6 feb. 2023

På Growly tror vi på människocentrering

Med Growly fokuserar vi på människocentrerad marknadsföring, där kunden är i centrum

Hos oss tror vi, eller egentligen vet vi, att genom att hjälpa rätt människor att hitta bra produkter, hjälper vi dem också att förbättra sin egen livskvalitet. Vi fokuserar inte bara på att marknadsföra en produkt eller tjänst, utan vi vill hjälpa människor att hitta lösningar på sina problem, enklare liv och en bättre livsstil.

Vi anser att marknadsföringen och hela företagsverksamheten bör grundas på detta.

"Vi vill förstå vårt kunds affärsverksamhet, och speciellt vår kunds kund. För att marknadsföringen ska vara effektiv måste vi helt förstå vad publik av kundföretaget tänker, gör och känner." - Marknadsföringsexpert och delägare Paavo Tamminen

Hur syns människocentrering i Growlys marknadsföring?

Människocentrerad marknadsföring lyckas genom att återvända till de grundläggande principerna som ofta glöms bort i den snabba digitala världen.

Synlighet i onlinevärlden är absolut viktig, men det räcker inte bara. Det är också nödvändigt att hjälpa, inspirera, entusiasmera, skapa värde och underhålla. Kunden måste bli intresserad, engagerad och minnas företaget på ett positivt sätt. Det räcker inte med "bara en annons" för att få "bara lite synlighet".

Alla områden av företagets marknadsföringsstrategi påverkar detta, från webbplatsen till e-handelns köpprocess och sociala medias annonser, samt hur man kommunicerar med kunderna.

Vad skiljer ditt produkt från tusentals andra alternativ? Drar du till dig kunder eftersom de relaterar till dina värderingar, beundrar din varumärkespersonlighet och får något från dig som tusentals andra ansiktslösa företag inte erbjuder?

När man vill nå sin publik personligen i den digitala världen, där konsumenten bombarderas ständigt med oändlig information, måste dessa aspekter och kundupplevelsen sättas i främsta rummet.

Hur syns människocentrering i kundföretagets resultat?

Människocentrering syns på Growly inte bara i marknadsföringen, utan också i samarbetet med kunderna. Hos oss är människocentrering en del av all verksamhet.

Vi bryr oss om våra kunder. Vi vill genuint hjälpa våra kunder att öka sin försäljning och sin egen affärsverksamhet. Dessutom vill vi vara transparenta i vår verksamhet, till exempel genom att regelbundet rapportera resultat.

Ett exempel på detta är att på Growly ringer kunderna aldrig till växeln, utan får genast tag på rätt person. Någon som verkligen vet och bestämmer svarar alltid i telefon.

"Vi har suttit på båda sidor om bordet och vi vet den känslan när man inte når rätt person. Det är frustrerande. Vi vill betjäna kunderna så som vi själva vill bli betjänade.", säger Paavo.

Med Growly fokuserar vi på människocentrerad marknadsföring, där kunden är i centrum

Hos oss tror vi, eller egentligen vet vi, att genom att hjälpa rätt människor att hitta bra produkter, hjälper vi dem också att förbättra sin egen livskvalitet. Vi fokuserar inte bara på att marknadsföra en produkt eller tjänst, utan vi vill hjälpa människor att hitta lösningar på sina problem, enklare liv och en bättre livsstil.

Vi anser att marknadsföringen och hela företagsverksamheten bör grundas på detta.

"Vi vill förstå vårt kunds affärsverksamhet, och speciellt vår kunds kund. För att marknadsföringen ska vara effektiv måste vi helt förstå vad publik av kundföretaget tänker, gör och känner." - Marknadsföringsexpert och delägare Paavo Tamminen

Hur syns människocentrering i Growlys marknadsföring?

Människocentrerad marknadsföring lyckas genom att återvända till de grundläggande principerna som ofta glöms bort i den snabba digitala världen.

Synlighet i onlinevärlden är absolut viktig, men det räcker inte bara. Det är också nödvändigt att hjälpa, inspirera, entusiasmera, skapa värde och underhålla. Kunden måste bli intresserad, engagerad och minnas företaget på ett positivt sätt. Det räcker inte med "bara en annons" för att få "bara lite synlighet".

Alla områden av företagets marknadsföringsstrategi påverkar detta, från webbplatsen till e-handelns köpprocess och sociala medias annonser, samt hur man kommunicerar med kunderna.

Vad skiljer ditt produkt från tusentals andra alternativ? Drar du till dig kunder eftersom de relaterar till dina värderingar, beundrar din varumärkespersonlighet och får något från dig som tusentals andra ansiktslösa företag inte erbjuder?

När man vill nå sin publik personligen i den digitala världen, där konsumenten bombarderas ständigt med oändlig information, måste dessa aspekter och kundupplevelsen sättas i främsta rummet.

Hur syns människocentrering i kundföretagets resultat?

Människocentrering syns på Growly inte bara i marknadsföringen, utan också i samarbetet med kunderna. Hos oss är människocentrering en del av all verksamhet.

Vi bryr oss om våra kunder. Vi vill genuint hjälpa våra kunder att öka sin försäljning och sin egen affärsverksamhet. Dessutom vill vi vara transparenta i vår verksamhet, till exempel genom att regelbundet rapportera resultat.

Ett exempel på detta är att på Growly ringer kunderna aldrig till växeln, utan får genast tag på rätt person. Någon som verkligen vet och bestämmer svarar alltid i telefon.

"Vi har suttit på båda sidor om bordet och vi vet den känslan när man inte når rätt person. Det är frustrerande. Vi vill betjäna kunderna så som vi själva vill bli betjänade.", säger Paavo.