21 feb. 2023

Kundsegmentering i webbutiken – varför och hur?

Segmentering är att dela upp kundgrupper i delar för att rikta marknadsföringsåtgärder. I praktiken är det ett sätt för företag i alla storlekar att förstå konsumenternas och olika målgruppers behov och svara på dem.

Segmentering är nödvändigt för att öka företagets framgång och öka konverteringar (försäljning) för e-handel.

För att effektivt rikta företagets marknadsföring till rätt personer och tillgodose kundernas behov på bästa möjliga sätt bör även e-handlare dra nytta av kundsegmentering.

Varför utförs kundsegmentering?

Här är några fördelar som segmentering ger e-handeln.

 • Riktad marknadsföring. Efter segmentering kan marknadsföringsresurserna riktas mot rätt plats och rätt personer. En allt mindre del av resurserna används för fel personer som inte tillhör någon av e-handelns målgrupper och inte avser att köpa. Du kan skapa effektivare marknadsföringsautomationer som underlättar försäljningen.

 • Ökat kundlivstidsvärde. Genom segmentering får fler kunder att göra återköp, vilket ökar intäkterna per kund (kundlivstid ökar). Att öka intäkterna från befintliga kunder är känt för att vara mycket billigare än att skaffa nya kunder.

 • Förbättrad kundlojalitet. Genom segmentering kan olika kundgruppers köpupplevelser anpassas och på så sätt enligt forskning öka nöjdheten med e-handelns tjänster samt kundernas engagemang i företaget.

 • Ökad kundförståelse. Genom att använda segmentering och data om köpbeteende erhålls kunskap om kundernas köpbeteende och trender. Detta hjälper till att snabbt reagera på förändringar i kundernas preferenser och beteende samt förbättra e-handelsupplevelsen, produkterna och hela företagets strategi, vilket också gör det möjligt att ligga steget före konkurrenterna.

 • Effektivare e-handel. Som nämnts tidigare hjälper segmentering till att utveckla e-handelns genomförande, produktutbud och service enligt kundernas behov och säkerställa att dessa områden motsvarar dem.

 • Ökad kännedom. Genom segmentering når man e-handelns kunder på en mer personlig nivå, vilket ökar företagets kännedom, bygger varumärkesidentitet och ökar kännedomen.

Dessutom kan uppgifter som erhålls genom segmentering effektivt användas i andra digitala marknadsföringskanaler, såsom reklamkampanjer och e-postmarknadsföring.

Så genomför du kundsegmentering i e-handeln

Vanligtvis utförs segmentering baserat på demografiska (ålder, kön, osv.), geografiska (plats) och psykografiska (hobbyer, värderingar, osv.) data.

Även om dessa uppgifter har en viktig roll för att kartlägga kundernas behov och preferenser i e-handeln, bör segmentering i e-handeln absolut också baseras på realtidsdata om köpbeteende.

Den mest användbara strategin för e-handeln är att definiera segment baserat på kundens köpbeteende och använda denna information för att förbättra och anpassa köpupplevelsen. På så sätt kan e-handeln generera konverteringar på ett effektivt sätt och tillgodose behoven hos flera olika målgrupper samtidigt.

Resultatet blir en individualiserad e-handelsupplevelse, där kunden stöter på just de produkter och erbjudanden som troligtvis tilltalar deras segment.

Kundsegment kan skapas i e-handeln till exempel enligt följande kriterier:

 • Köphistorik

 • Visade produkter

 • Bläddringsvanor

 • Tid spenderad i e-handeln

 • Användning av erbjudanden

 • Kundlojalitet

 • Intressen och behov

 • Personliga preferenser (t.ex. varumärken och -modeller)

 • Ålder

 • Kön

 • Geografisk plats

Denna och annan information relaterad till köpbeteende kan spåras med hjälp av verktyget Google Analytics.

Growly som hjälp med kundsegmentering och digital marknadsföring för e-handel

Kundsegmentering är nödvändigt i varje e-handel, eftersom det är en kritisk del av varje företags strategi och e-handelns framgång.

Resan från segmentering till förbättring av e-handelsupplevelsen och ökning av företagets tillväxt kan dock vara lång och besvärlig om man inte vet vad man ska göra.

Om du behöver hjälp kan vårt digitala byrå hjälpa till. Hos Growly har vi omfattande erfarenhet och bevisade resultat av segmentering för företag inom olika branscher och e-handel. Vi hjälper dig att hitta en strategi som passar just dina behov.

Kontakta oss här.

Segmentering är att dela upp kundgrupper i delar för att rikta marknadsföringsåtgärder. I praktiken är det ett sätt för företag i alla storlekar att förstå konsumenternas och olika målgruppers behov och svara på dem.

Segmentering är nödvändigt för att öka företagets framgång och öka konverteringar (försäljning) för e-handel.

För att effektivt rikta företagets marknadsföring till rätt personer och tillgodose kundernas behov på bästa möjliga sätt bör även e-handlare dra nytta av kundsegmentering.

Varför utförs kundsegmentering?

Här är några fördelar som segmentering ger e-handeln.

 • Riktad marknadsföring. Efter segmentering kan marknadsföringsresurserna riktas mot rätt plats och rätt personer. En allt mindre del av resurserna används för fel personer som inte tillhör någon av e-handelns målgrupper och inte avser att köpa. Du kan skapa effektivare marknadsföringsautomationer som underlättar försäljningen.

 • Ökat kundlivstidsvärde. Genom segmentering får fler kunder att göra återköp, vilket ökar intäkterna per kund (kundlivstid ökar). Att öka intäkterna från befintliga kunder är känt för att vara mycket billigare än att skaffa nya kunder.

 • Förbättrad kundlojalitet. Genom segmentering kan olika kundgruppers köpupplevelser anpassas och på så sätt enligt forskning öka nöjdheten med e-handelns tjänster samt kundernas engagemang i företaget.

 • Ökad kundförståelse. Genom att använda segmentering och data om köpbeteende erhålls kunskap om kundernas köpbeteende och trender. Detta hjälper till att snabbt reagera på förändringar i kundernas preferenser och beteende samt förbättra e-handelsupplevelsen, produkterna och hela företagets strategi, vilket också gör det möjligt att ligga steget före konkurrenterna.

 • Effektivare e-handel. Som nämnts tidigare hjälper segmentering till att utveckla e-handelns genomförande, produktutbud och service enligt kundernas behov och säkerställa att dessa områden motsvarar dem.

 • Ökad kännedom. Genom segmentering når man e-handelns kunder på en mer personlig nivå, vilket ökar företagets kännedom, bygger varumärkesidentitet och ökar kännedomen.

Dessutom kan uppgifter som erhålls genom segmentering effektivt användas i andra digitala marknadsföringskanaler, såsom reklamkampanjer och e-postmarknadsföring.

Så genomför du kundsegmentering i e-handeln

Vanligtvis utförs segmentering baserat på demografiska (ålder, kön, osv.), geografiska (plats) och psykografiska (hobbyer, värderingar, osv.) data.

Även om dessa uppgifter har en viktig roll för att kartlägga kundernas behov och preferenser i e-handeln, bör segmentering i e-handeln absolut också baseras på realtidsdata om köpbeteende.

Den mest användbara strategin för e-handeln är att definiera segment baserat på kundens köpbeteende och använda denna information för att förbättra och anpassa köpupplevelsen. På så sätt kan e-handeln generera konverteringar på ett effektivt sätt och tillgodose behoven hos flera olika målgrupper samtidigt.

Resultatet blir en individualiserad e-handelsupplevelse, där kunden stöter på just de produkter och erbjudanden som troligtvis tilltalar deras segment.

Kundsegment kan skapas i e-handeln till exempel enligt följande kriterier:

 • Köphistorik

 • Visade produkter

 • Bläddringsvanor

 • Tid spenderad i e-handeln

 • Användning av erbjudanden

 • Kundlojalitet

 • Intressen och behov

 • Personliga preferenser (t.ex. varumärken och -modeller)

 • Ålder

 • Kön

 • Geografisk plats

Denna och annan information relaterad till köpbeteende kan spåras med hjälp av verktyget Google Analytics.

Growly som hjälp med kundsegmentering och digital marknadsföring för e-handel

Kundsegmentering är nödvändigt i varje e-handel, eftersom det är en kritisk del av varje företags strategi och e-handelns framgång.

Resan från segmentering till förbättring av e-handelsupplevelsen och ökning av företagets tillväxt kan dock vara lång och besvärlig om man inte vet vad man ska göra.

Om du behöver hjälp kan vårt digitala byrå hjälpa till. Hos Growly har vi omfattande erfarenhet och bevisade resultat av segmentering för företag inom olika branscher och e-handel. Vi hjälper dig att hitta en strategi som passar just dina behov.

Kontakta oss här.