Vauvaari.fi

Vauvaari.fi - 159% tillväxt med hjälp av Google- och Meta-annonsering

Growly Oy har genomfört metareklam för vauvaari.fi-webbutiken sedan början av 2023 och nu har även Google-annonsering lagts till marknadsföringspaketet, vilket har resulterat i betydande tillväxt.

Utfört arbete:

Google-annonsering:
  • Planering och genomförande av riktade Google Ads-annonskampanjer.

  • Uppföljning av resultat och kontinuerlig optimering av annonserna.

Meta-annonsering:
  • Skapande och hantering av effektiva meta-annonskampanjer, såsom Facebook- och Instagram-annonser.

  • Uppföljning av resultat och kontinuerlig optimering av annonserna.

Uppnådda resultat:
  • Försäljningstillväxt: 159% under början av 2024 jämfört med år 2023

    • Tillägget av Google-annonsering till tjänsteutbudet har lett till betydande försäljningstillväxt.

Slutsatser:

Growly Oy:s erbjudna Google- och meta-annonstjänster har varit centrala för ökningen av försäljningen på vauvaari.fi-webbutiken. En försäljningstillväxt på 159% under början av 2024 visar att välplanerad och genomförd digital annonsering är en effektiv verktyg för att expandera verksamheten. Detta fall exempel betonar Growly Oy:s förmåga att leverera betydande resultat med en mångsidig expertis inom digital marknadsföring.