskild produkt som läggs i korgen och varje köptransaktion kan vara omöjlig att få till stånd.

Men en ovanligt hög korgövergivningsgrad beror ofta på e-handelns dåliga användarupplevelse (lång laddningstid, små knappar, korgar som töms av sig själva, obligatorisk registrering, osv.), olämpligt betalsätt eller oväntade leveranskostnader, och därför kan procenten minskas genom att optimera e-handeln.

Kundens livstidsvärde

Kundens livstidsvärde berättar hur mycket en kund genererar för företaget över tiden. KPI-mätaren ger alltså information om hur ofta kunden återvänder till e-handeln och gör nya köp.

Att öka kundens livstidsvärde är mycket viktigt för e-handelns produktivitet, och i en ideal situation är kunderna nöjda och lojala mot e-handeln, vilket i sin tur minskar kundanskaffningskostnaderna.

Att förbättra användarvänligheten i e-handeln, erbjuda snabba leveranser och investera i kundtjänst förbättrar kundens upplevelse av e-handeln, vilket ökar sannolikheten för att kunden återvänder och handlar igen.

Kunder kan lockas tillbaka till e-handeln även till exempel genom e-postautomation; med personliga meddelanden och olika erbjudanden, som samtidigt hjälper till att öka konverteringar, men ensamt höjer det inte kundens livstidsvärde. Hela e-handelsupplevelsen bör vara smidig.

Att växa e-handeln med hjälp av KPI-mätare

För att öka e-handelns resultat krävs noggrann övervakning av KPI-mätarna och nödvändiga justeringar. Till exempel kan sökmotoroptimering förbättra antalet besökare och genom att optimera e-handeln för konvertering och med marknadsautomatisering kan kostnaderna för att skaffa kunder minskas.

E-handelns KPI-mätare kan förbättras genom att arbeta med företagets varumärkesimage, satsa på leveranshastigheten och kundtjänsten samt rikta marknadsföringen till rätt publik.

Vilka KPI-mätare lönar det sig att använda?

Förutom de nämnda KPI-mätarna finns det många andra mätare som kan användas för att följa e-handelns avkastning. Det lönar sig emellertid inte att blanda för många verktyg, och vi rekommenderar att du väljer endast några få viktiga nyckeltal för e-handelns prestanda (såsom dessa nämnda mätare) som du sedan arbetar med på kort och lång sikt.

Det räcker inte bara med att ha KPI-mätare och följa dem för att öka e-handelns produktivitet, utan viktigare är att reagera på mätresultaten och skapa en handlingsplan för att förbättra dem. Utvecklingen av KPI-mätare bör vara regelbunden och kontinuerlig. Det blir också aktuellt att ändra dem när uppsatta mål uppnås och/eller ändras längs vägen.

Behöver du hjälp med att utveckla KPI-mätare och öka försäljningen i e-handeln? Vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss här.

Ta även en titt på att starta en webbutik, Google-annonsering samt Facebook- och Instagram-annonsering.

KPI-mätare i e-handel

KPI (Key Performance Indicator) står för nyckeltal för prestanda. KPI-mätare är viktiga verktyg som används för att mäta och följa företagets mål samt organisationens prestanda. Mätare kan användas brett inom olika affärsområden, såsom digital marknadsföring, försäljning och personaladministration.

Vad är KPI-mätare?

KPI-mätare är mycket bekanta verktyg särskilt inom större organisationers verksamhet. Oavsett företagets storlek har KPI-mätare en särskilt viktig roll inom e-handeln eftersom de visar om e-handeln genererar resultat eller inte.

Genom att använda sig av KPI-mätare för e-handel kan företag effektivt bedöma måluppfyllelsen online och göra nödvändiga justeringar för att kunna uppnå målen. Det är därför viktigt för e-handlare och företagare att identifiera och välja de KPI-mätare som visar hur e-handelns verkliga prestanda och mål kan förbättras.

Hur skiljer sig e-handelns KPI-mätare från affärs-KPI-mätare?

Exempel på affärs-KPI-mätare inkluderar tillväxt i omsättning, antal leads och försäljning, kundnöjdhet och produktivitetstillväxt. E-handelns KPI-mätare skiljer sig från dessa mätare genom att de fokuserar på e-handelns verksamhet och företagets prestanda online.

Med e-handelns KPI-mätare kan värdefull och aktuell information erhållas som kan användas för att bland annat förbättra e-handelns prestanda och placering på sökmotorer. Viktiga KPI-mätare för att mäta e-handelsprestanda inkluderar antal besökare, konvertering och korgövergivningsgrad.

Genom att följa bland annat dessa mätare med hjälp av Google Analytics kan du bättre förstå hur dina kunder beter sig online och hur deras upplevelse i din e-handel kan förbättras och öka försäljningens produktivitet.

Viktigaste KPI-mätarna inom e-handel

KPI-mätare är verktyg som kan användas för att avsevärt förbättra e-handelns produktivitet. Bland de vanligaste och mest kända KPI-mätarna inom e-handel finns antal besökare, konverteringsgrad samt exempelvis kundanskaffningskostnader, korgövergivningsgrad och kundens livstidsvärde.

‍‍

Antal besökare och konverteringsgrad

För e-handelns KPI-mätare mäter antalet besökare, som namnet antyder, hur många människor som besöker e-handeln. Konverteringsgraden berättar å andra sidan hur många av hundra besökare som slutligen gör en köp. Dessa mätare sammanfattar hela e-handelns framgång, eftersom det inte sker försäljning utan besökare och konverteringar.

Antalet besökare varierar alltid något säsongsmässigt, men e-handelsbesök kan ökas genom sökmotoroptimering och sök- och sociala medieannonsering. Enbart att öka trafiken leder emellertid inte till ökad försäljning om e-handeln inte är användarvänlig. Därför är det bra att granska dessa KPI-mätare tillsammans.

Konverteringsgraden eller försäljningen förbättras genom konverteringsoptimering. Beroende på e-handeln kan detta innebära olika åtgärder – allt från att förbättra e-handelns hastighet till att uppdatera innehåll, utseende och tekniska lösningar.

Kundanskaffningskostnad

Kundanskaffningskostnaden berättar hur mycket det kostar att skaffa en ny kund åt företaget. Detta är en viktig KPI-mätare, eftersom även små förändringar i kundanskaffningskostnader kan öka e-handelns resultat avsevärt. 

Du kan till exempel fundera över situationen där din e-handel är beroende av dyra annonser för att över huvud taget få besökare. Då lönar det sig att minska kundanskaffningskostnaderna genom att till exempel förbättra e-handelns organiska (icke-betalda) synlighet på sökmotorer, så att kunder hittar dit via sökresultaten jämnt även när annonserna inte är ute.

Bekräftad kundrespons inom e-handel ökar förtroendet, vilket återigen kan stärka och påskynda köpbeslutet efter att besökarna har kommit till webbplatsen. Även att locka potentiella kunder till e-postlistan till exempel genom rabatter är en billig kostnad för att skaffa kunder.

Korgövergivningsgrad

Korgövergivningsgraden berättar hur många kunder överger sina korgar och lämnar köpet ogjort. Det är en viktig KPI-mätare, eftersom den ger e-handeln möjlighet att förbättra användarupplevelsen i kassan, engagera kunder och förbättra resultatet.

Vanligtvis går en potentiell kund igenom flera olika e-handlar innan köpbeslutet fattas, varför varje enskild produkt som läggs i korgen och varje köptransaktion kan vara omöjlig att få till stånd.

Men en ovanligt hög korgövergivningsgrad beror ofta på e-handelns dåliga användarupplevelse (lång laddningstid, små knappar, korgar som töms av sig själva, obligatorisk registrering, osv.), olämpligt betalsätt eller oväntade leveranskostnader, och därför kan procenten minskas genom att optimera e-handeln.

Kundens livstidsvärde

Kundens livstidsvärde berättar hur mycket en kund genererar för företaget över tiden. KPI-mätaren ger alltså information om hur ofta kunden återvänder till e-handeln och gör nya köp.

Att öka kundens livstidsvärde är mycket viktigt för e-handelns produktivitet, och i en ideal situation är kunderna nöjda och lojala mot e-handeln, vilket i sin tur minskar kundanskaffningskostnaderna.

Att förbättra användarvänligheten i e-handeln, erbjuda snabba leveranser och investera i kundtjänst förbättrar kundens upplevelse av e-handeln, vilket ökar sannolikheten för att kunden återvänder och handlar igen.

Kunder kan lockas tillbaka till e-handeln även till exempel genom e-postautomation; med personliga meddelanden och olika erbjudanden, som samtidigt hjälper till att öka konverteringar, men ensamt höjer det inte kundens livstidsvärde. Hela e-handelsupplevelsen bör vara smidig.

Att växa e-handeln med hjälp av KPI-mätare

För att öka e-handelns resultat krävs noggrann övervakning av KPI-mätarna och nödvändiga justeringar. Till exempel kan sökmotoroptimering förbättra antalet besökare och genom att optimera e-handeln för konvertering och med marknadsautomatisering kan kostnaderna för att skaffa kunder minskas.

E-handelns KPI-mätare kan förbättras genom att arbeta med företagets varumärkesimage, satsa på leveranshastigheten och kundtjänsten samt rikta marknadsföringen till rätt publik.

Vilka KPI-mätare lönar det sig att använda?

Förutom de nämnda KPI-mätarna finns det många andra mätare som kan användas för att följa e-handelns avkastning. Det lönar sig emellertid inte att blanda för många verktyg, och vi rekommenderar att du väljer endast några få viktiga nyckeltal för e-handelns prestanda (såsom dessa nämnda mätare) som du sedan arbetar med på kort och lång sikt.

Det räcker inte bara med att ha KPI-mätare och följa dem för att öka e-handelns produktivitet, utan viktigare är att reagera på mätresultaten och skapa en handlingsplan för att förbättra dem. Utvecklingen av KPI-mätare bör vara regelbunden och kontinuerlig. Det blir också aktuellt att ändra dem när uppsatta mål uppnås och/eller ändras längs vägen.

Behöver du hjälp med att utveckla KPI-mätare och öka försäljningen i e-handeln? Vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss här.

Ta även en titt på att starta en webbutik, Google-annonsering samt Facebook- och Instagram-annonsering.