28 juni 2023

Artificiell intelligens inom marknadsföring - så utnyttjar du det fullt ut

Artificiell intelligens erbjuder snabba, intelligenta lösningar för att förbättra marknadsföringen. Att använda artificiell intelligens på rätt sätt inom marknadsföringen kan hjälpa ditt företag att konkurrera med andra företag genom att öka marknadsföringens effektivitet, minska marknadsföringskostnader, förbättra kundupplevelsen och öka intäkterna.

På vilket sätt kan artificiell intelligens användas inom marknadsföring?

Inom företagets marknadsföring kan artificiell intelligens användas till många olika ändamål, inklusive kundsegmentering, målinriktad reklam, dataanalys och övervakning, personlig marknadsföring, innehållsskapande och implementering av kundsupport.

Dessutom kan artificiell intelligens och definitivt också användas för att effektivisera annan verksamhet, såsom lagerstyrning för företaget och webbutiken samt att bygga upp automatiserade och effektivare processer och affärsmodeller.

I den här artikeln fokuserar vi dock först och främst på artificiell intelligens och marknadsföring. 

Vi har också listat de 5 bästa sätten att effektivisera marknadsföringen med hjälp av artificiell intelligens just nu:

1. Förståelse för kund och marknad

Rätt, lönsamma beslut inom marknadsföring och annan verksamhet kräver en grundlig förståelse för ditt företags kundkrets och förändringarna på marknaden – helst före snarare än senare.

Artificiell intelligens kan bearbeta enorma mängder kunddata kostnadseffektivt, billigare och mer effektivt än människor. Den kan också identifiera och förutse kundernas tankar och handlingar samt kommande förändringar såsom trender, värderingar, attityder, konsumtionsvanor och i andra delar av marknaden baserat på information.

Dessutom kan den identifiera olika beteendemönster för dig, skapa kundprofiler och hitta de mest potentiella kundsegmenten som är mest lönsamma att marknadsföra dina produkter eller tjänster mot.

Denna information behövs för att uppnå en hållbar konkurrensfördel på marknader som hela tiden förändras, vilket idag innebär nästan varje marknad. Om du inte märker tecken på förändringar och reagerar i verksamheten i tid kan ditt företag på intet sätt förbli konkurrenskraftigt år efter år och betydelsefullt i kundernas ögon.

2. Optimering av reklamkampanjer

Med hjälp av artificiell intelligens kan detaljerad information om kundsegment, -profiler, kundbeteende och nyckelord, som används för att söka efter din produkt eller tjänst, analyseras.

Detta gör att artificiell intelligens blir ett effektivt verktyg för optimering av reklamkampanjer.

Med hjälp av artificiell intelligens är det möjligt att skapa mycket precisa kundprofiler och rikta reklamen endast till dessa användare.

Annonsmaterial syns vid tiden då det är som mest relevant för de mest potentiella grupperna, vilket naturligtvis ökar marknadsföringens effektivitet.

Inom marknadsföring kan artificiell intelligens också minska kostnaderna genom att exempelvis hitta de mest effektiva nyckelorden, fastställa de mest effektiva strategierna och sköta köpandet av annonser åt dig, vilket gör att du kan rikta dina begränsade resurser till rätt ställen och ytterligare öka kampanjernas effektivitet.

År 2023 är funktionen att skapa annonser fortfarande i sin linda, men i framtiden kan artificiell intelligens mycket bra producera unika, extremt effektiva och i realtid skapade text-, bild- och videoreklam.

3. Intelligent dataövervakning och -analys

Också intelligent dataövervakning och analys kan helt överlåtas åt artificiell intelligens.

Vi berättade redan i avsnittet Förståelse för kund och marknad om varför det är viktigt att övervaka data idag i verksamheten för att behålla konkurrenskraften.

I företaget uppfattas analys av små datamängder vanligtvis inte som problematisk, men när mängden data som samlas ökar och kommer från olika källor börjar övervakning och analys av data vara betydligt mer krävande expertarbete och naturligtvis tidskrävande.

Artificiell intelligens kan emellertid utföra arbete på några timmar som vanligtvis tar veckor för en människa att göra och som företaget kanske inte ens har expertis för.

Med hjälp av artificiell intelligens inom marknadsföringen kan data enkelt övervakas och analyseras nästan i realtid. Värdefulla data som kan analyseras inkluderar klick, tid som spenderas på webbplatsen och dess olika avsnitt, avhopp, konverteringar och historisk kundbeteende.

Denna aktuella information och framför allt den pålitliga informationen gör det lättare för ditt företag att till exempel utveckla sina produkter, tjänster och varumärke i rätt riktning och rikta resurser dit de ger störst nytta.

4. Personlig marknadsföring med hjälp av artificiell intelligens

Som alla säkert vet är det billigare, enklare och till och med 50 % mer sannolikt att få en gammal kund att köpa igen än att skaffa nya kunder.

Personlig marknadsföring, oavsett om den är gjord av artificiell intelligens eller människor, hjälper till att förbättra kundnöjdheten, öka kundlojaliteten och öka lojaliteten till ditt varumärke.

Personlig marknadsföring får också kunden att känna sig uppskattad, även om den vet att det är en maskin som har skickat och tagit fram meddelandet.

Eftersom artificiell intelligens lär sig våra preferenser snabbare än vi människor och kan bearbeta enorma mängder data nästan i realtid, är det möjligt att skräddarsy annonser på ett mycket precist sätt och aktuellt, vilket gör det möjligt att nå rätt kunder med rätt meddelanden vid rätt tidpunkt.

Vanligtvis syns personifieringen i form av ett e-postmeddelande om övergiven kundvagn eller till exempel en personlig rabattkod som skickats till ära för en födelsedag.

Artificiell intelligens tar marknadsföringens personifiering ett steg längre när till exempel en kund inom en webbutik visas de kategorier och produkter som enligt kundens användarhistorik intresserar denne mest vid tillfällen såsom sökfunktionen eller på produktsidorna.

5. Produktion av marknadsföringsinnehåll med hjälp av artificiell intelligens

Med artificiell intelligens kan man skapa enkelt och snabbt bloggartiklar, sociala medieinlägg, produktbeskrivningar, produktbilder, produktvideor och animationer.

Verktyg för innehållsproduktion som är assisterade av artificiell intelligens minskar tydligt resurserna för innehållsproduktion eftersom planering, skapande och genomförande av marknadsföringsinnehåll blir snabbare och marknadsförarens produktivitet ökar.

Att skapa textinnehåll på finska, engelska och de flesta andra språk går snabbt med verktyg som Jasper, Copy.Ai och ChatGPT. Skapandet och redigeringen av bilder går sedan smidigt med exempelvis Canvas, Adobe FireFly eller den kommande Microsoft Designern.

Trots det är det idag lätt att känna igen marknadsföringsinnehåll som skapats av artificiell intelligens p.g.a. sina fel, bristfälliga grammatik och sin egen säregna ton.

Dessutom är resultaten från artificiell intelligens oftast likadana eftersom den inte kan skapa unikt innehåll, berätta historier eller dela människors känslor eller upplevelser.

Också i bilderna kan det förekomma fel, till exempel i form av saknade eller överflödiga fingrar.

Innehållet för marknadsföring skapat med hjälp av artificiell intelligens lönar sig därför att alltid kontrollera och ändra åtminstone till att passa företagets röst. Med andra ord behövs en mänsklig insats (ännu) i innehållsproduktionen.

Ändå accelererar artificiell intelligens innehållsproduktionsprocessen så pass mycket att det inte är meningsfullt att inte använda den i företaget. Till exempel, denna bloggartikels utkast gjordes med hjälp av artificiell intelligens och sparade några timmar.

Artificiell intelligens går att lära att producera innehåll som passar varumärket. Detta kräver en del arbete från dig och kanske inte fungerar med varje verktyg, men vi tror att detta och andra brister kommer att rättas till inom en snar framtid.

5. Interaktiv 24/7 kundsupport

Också kundsupport är marknadsföring.

En kundsupport som är assisterad av artificiell intelligens kan förbättra kundens användarupplevelse på webbplatsen, effektivisera kundservicen samt minska behovet av kundservice och öka produktiviteten i andra delar av företaget. 

Ett interaktivt chattrobot i webbutiken och även på webbplatsen erbjuder hjälp dygnet runt för att lösa kunders problem när kundservicen inte är tillgänglig.

Dessutom underlättar en robot kundens ärenden genom att hjälpa dem hitta information om produkten eller tjänsten.

För kunden kan det till och med vara enklare att närma sig företaget via chatten, eftersom de inte behöver lämna webbplatsen. Och när man interagerar oftare med kunderna kan man förhindra uppkomsten av problem och hålla kundnöjdheten hög, vilket är den bästa marknadsföringen.

En med artificiell intelligens assisterad robot kan också användas för att samla in leads, så att ditt företag får kundens information för senare kontakt.

Samtidigt får du mer information om kundens problem och behov att analysera, vilket du kan använda till exempel för att utveckla kundservicen, webbplatserna eller produkten eller tjänsten. 

Fördelarna med att använda artificiell intelligens inom företagets marknadsföring

Inom marknadsföringen kan artificiell intelligens bland annat användas för att skapa individuella kundupplevelser baserat på användardata, vilket ökar marknadsföringens effektivitet och påverkan.

Eftersom en stor del av det manuella arbetet kan göras av artificiell intelligens eller automatiseras helt, såsom övervakning och analys av data, kan marknadsföring genomföras billigare, mer effektivt och snabbare.

I praktiken uppnår artificiell intelligens detta genom att samla in realtidsdata, vilket gör det möjligt att bland annat hitta kundsegment, förstå kunder på ett djupare sätt och betjäna dem bättre, skräddarsy och effektivisera annonser, förutse förändringar hos konsumenter och på marknaderna samt fatta beslut baserade på information om att utveckla verksamheten.

På det här sättet kan också ett litet företag uppnå betydande konkurrensfördelar även med begränsade resurser jämfört med etablerade konkurrenter. 

Var är det lönsamt att använda artificiell intelligens och där inte?

Artificiell intelligens kan och bör användas som en konkurrensfördel inom marknadsföringen till exempel för att effektivisera processer, förbättra kundupplevelsen och öka kostnadsbesparingarna.

Artificiell intelligens spelar en allt större roll inom marknadsföringen och dess bredare användning inom företaget kommer förmodligen snart att vara nödvändig för varje affärsverksamhet som vill klara sig i konkurrensen mot andra företag.

Artificiell intelligens har dock också sina begränsningar.

Till exempel kan artificiell intelligens endast sammanfoga information från olika källor, inte skapa nytt. Den saknar också ditt företags röst och dina kunders känslor.

Också sökmotorer har reagerat på artificiell intelligens och Google har till och med berättat att de kommer att bestraffa webbplatser med dåligt eller onyttigt innehåll, vilket artificiell intelligens resultat lätt (utan ändringar) kan vara. Värdefullt innehåll belönas dock med synlighet, oavsett om det har skapats av mänskor eller artificiell intelligens.

Vill du öka försäljningen online? Digitalbyrån Growly hjälper företag att få mer synlighet, kunder och tillväxt med digital marknadsföring såsom WooCommerce- och Shopify-webbutiker, hemsidor, meta-annonsering, Google-annonsering och sökmotoroptimering.

Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans dina mål och hur du kan uppnå dem.

Läs också:

Hur man startar företagets marknadsföring

Digital marknadsföring för webbutiker – var börjar man?

Artificiell intelligens erbjuder snabba, intelligenta lösningar för att förbättra marknadsföringen. Att använda artificiell intelligens på rätt sätt inom marknadsföringen kan hjälpa ditt företag att konkurrera med andra företag genom att öka marknadsföringens effektivitet, minska marknadsföringskostnader, förbättra kundupplevelsen och öka intäkterna.

På vilket sätt kan artificiell intelligens användas inom marknadsföring?

Inom företagets marknadsföring kan artificiell intelligens användas till många olika ändamål, inklusive kundsegmentering, målinriktad reklam, dataanalys och övervakning, personlig marknadsföring, innehållsskapande och implementering av kundsupport.

Dessutom kan artificiell intelligens och definitivt också användas för att effektivisera annan verksamhet, såsom lagerstyrning för företaget och webbutiken samt att bygga upp automatiserade och effektivare processer och affärsmodeller.

I den här artikeln fokuserar vi dock först och främst på artificiell intelligens och marknadsföring. 

Vi har också listat de 5 bästa sätten att effektivisera marknadsföringen med hjälp av artificiell intelligens just nu:

1. Förståelse för kund och marknad

Rätt, lönsamma beslut inom marknadsföring och annan verksamhet kräver en grundlig förståelse för ditt företags kundkrets och förändringarna på marknaden – helst före snarare än senare.

Artificiell intelligens kan bearbeta enorma mängder kunddata kostnadseffektivt, billigare och mer effektivt än människor. Den kan också identifiera och förutse kundernas tankar och handlingar samt kommande förändringar såsom trender, värderingar, attityder, konsumtionsvanor och i andra delar av marknaden baserat på information.

Dessutom kan den identifiera olika beteendemönster för dig, skapa kundprofiler och hitta de mest potentiella kundsegmenten som är mest lönsamma att marknadsföra dina produkter eller tjänster mot.

Denna information behövs för att uppnå en hållbar konkurrensfördel på marknader som hela tiden förändras, vilket idag innebär nästan varje marknad. Om du inte märker tecken på förändringar och reagerar i verksamheten i tid kan ditt företag på intet sätt förbli konkurrenskraftigt år efter år och betydelsefullt i kundernas ögon.

2. Optimering av reklamkampanjer

Med hjälp av artificiell intelligens kan detaljerad information om kundsegment, -profiler, kundbeteende och nyckelord, som används för att söka efter din produkt eller tjänst, analyseras.

Detta gör att artificiell intelligens blir ett effektivt verktyg för optimering av reklamkampanjer.

Med hjälp av artificiell intelligens är det möjligt att skapa mycket precisa kundprofiler och rikta reklamen endast till dessa användare.

Annonsmaterial syns vid tiden då det är som mest relevant för de mest potentiella grupperna, vilket naturligtvis ökar marknadsföringens effektivitet.

Inom marknadsföring kan artificiell intelligens också minska kostnaderna genom att exempelvis hitta de mest effektiva nyckelorden, fastställa de mest effektiva strategierna och sköta köpandet av annonser åt dig, vilket gör att du kan rikta dina begränsade resurser till rätt ställen och ytterligare öka kampanjernas effektivitet.

År 2023 är funktionen att skapa annonser fortfarande i sin linda, men i framtiden kan artificiell intelligens mycket bra producera unika, extremt effektiva och i realtid skapade text-, bild- och videoreklam.

3. Intelligent dataövervakning och -analys

Också intelligent dataövervakning och analys kan helt överlåtas åt artificiell intelligens.

Vi berättade redan i avsnittet Förståelse för kund och marknad om varför det är viktigt att övervaka data idag i verksamheten för att behålla konkurrenskraften.

I företaget uppfattas analys av små datamängder vanligtvis inte som problematisk, men när mängden data som samlas ökar och kommer från olika källor börjar övervakning och analys av data vara betydligt mer krävande expertarbete och naturligtvis tidskrävande.

Artificiell intelligens kan emellertid utföra arbete på några timmar som vanligtvis tar veckor för en människa att göra och som företaget kanske inte ens har expertis för.

Med hjälp av artificiell intelligens inom marknadsföringen kan data enkelt övervakas och analyseras nästan i realtid. Värdefulla data som kan analyseras inkluderar klick, tid som spenderas på webbplatsen och dess olika avsnitt, avhopp, konverteringar och historisk kundbeteende.

Denna aktuella information och framför allt den pålitliga informationen gör det lättare för ditt företag att till exempel utveckla sina produkter, tjänster och varumärke i rätt riktning och rikta resurser dit de ger störst nytta.

4. Personlig marknadsföring med hjälp av artificiell intelligens

Som alla säkert vet är det billigare, enklare och till och med 50 % mer sannolikt att få en gammal kund att köpa igen än att skaffa nya kunder.

Personlig marknadsföring, oavsett om den är gjord av artificiell intelligens eller människor, hjälper till att förbättra kundnöjdheten, öka kundlojaliteten och öka lojaliteten till ditt varumärke.

Personlig marknadsföring får också kunden att känna sig uppskattad, även om den vet att det är en maskin som har skickat och tagit fram meddelandet.

Eftersom artificiell intelligens lär sig våra preferenser snabbare än vi människor och kan bearbeta enorma mängder data nästan i realtid, är det möjligt att skräddarsy annonser på ett mycket precist sätt och aktuellt, vilket gör det möjligt att nå rätt kunder med rätt meddelanden vid rätt tidpunkt.

Vanligtvis syns personifieringen i form av ett e-postmeddelande om övergiven kundvagn eller till exempel en personlig rabattkod som skickats till ära för en födelsedag.

Artificiell intelligens tar marknadsföringens personifiering ett steg längre när till exempel en kund inom en webbutik visas de kategorier och produkter som enligt kundens användarhistorik intresserar denne mest vid tillfällen såsom sökfunktionen eller på produktsidorna.

5. Produktion av marknadsföringsinnehåll med hjälp av artificiell intelligens

Med artificiell intelligens kan man skapa enkelt och snabbt bloggartiklar, sociala medieinlägg, produktbeskrivningar, produktbilder, produktvideor och animationer.

Verktyg för innehållsproduktion som är assisterade av artificiell intelligens minskar tydligt resurserna för innehållsproduktion eftersom planering, skapande och genomförande av marknadsföringsinnehåll blir snabbare och marknadsförarens produktivitet ökar.

Att skapa textinnehåll på finska, engelska och de flesta andra språk går snabbt med verktyg som Jasper, Copy.Ai och ChatGPT. Skapandet och redigeringen av bilder går sedan smidigt med exempelvis Canvas, Adobe FireFly eller den kommande Microsoft Designern.

Trots det är det idag lätt att känna igen marknadsföringsinnehåll som skapats av artificiell intelligens p.g.a. sina fel, bristfälliga grammatik och sin egen säregna ton.

Dessutom är resultaten från artificiell intelligens oftast likadana eftersom den inte kan skapa unikt innehåll, berätta historier eller dela människors känslor eller upplevelser.

Också i bilderna kan det förekomma fel, till exempel i form av saknade eller överflödiga fingrar.

Innehållet för marknadsföring skapat med hjälp av artificiell intelligens lönar sig därför att alltid kontrollera och ändra åtminstone till att passa företagets röst. Med andra ord behövs en mänsklig insats (ännu) i innehållsproduktionen.

Ändå accelererar artificiell intelligens innehållsproduktionsprocessen så pass mycket att det inte är meningsfullt att inte använda den i företaget. Till exempel, denna bloggartikels utkast gjordes med hjälp av artificiell intelligens och sparade några timmar.

Artificiell intelligens går att lära att producera innehåll som passar varumärket. Detta kräver en del arbete från dig och kanske inte fungerar med varje verktyg, men vi tror att detta och andra brister kommer att rättas till inom en snar framtid.

5. Interaktiv 24/7 kundsupport

Också kundsupport är marknadsföring.

En kundsupport som är assisterad av artificiell intelligens kan förbättra kundens användarupplevelse på webbplatsen, effektivisera kundservicen samt minska behovet av kundservice och öka produktiviteten i andra delar av företaget. 

Ett interaktivt chattrobot i webbutiken och även på webbplatsen erbjuder hjälp dygnet runt för att lösa kunders problem när kundservicen inte är tillgänglig.

Dessutom underlättar en robot kundens ärenden genom att hjälpa dem hitta information om produkten eller tjänsten.

För kunden kan det till och med vara enklare att närma sig företaget via chatten, eftersom de inte behöver lämna webbplatsen. Och när man interagerar oftare med kunderna kan man förhindra uppkomsten av problem och hålla kundnöjdheten hög, vilket är den bästa marknadsföringen.

En med artificiell intelligens assisterad robot kan också användas för att samla in leads, så att ditt företag får kundens information för senare kontakt.

Samtidigt får du mer information om kundens problem och behov att analysera, vilket du kan använda till exempel för att utveckla kundservicen, webbplatserna eller produkten eller tjänsten. 

Fördelarna med att använda artificiell intelligens inom företagets marknadsföring

Inom marknadsföringen kan artificiell intelligens bland annat användas för att skapa individuella kundupplevelser baserat på användardata, vilket ökar marknadsföringens effektivitet och påverkan.

Eftersom en stor del av det manuella arbetet kan göras av artificiell intelligens eller automatiseras helt, såsom övervakning och analys av data, kan marknadsföring genomföras billigare, mer effektivt och snabbare.

I praktiken uppnår artificiell intelligens detta genom att samla in realtidsdata, vilket gör det möjligt att bland annat hitta kundsegment, förstå kunder på ett djupare sätt och betjäna dem bättre, skräddarsy och effektivisera annonser, förutse förändringar hos konsumenter och på marknaderna samt fatta beslut baserade på information om att utveckla verksamheten.

På det här sättet kan också ett litet företag uppnå betydande konkurrensfördelar även med begränsade resurser jämfört med etablerade konkurrenter. 

Var är det lönsamt att använda artificiell intelligens och där inte?

Artificiell intelligens kan och bör användas som en konkurrensfördel inom marknadsföringen till exempel för att effektivisera processer, förbättra kundupplevelsen och öka kostnadsbesparingarna.

Artificiell intelligens spelar en allt större roll inom marknadsföringen och dess bredare användning inom företaget kommer förmodligen snart att vara nödvändig för varje affärsverksamhet som vill klara sig i konkurrensen mot andra företag.

Artificiell intelligens har dock också sina begränsningar.

Till exempel kan artificiell intelligens endast sammanfoga information från olika källor, inte skapa nytt. Den saknar också ditt företags röst och dina kunders känslor.

Också sökmotorer har reagerat på artificiell intelligens och Google har till och med berättat att de kommer att bestraffa webbplatser med dåligt eller onyttigt innehåll, vilket artificiell intelligens resultat lätt (utan ändringar) kan vara. Värdefullt innehåll belönas dock med synlighet, oavsett om det har skapats av mänskor eller artificiell intelligens.

Vill du öka försäljningen online? Digitalbyrån Growly hjälper företag att få mer synlighet, kunder och tillväxt med digital marknadsföring såsom WooCommerce- och Shopify-webbutiker, hemsidor, meta-annonsering, Google-annonsering och sökmotoroptimering.

Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans dina mål och hur du kan uppnå dem.

Läs också:

Hur man startar företagets marknadsföring

Digital marknadsföring för webbutiker – var börjar man?