Puustjärven kello ja kulta

Puustjärven Kello ja Kulta - Google-annonsering med 1300% ROAS

Google-mainontaa 1300% ROAS:lla

Growly Oy har genomfört kontinuerlig marknadsföring baserad på Google Ads för Puustjärven Kello ja Kulta-affären. Målet med projektet har varit att öka försäljningen i webbutiken och förbättra dess synlighet i den digitala miljön.

Utfört arbete:

Google Ads-annonsering:
  • Planerat och genomfört kontinuerligt uppdaterade annonskampanjer.

  • Riktad annonsering för Puustjärven Kello ja Kulta-webbutikens produkter.

  • Fortlöpande övervakning och optimering av resultaten.

Uppnådda resultat:
  • ROAS i Google Ads: 1300%

    • I förhållande till annonskostnader har varje investerad euro genererat en 13-faldig avkastning.

Slutsatser:

Growly Oys utförda Google Ads-annonseringsstrategi för Puustjärven Kello ja Kulta-webbutiken har genererat en exceptionellt hög avkastning. 1300% ROAS visar på effektiviteten av samarbetet och Growly Oys förmåga att uppnå betydande resultat inom digital marknadsföring.