Riva Clothing

Riva Clothing - Google-annonsering med 940% annonseringsavkastning

Growly Oy har genomfört kontinuerligt marknadsföringssamarbete baserat på Google Ads med Riva Clothing. I början av projektet ingick också en uppdatering av Shopify-webbutiken. Målet har varit att öka försäljningen för Riva Clothing och förbättra dess synlighet i den digitala miljön.

Utfört arbete:
Uppdatering av Shopify-webbutik:
  • Förbättringar av gränssnittet

  • Optimering av användarupplevelsen

Google Ads-samarbete:
  • Kontinuerligt uppdaterade annonskampanjer

  • Targeted advertising för Riva Clothings produkter

  • Spårning av resultat och optimering

Omvandlings­optimering:
  • Kontinuerliga tester och analyser för att förbättra konverteringsgraden

Uppnådda resultat:
  • ROAS i Google Ads: 940%

    • Varje investerad euro har genererat en avkastning på 9,4 gånger jämfört med annonsutgifterna.

Slutsatser:

Growly Oy:s kontinuerliga marknadsföringssamarbete med Google med Riva Clothing har resulterat i en märkbar tillväxt i annonsintäkterna. Vårt fruktsamma samarbete fortsätter.