Mähöne

Vi fördubblade konverteringen av boksframställaren Mähönen's webbutik

Mähöne är en finsk underklädesbutik vars mål är att tillverka världens bästa underkläder.

Mähöne Brothers har kvalitet och passion för sitt arbete, men den gamla webbutiken verkade ha hamnat på efterkälken. Dessutom var det svårt att utveckla och expandera webbutiken.

Mähöne hade försökt få en ny webbutik från annat håll tidigare, men projektet hade inte framskridit enligt planerna. När vi inledde samarbetet påbörjade vi omedelbart förnyelsen.

Genomförande

Mähöne Brothers kontaktade oss när den gamla webbutiken verkade vara föråldrad. Eftersom den befintliga webbutiksplattformen var mycket begränsad var det utmanande att utveckla den befintliga webbutiken.

Sex månader tidigare hade Mähöne beställt en helt ny webbutik från en annan leverantör. Eftersom den andra leverantören inte hade påbörjat projektet efter sex månader vände sig Mähöne till oss. Vi inledde processen genom att tillsammans med Mähöne gå igenom de befintliga problemen med webbutiken och målen för förnyelsen.

När samarbetet påbörjades byggde vi först en tvåspråkig webbutik åt Mähöne och lade till integrationer för olika annonsplattformar. Vi slutförde projektet snabbt, på lite drygt två veckor. Mähöne var mycket nöjd med den service de fick.

Resultat

Vårt mål att förnya och förbättra webbutiken lyckades väl, eftersom försäljningen i butiken har ökat. Konverteringen för Mähönes webbutik har ökat från 1.5% till 3%.

Konverteringsgraden är den procentandel som mäter hur besökare på en webbplats omvandlas till kunder. Till exempel innebär en konvertering på 2% att 2 av 100 besökare gör ett köpbeslut. Vanligtvis anses en konverteringsgrad på 2%-5% vara bra.