1.3.2024

Dropshipping Suomi: Kannattaako verkkokauppa ilman varastoa?

Dropshipping Suomi: Kannattaako verkkokauppa ilman varastoa?

Dropshipping on joustava liiketoimintamalli, jolla on vähän riskiä ja paljon kasvupotentiaalia. Ei siis ihme, että sen suosio on lähes räjähtänyt käsiin maailmalla. Mutta miten dropshippingiä tarkalleen ottaen tehdään, ja voiko sitä tehdä kannattavasti Suomessa?

Artikkelissa avaamme näitä asioita ja kerromme niistä mahdollisuuksista, joita dropshipping Suomen sekä kansainvälisillä markkinoilla parhaillaan tarjoaa. Lopusta löydät myös muutaman siihen, kuinka perustetaan kannattava dropshipping-toiminta eli verkkokauppa ilman varastoa.

Mitä on dropshipping?

Dropshipping tarkoittaa verkkokaupan pyörittämistä ilman omaa varastoa tai isoja alkuinvestointeja. Dropshipping -mallin toiminnassa tavarat ostetaan yrittäjän verkkokaupasta mutta ne lähtevät suoraan toimittajan/valmistajan varastolta asiakkaalle.

Dropshipping-yrittäjä toimii siis eräänlaisena välittäjänä valmistajan/toimittajan ja asiakkaan välillä. Ja koska myynti ei rajoitu yrityksen omaan rajalliseen varastotilanteeseen, on dropshippingillä oikein tehtynä hyvinkin korkea tuottopotentiaali.

Kuten mihin tahansa liiketoimintaan, dropshippingiin liittyy tietysti myös riskejä.

Dropshipping-yrittäjä kantaa vastuun valmistajan/toimittajan mahdollisista kämmäilyistä, kuten laatuvirheistä, pitkistä toimitusajoista, kadonneista tuotteista jne. Tätä riskiä yrittäjä pystyy kuitenkin tehokkaasti minimoimaan mm. valitsemalla luotettavat toimittajat, jotka todistetusti toimittavat laadukkaita tuotteita, ja markkinoimalla oikeille kohderyhmille.


Dropshipping Suomessa – kannattaako se?

Ihan kuten kansainvälisillä markkinoillakin myös Suomessa dropshipping voi olla oikein tehtynä erittäin kannattavaa liiketoimintaa. 

Dropshippingillä on myös useita etuja verrattuna tavalliseen verkkokauppatoimintaan. Dropshipping -mallissa yrittäjä ei investoi tuotteisiin, mikä yleensä koituu suurimmaksi kulueräksi verkkokauppaa perustettaessa. Pienemmän yrityksen on myös usein hankala hankkia isoa alkupääomaa, jota vaaditaan tuotteiden ja varastotilan hankkimiseen.

Dropshipping-yrittäjän ei myöskään tarvitse huolehtia itse tavaran toimituksesta, vaan sen hoitaa valmistaja/toimittaja. Tilausten raportointi on myös mahdollista automatisoida, jolloin tuotteet toimitetaan toimittajan/valmistajan varastosta suoraan asiakkaalle ilman yrittäjän väliintuloa.

Dropshipping-yrittäjälle jää siis enemmän aikaa markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä skaalaaminen. Usein yrittäjällä on myös mahdollisuus ryhtyä toimittamaan tuotteita itse, jolloin katetta jää enemmän. Dropshippingissä on myös paljon nopeampi ja helpompi reagoida muuttuvaan kysyntään, koska fyysistä varastoa ei ole.

Dropshipping tarjoaakin joustavuutta, jota tavallisella verkkokaupalla ja yrityksellä ei ole.

Kuitenkin myös dropshipping-verkkokauppa voi tuottaa todella mukavaa liikevaihtoa monia vuosia. Tämän sanomme olettaen, että yrittäjä on käyttänyt aikaa kohdemarkkinan ja kohderyhmän ymmärtämiseen, ja mukautuu tarpeen tullen näissä tapahtuviin muutoksiin.

Dropshipping tulojen verotus Suomessa

Suomessa dropshipping toimintaa verotetaan samalla tavalla kuin muutakin liiketoimintaa eli kulujen jälkeiset tulot ovat veronalaista tuloa.

Viime kädessä dropshipping-tulojen verotus määräytyy yhtiömuodon mukaan. Dropshipping-verkkokaupan perustaminen siis edellyttää yrityksen olemassaoloa, ja yleisimmin yhtiömuodoksi valikoituu osakeyhtiö vero- ja muiden hyötyjen takia. Toki toimintaa on myös mahdollista tehdä kannattavasti vaikka toiminimen kautta.

Jos yrittäjä tekee dropshippingiä Suomen markkinoilla, tämän tulee huomioida arvonlisäverollisen liiketoiminnan raja, joka on 15 000 e/vuosi, ja tarvittaessa hakeutua alv-rekisteriin. Kansainvälisillä markkinoilla pohdittavaksi taas jää kyseisten maiden verotus, missä tilitoimisto voi auttaa.

Tietysti ajankohtaiset lait ja säädökset pitää olla dropshipping-yrittäjällä selvillä veroihin ja mm. tietosuojaan liittyen. Verohallinto on kirjoittanut dropshipping-tulojen verotuksesta täällä.

Jos tavarat saapuvat Suomeen ulkomailta, kuten ne yleensä tekevät, pitää yrittäjän ilmoittaa mahdollisista lisäkuluista etukäteen asiakkaalle. Näitä kuluja ovat esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tulevien pakettien verot ja tullimaksut.

Amazon dropshipping vai dropshipping Shopify-alustalla?

Jos yrittäjä haluaa aloittaa dropshippingin Suomessa tai ulkomailla, yksi tärkeimmistä päätettävistä asioista on käytettävä myyntikanava.

Amazon, Ebay ja vastaavat isot kauppapaikat kannattaa kuitenkin heti alkuun tiputtaa pois vaihtoehdoista, koska niissä yksinkertaisesti on liikaa kilpailua ja liian vähän tapoja, joilla erottua kilpailusta. Mitään suurempaa brändäystä ja verkkokaupan räätälöintiä ei ole mahdollista tehdä, jolloin erottuminen ja markkinointi on huomattavasti hankalampaa.

Näillä isoilla alustoilla on myös hankala rakentaa omaa brändiä ja ylläpitää asiakassuhteita.

Esimerkiksi AliExpress tarjoaa mukautettavaa dropshipping-verkkokauppaa, mutta silloin yrittäjä on sidottuna yhteen toimittajaan eikä toimittajan vaihtaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa tai skaalaustoiveissa välttämättä helposti onnistu.

Lisäksi verkkokauppa maksaa kuukaudessa jopa enemmän kuin omahallintainen Shopify.

Eli kun verrataan Amazon dropshippingiä ja Shopify dropshippingiä, tai dropshippingiä muulla verkkokauppa-alustalla kuten WordPress/WooCommerce, jälkimmäiset antavat yrittäjälle huomattavasti paremmat lähtökohdat saavuttaa kilpailuetua, vahva markkina-asema sekä tätä kautta kestävä ja kannattava liiketoiminta.

Kaikista verkkokauppa-alustoista Shopify kuitenkin on paras valinta dropshipping-yrittäjälle.

Shopify on järjestelmänä hyvin helppokäyttöinen ja nopeasti opittava, jolloin esimerkiksi tuotteiden lisääminen, kaupan ulkoasun muokkaaminen sekä myyntiraporttien tarkastelu ja ulosvienti on ketterää. Mikä kuitenkin erottaa Shopifyn muista alustoista on sujuvan dropshipping-bisneksen kannalta kriittiset ominaisuudet, kuten dropshipping-toimittajien ja -alustojen väliset integraatiot, joiden avulla yrittäjä voi hallita varastoa ja tilauksia automaattisesti.


Miten aloittaa dropshipping Suomessa tai kansainvälisesti?

Dropshipping-toiminnan aloittamiseen tarvitaan ensin idea tuotteesta tai jonkinlainen haju verkkokaupan suunnasta ja kysynnästä, minkä jälkeen lähdetään selvittämään, onko ideasta kannattavan liiketoiminnan pohjaksi. Vasta sitten, kun idean tosiallinen potentiaali ja kilpailutilanne on selvitetty, lähdetään perustamaan dropshipping-verkkokauppaa.

Tässä ovat meidän vinkkimme siihen, miten yrittäjä voi varmistaa alusta asti kannattavan dropshipping-toiminnan:

1. Tutki tarpeet ja markkinat huolellisesti

Ensimmäinen askel kannattavan dropshipping-toiminnan aloittamiseen on markkinatutkimus. 

Yrittäjän tärkein tehtävä on ymmärtää kysyntää ja tunnistaa nykyisiä, muuttuvia ja tulevia trendejä sekä näin selvittää, millaisia tuotteita markkinoilla voitaisiin mahdollisesti kaivata.

Markkinatutkimuksen ja trendien analysoinnin voi aloittaa helposti Google Trends -työkalun avulla. Google Keyword Planner ja esim. Ahrefs tai Semrush toimivat hyvin internet-hakumäärien ja potentiaalisen kysynnän selvittämisessä tietyillä kohdemarkkinoilla ja alueilla. Yrittäjän kannattaa myös sukeltaa syvemmälle tutkimuksessa tarkastelemalla dropshipping-tilastoja sekä selaamalla esimerkiksi Amazonin myydyimpiä tuotteita.

Eri työkaluista yrittäjä voi löytää uusia ideoita ja saada tuntumaa siihen, voisiko omilla ideoilla ja dropshipping-toiminnalla olla ainesta menestykseen tavoitellulla markkinalla.

Dropshipping-yrityksen menestys rakentuu muun liiketoiminnan lailla laajalti kysynnän varaan, joten markkinatutkimusta ei kannata jättää tekemättä hyppäämällä suoraan käytännön toteutukseen.

Tutkimusprosessia voi kuitenkin suoraviivaistaa tietämällä jo heti alussa, aikooko yrittäjä tehdä dropshippingiä Suomen markkinoilla, kansainvälisesti vai sekä että.


2. Selvitä kilpailutilanne ja löydä markkinarako

Seuraava askel on tutkia kohdemarkkinan (tai -markkinoiden, jos sinulla on useita) kilpailutilannetta tarkemmin ja yrittää löytää yrityksellesi sopiva markkinarako.

Voit tehdä dropshippingiä tarjoamalla jotain täysin uutta ja uniikkia, jolla kuitenkin on kysyntää, tai valitsemalla verkkokauppaasi valmiiksi suosittuja tuotteita, joiden suosioon uskot myös oman kohderyhmäsi keskuudessa. Ideaalisesti näillä tuotteilla ei ole liikaa tarjontaa ja tarjoajia kohdemarkkinoillasi.

Jälkimmäinen voi olla riskittömämpi toimintamalli, koska menestyksestä on todisteita toisilta markkinoilta. Tässä kohtaa viimeistään kannattaakin ottaa syyniin dropshipping-alustojen ja isojen kauppapaikkojen myydyimmät tuotteet sekä selvittää, millä niistä voisi olla hyvää potentiaalia ja kuitenkin ei yhtään tai vain vähän tarjontaa tavoittelemallasi markkinalla.

Muista kuitenkin kohderyhmien väliset erot. Tuote, jolla tehdään miljoonia Kiinassa ei välttämättä kiinnosta harvemmassa olevia, laatuun tottuneita suomalaisia kuluttajia.


3. Valitse bisneksellesi niche ja rajaa tuotevalikoimasi

Kun olet löytänyt yrityksellesi sopivan markkinaraon, jossa tarjonta ei vastaa kysyntään, voit määrittää dropshipping-verkkokauppasi nichen eli osa-alueen, johon rajaat tuotekokoelmasi.

Tuotevalikoiman rajaus kannattaa, koska sillä yrittäjä erottuu isoista ja valtavirran toimijoista, ja tavoittaa tehokkaasti pienemmän ryhmän asiakkaita kohdennetulla markkinointiviestillä.

Sinun tulee tietysti keksiä, mikä tämä viesti on ja kenet haluat sillä tavoittaa (kuka on kohderyhmäsi ja ihanneasiakkaasi). 

Näin myös markkinointi on helpompaa ja dropshipping-bisneksen on mahdollista ohittaa isot sekatavarakaupat hakukoneissa nopeammin ja pienemmällä työllä, rakentaa tunnistettavaa brändiä kohderyhmän keskuudessa ja saavuttaa vahvempi asema kohdemarkkinoilla.

Toisin sanoen valitsemalla nichen yrittäjä voi saavuttaa huomattavaa kilpailuetua.

Verkkokaupan nichen ei kuitenkaan tarvitse olla liian rajoittava. Se voi yhtä hyvin olla suurpiirteinen, kuten esimerkiksi elektroniikka, lahjatavarat tai lemmikit kuin eksaktimpikin, kuten kännykänkuoret, hauskat t-paidat, retkeilytarvikkeet tai zero waste -sisustus.


4. Etsi ja valitse oikeat dropshipping-kumppanit

Dropshipping-nichen valinnasta päästään taas seuraavaan vaiheeseen eli luotettavien tavaran valmistajien ja toimittajien etsimiseen sekä laadukkaiden tuotteiden valintaan.

Yhteistyökumppaniksi kannattaa tietysti valita vain luotettavia toimittajia ja valmistajia, joiden kanssa dropshipping Suomessa tunnetusti sujuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat laatutavaraa, tilausten käsittely on vikkelää ja toimitusprosessi on saumaton.

Huonomaineisen dropshipping-toimittajan kanssa riskinä on huonolaatuisen tai rikkinäisen tavaran toimittaminen asiakkaalle, pitkät toimitusajat sekä toistuvat asiakaspalautukset, mitkä tietysti syövät oman yrityksen asiakastyytyväisyyttä, kassavirtaa ja mainetta.

Hyviä toimittajia voi löytää ajankohtaisesti googlettelemalla ja tutkimalla dropshipping-yrittäjien kokemuksia esim. Shopifyn omassa App Storessa toimittajan sivulla.

Myös muun muassa seuraavista artikkeleista löydät tämän hetken parhaat kansainväliset dropshipping-toimittajat sekä suosituimmat toimittajat Euroopassa.

5. Rakenna kohderyhmää puhutteleva verkkokauppa ja brändi

Taustatyö on tärkeää, jos haluaa onnistua dropshippingissä Suomessa tai missä tahansa maassa, mutta yhtä ratkaisevaa on dropshipping-verkkokaupan toteutus ja brändäys.

Erikoistuminen antaa huomattavaa etua dropshipping-bisnekselle, mutta se ei poista sitä faktaa, että kilpailua on ja tulee aina olemaan, vaikka myytävänä olisi “jotain täysin uutta”.

Jos dropshipping-yrittäjä siis haluaa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kannattavaksi, myyntikokonaisuuden pitää jo ensimmäisestä päivästä lähtien olla priimaa. Kokonaisuudella tarkoitamme nopeaa, teknisesti aukotonta verkkokauppaa, sen kaikkia sisältöjä sekä brändiä, joka erottuu kilpailijoista ja puhuttelee oikeaa kohderyhmää.

Suunnittelemalla ja rakentamalla verkkokaupan huolellisesti dropshipping-yrittäjä varmistaa itselleen tasaisemman kassavirran ja yritykselle nopeamman kasvun.

Tämä tapahtuu varmistamalla, että oikeat, itselle potentiaalisimmat asiakkaat tavoitetaan ja heille lähetetään juuri oikeanlainen kuva. Pelkkä oikeiden henkilöiden tavoittaminen ei riitä, vaan heidät tulee silti saada vakuutettua ostamaan timanttisella kokonaisuudella ja huolellisesti hiotuilla yksityiskohdilla.

Jos asiakkaan mielestä jokin verkkokaupassa tökkii, oli se sitten tekninen tai visuaalinen asia, sisällöllinen ongelma tai ristiriita, tai outo tuntuma tai “fiilis”, jonka verkkokauppa asiakkaalle vahingossa välittää, sama tai samankaltainen tuote ostetaan muualta.

Verkkokaupan käyttökokemus on siis avainasemassa, koska sen avulla yrittäjä takaa, että ostopäätöksen tehnyt asiakas vie asian loppuun asti ja yrityksen tilille kilahtaa euroja.

Brändi ja verkkokauppa ovat kuitenkin omia alueitaan, ja kumpaankin liittyy niin paljon asiaa, että niihin tulee paneutua erikseen, ellet osta asiantuntija-apua. Tee-se-itse-mies tai -nainen voi saada hyötyä meidän Shopify verkkokaupan perustaminen -oppaasta tai tästä dropshipping-bisneksen brändäystä käsittelevästä artikkelista.

Muista myös valita verkkokaupalle relevantti sekä selkeä domain eli verkkotunnus, joka jää helposti asiakkaan mieleen ja tuo sinulle SEO-etua liittymällä tiiviisti aihealueeseen.


Aloita kannattava dropshipping-liiketoiminta nopeammin Growlyn kanssa

Näillä eväillä dropshippingin aloittamisen ja verkkokaupan perustamisen pitäisi olla hieman selkeämpi prosessi. Sitä se kuitenkin on – prosessi, joka tulee viemään aikaa viimeistään siinä vaiheessa, kun tehokasta verkkokauppaa aletaan oikeasti toteuttamaan.

Dropshipping-verkkokaupan perustamiseen liittyy vielä muutakin, kuten tuotevalikoiman määrittäminen, laadukkaiden tuotetekstien ja -kuvien yms. sisältöjen laatiminen ja päivittäminen, hinnoittelu sekä asiakkaalle mieluisten maksutapojen valinta ja määrittely.

Valmistumisen jälkeen verkkokauppa tulee tietysti myös hakukoneoptimoida ja yritystä markkinoida hakukoneissa ja kohderyhmän suosimissa somekanavissa.

Muista, ettei verkkokaupan tekemisessä kannata käyttää oikoteitä, koska hyvä tai huono toteutus loppupeleissä määrittää kuinka hyvin tai huonosti (tai hyvin hyvin tai hyvin huonosti) myyntiä tulee tapahtumaan ja miten nopeasti ja isosti liiketoiminta tulee kasvamaan.

Huolellisen taustatyön lisäksi tärkein vinkkimme dropshipping-toiminnan aloittamiseen onkin panostaa laadukkaaseen verkkokauppaan.

Digitoimisto Growly voi auttaa sinut alkuun paitsi saumattomasti toimivan verkkokaupan myös kauniin, valmiiksi brändätyn kokonaisuuden laatimisessa, jolloin pääset suoraan kiinni myyntiin ja markkinointiin. Ja jos kaipaat apua myös jälkimmäiseen, me autamme siinäkin keskittyen aitoihin, mitattaviin tuloksiin sekä sinun dropshipping-liiketoimintasi kestävään kasvuun.

Ota rohkeasti yhteyttä alta löytyvän lomakkeen kautta niin mietitään yhdessä rennossa palaverissa verkkokauppasi toteutusta ja sitä, miten aloittaa yrityksesi kasvumatka.

Dropshipping Suomi: Kannattaako verkkokauppa ilman varastoa?

Dropshipping on joustava liiketoimintamalli, jolla on vähän riskiä ja paljon kasvupotentiaalia. Ei siis ihme, että sen suosio on lähes räjähtänyt käsiin maailmalla. Mutta miten dropshippingiä tarkalleen ottaen tehdään, ja voiko sitä tehdä kannattavasti Suomessa?

Artikkelissa avaamme näitä asioita ja kerromme niistä mahdollisuuksista, joita dropshipping Suomen sekä kansainvälisillä markkinoilla parhaillaan tarjoaa. Lopusta löydät myös muutaman siihen, kuinka perustetaan kannattava dropshipping-toiminta eli verkkokauppa ilman varastoa.

Mitä on dropshipping?

Dropshipping tarkoittaa verkkokaupan pyörittämistä ilman omaa varastoa tai isoja alkuinvestointeja. Dropshipping -mallin toiminnassa tavarat ostetaan yrittäjän verkkokaupasta mutta ne lähtevät suoraan toimittajan/valmistajan varastolta asiakkaalle.

Dropshipping-yrittäjä toimii siis eräänlaisena välittäjänä valmistajan/toimittajan ja asiakkaan välillä. Ja koska myynti ei rajoitu yrityksen omaan rajalliseen varastotilanteeseen, on dropshippingillä oikein tehtynä hyvinkin korkea tuottopotentiaali.

Kuten mihin tahansa liiketoimintaan, dropshippingiin liittyy tietysti myös riskejä.

Dropshipping-yrittäjä kantaa vastuun valmistajan/toimittajan mahdollisista kämmäilyistä, kuten laatuvirheistä, pitkistä toimitusajoista, kadonneista tuotteista jne. Tätä riskiä yrittäjä pystyy kuitenkin tehokkaasti minimoimaan mm. valitsemalla luotettavat toimittajat, jotka todistetusti toimittavat laadukkaita tuotteita, ja markkinoimalla oikeille kohderyhmille.


Dropshipping Suomessa – kannattaako se?

Ihan kuten kansainvälisillä markkinoillakin myös Suomessa dropshipping voi olla oikein tehtynä erittäin kannattavaa liiketoimintaa. 

Dropshippingillä on myös useita etuja verrattuna tavalliseen verkkokauppatoimintaan. Dropshipping -mallissa yrittäjä ei investoi tuotteisiin, mikä yleensä koituu suurimmaksi kulueräksi verkkokauppaa perustettaessa. Pienemmän yrityksen on myös usein hankala hankkia isoa alkupääomaa, jota vaaditaan tuotteiden ja varastotilan hankkimiseen.

Dropshipping-yrittäjän ei myöskään tarvitse huolehtia itse tavaran toimituksesta, vaan sen hoitaa valmistaja/toimittaja. Tilausten raportointi on myös mahdollista automatisoida, jolloin tuotteet toimitetaan toimittajan/valmistajan varastosta suoraan asiakkaalle ilman yrittäjän väliintuloa.

Dropshipping-yrittäjälle jää siis enemmän aikaa markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä skaalaaminen. Usein yrittäjällä on myös mahdollisuus ryhtyä toimittamaan tuotteita itse, jolloin katetta jää enemmän. Dropshippingissä on myös paljon nopeampi ja helpompi reagoida muuttuvaan kysyntään, koska fyysistä varastoa ei ole.

Dropshipping tarjoaakin joustavuutta, jota tavallisella verkkokaupalla ja yrityksellä ei ole.

Kuitenkin myös dropshipping-verkkokauppa voi tuottaa todella mukavaa liikevaihtoa monia vuosia. Tämän sanomme olettaen, että yrittäjä on käyttänyt aikaa kohdemarkkinan ja kohderyhmän ymmärtämiseen, ja mukautuu tarpeen tullen näissä tapahtuviin muutoksiin.

Dropshipping tulojen verotus Suomessa

Suomessa dropshipping toimintaa verotetaan samalla tavalla kuin muutakin liiketoimintaa eli kulujen jälkeiset tulot ovat veronalaista tuloa.

Viime kädessä dropshipping-tulojen verotus määräytyy yhtiömuodon mukaan. Dropshipping-verkkokaupan perustaminen siis edellyttää yrityksen olemassaoloa, ja yleisimmin yhtiömuodoksi valikoituu osakeyhtiö vero- ja muiden hyötyjen takia. Toki toimintaa on myös mahdollista tehdä kannattavasti vaikka toiminimen kautta.

Jos yrittäjä tekee dropshippingiä Suomen markkinoilla, tämän tulee huomioida arvonlisäverollisen liiketoiminnan raja, joka on 15 000 e/vuosi, ja tarvittaessa hakeutua alv-rekisteriin. Kansainvälisillä markkinoilla pohdittavaksi taas jää kyseisten maiden verotus, missä tilitoimisto voi auttaa.

Tietysti ajankohtaiset lait ja säädökset pitää olla dropshipping-yrittäjällä selvillä veroihin ja mm. tietosuojaan liittyen. Verohallinto on kirjoittanut dropshipping-tulojen verotuksesta täällä.

Jos tavarat saapuvat Suomeen ulkomailta, kuten ne yleensä tekevät, pitää yrittäjän ilmoittaa mahdollisista lisäkuluista etukäteen asiakkaalle. Näitä kuluja ovat esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tulevien pakettien verot ja tullimaksut.

Amazon dropshipping vai dropshipping Shopify-alustalla?

Jos yrittäjä haluaa aloittaa dropshippingin Suomessa tai ulkomailla, yksi tärkeimmistä päätettävistä asioista on käytettävä myyntikanava.

Amazon, Ebay ja vastaavat isot kauppapaikat kannattaa kuitenkin heti alkuun tiputtaa pois vaihtoehdoista, koska niissä yksinkertaisesti on liikaa kilpailua ja liian vähän tapoja, joilla erottua kilpailusta. Mitään suurempaa brändäystä ja verkkokaupan räätälöintiä ei ole mahdollista tehdä, jolloin erottuminen ja markkinointi on huomattavasti hankalampaa.

Näillä isoilla alustoilla on myös hankala rakentaa omaa brändiä ja ylläpitää asiakassuhteita.

Esimerkiksi AliExpress tarjoaa mukautettavaa dropshipping-verkkokauppaa, mutta silloin yrittäjä on sidottuna yhteen toimittajaan eikä toimittajan vaihtaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa tai skaalaustoiveissa välttämättä helposti onnistu.

Lisäksi verkkokauppa maksaa kuukaudessa jopa enemmän kuin omahallintainen Shopify.

Eli kun verrataan Amazon dropshippingiä ja Shopify dropshippingiä, tai dropshippingiä muulla verkkokauppa-alustalla kuten WordPress/WooCommerce, jälkimmäiset antavat yrittäjälle huomattavasti paremmat lähtökohdat saavuttaa kilpailuetua, vahva markkina-asema sekä tätä kautta kestävä ja kannattava liiketoiminta.

Kaikista verkkokauppa-alustoista Shopify kuitenkin on paras valinta dropshipping-yrittäjälle.

Shopify on järjestelmänä hyvin helppokäyttöinen ja nopeasti opittava, jolloin esimerkiksi tuotteiden lisääminen, kaupan ulkoasun muokkaaminen sekä myyntiraporttien tarkastelu ja ulosvienti on ketterää. Mikä kuitenkin erottaa Shopifyn muista alustoista on sujuvan dropshipping-bisneksen kannalta kriittiset ominaisuudet, kuten dropshipping-toimittajien ja -alustojen väliset integraatiot, joiden avulla yrittäjä voi hallita varastoa ja tilauksia automaattisesti.


Miten aloittaa dropshipping Suomessa tai kansainvälisesti?

Dropshipping-toiminnan aloittamiseen tarvitaan ensin idea tuotteesta tai jonkinlainen haju verkkokaupan suunnasta ja kysynnästä, minkä jälkeen lähdetään selvittämään, onko ideasta kannattavan liiketoiminnan pohjaksi. Vasta sitten, kun idean tosiallinen potentiaali ja kilpailutilanne on selvitetty, lähdetään perustamaan dropshipping-verkkokauppaa.

Tässä ovat meidän vinkkimme siihen, miten yrittäjä voi varmistaa alusta asti kannattavan dropshipping-toiminnan:

1. Tutki tarpeet ja markkinat huolellisesti

Ensimmäinen askel kannattavan dropshipping-toiminnan aloittamiseen on markkinatutkimus. 

Yrittäjän tärkein tehtävä on ymmärtää kysyntää ja tunnistaa nykyisiä, muuttuvia ja tulevia trendejä sekä näin selvittää, millaisia tuotteita markkinoilla voitaisiin mahdollisesti kaivata.

Markkinatutkimuksen ja trendien analysoinnin voi aloittaa helposti Google Trends -työkalun avulla. Google Keyword Planner ja esim. Ahrefs tai Semrush toimivat hyvin internet-hakumäärien ja potentiaalisen kysynnän selvittämisessä tietyillä kohdemarkkinoilla ja alueilla. Yrittäjän kannattaa myös sukeltaa syvemmälle tutkimuksessa tarkastelemalla dropshipping-tilastoja sekä selaamalla esimerkiksi Amazonin myydyimpiä tuotteita.

Eri työkaluista yrittäjä voi löytää uusia ideoita ja saada tuntumaa siihen, voisiko omilla ideoilla ja dropshipping-toiminnalla olla ainesta menestykseen tavoitellulla markkinalla.

Dropshipping-yrityksen menestys rakentuu muun liiketoiminnan lailla laajalti kysynnän varaan, joten markkinatutkimusta ei kannata jättää tekemättä hyppäämällä suoraan käytännön toteutukseen.

Tutkimusprosessia voi kuitenkin suoraviivaistaa tietämällä jo heti alussa, aikooko yrittäjä tehdä dropshippingiä Suomen markkinoilla, kansainvälisesti vai sekä että.


2. Selvitä kilpailutilanne ja löydä markkinarako

Seuraava askel on tutkia kohdemarkkinan (tai -markkinoiden, jos sinulla on useita) kilpailutilannetta tarkemmin ja yrittää löytää yrityksellesi sopiva markkinarako.

Voit tehdä dropshippingiä tarjoamalla jotain täysin uutta ja uniikkia, jolla kuitenkin on kysyntää, tai valitsemalla verkkokauppaasi valmiiksi suosittuja tuotteita, joiden suosioon uskot myös oman kohderyhmäsi keskuudessa. Ideaalisesti näillä tuotteilla ei ole liikaa tarjontaa ja tarjoajia kohdemarkkinoillasi.

Jälkimmäinen voi olla riskittömämpi toimintamalli, koska menestyksestä on todisteita toisilta markkinoilta. Tässä kohtaa viimeistään kannattaakin ottaa syyniin dropshipping-alustojen ja isojen kauppapaikkojen myydyimmät tuotteet sekä selvittää, millä niistä voisi olla hyvää potentiaalia ja kuitenkin ei yhtään tai vain vähän tarjontaa tavoittelemallasi markkinalla.

Muista kuitenkin kohderyhmien väliset erot. Tuote, jolla tehdään miljoonia Kiinassa ei välttämättä kiinnosta harvemmassa olevia, laatuun tottuneita suomalaisia kuluttajia.


3. Valitse bisneksellesi niche ja rajaa tuotevalikoimasi

Kun olet löytänyt yrityksellesi sopivan markkinaraon, jossa tarjonta ei vastaa kysyntään, voit määrittää dropshipping-verkkokauppasi nichen eli osa-alueen, johon rajaat tuotekokoelmasi.

Tuotevalikoiman rajaus kannattaa, koska sillä yrittäjä erottuu isoista ja valtavirran toimijoista, ja tavoittaa tehokkaasti pienemmän ryhmän asiakkaita kohdennetulla markkinointiviestillä.

Sinun tulee tietysti keksiä, mikä tämä viesti on ja kenet haluat sillä tavoittaa (kuka on kohderyhmäsi ja ihanneasiakkaasi). 

Näin myös markkinointi on helpompaa ja dropshipping-bisneksen on mahdollista ohittaa isot sekatavarakaupat hakukoneissa nopeammin ja pienemmällä työllä, rakentaa tunnistettavaa brändiä kohderyhmän keskuudessa ja saavuttaa vahvempi asema kohdemarkkinoilla.

Toisin sanoen valitsemalla nichen yrittäjä voi saavuttaa huomattavaa kilpailuetua.

Verkkokaupan nichen ei kuitenkaan tarvitse olla liian rajoittava. Se voi yhtä hyvin olla suurpiirteinen, kuten esimerkiksi elektroniikka, lahjatavarat tai lemmikit kuin eksaktimpikin, kuten kännykänkuoret, hauskat t-paidat, retkeilytarvikkeet tai zero waste -sisustus.


4. Etsi ja valitse oikeat dropshipping-kumppanit

Dropshipping-nichen valinnasta päästään taas seuraavaan vaiheeseen eli luotettavien tavaran valmistajien ja toimittajien etsimiseen sekä laadukkaiden tuotteiden valintaan.

Yhteistyökumppaniksi kannattaa tietysti valita vain luotettavia toimittajia ja valmistajia, joiden kanssa dropshipping Suomessa tunnetusti sujuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat laatutavaraa, tilausten käsittely on vikkelää ja toimitusprosessi on saumaton.

Huonomaineisen dropshipping-toimittajan kanssa riskinä on huonolaatuisen tai rikkinäisen tavaran toimittaminen asiakkaalle, pitkät toimitusajat sekä toistuvat asiakaspalautukset, mitkä tietysti syövät oman yrityksen asiakastyytyväisyyttä, kassavirtaa ja mainetta.

Hyviä toimittajia voi löytää ajankohtaisesti googlettelemalla ja tutkimalla dropshipping-yrittäjien kokemuksia esim. Shopifyn omassa App Storessa toimittajan sivulla.

Myös muun muassa seuraavista artikkeleista löydät tämän hetken parhaat kansainväliset dropshipping-toimittajat sekä suosituimmat toimittajat Euroopassa.

5. Rakenna kohderyhmää puhutteleva verkkokauppa ja brändi

Taustatyö on tärkeää, jos haluaa onnistua dropshippingissä Suomessa tai missä tahansa maassa, mutta yhtä ratkaisevaa on dropshipping-verkkokaupan toteutus ja brändäys.

Erikoistuminen antaa huomattavaa etua dropshipping-bisnekselle, mutta se ei poista sitä faktaa, että kilpailua on ja tulee aina olemaan, vaikka myytävänä olisi “jotain täysin uutta”.

Jos dropshipping-yrittäjä siis haluaa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kannattavaksi, myyntikokonaisuuden pitää jo ensimmäisestä päivästä lähtien olla priimaa. Kokonaisuudella tarkoitamme nopeaa, teknisesti aukotonta verkkokauppaa, sen kaikkia sisältöjä sekä brändiä, joka erottuu kilpailijoista ja puhuttelee oikeaa kohderyhmää.

Suunnittelemalla ja rakentamalla verkkokaupan huolellisesti dropshipping-yrittäjä varmistaa itselleen tasaisemman kassavirran ja yritykselle nopeamman kasvun.

Tämä tapahtuu varmistamalla, että oikeat, itselle potentiaalisimmat asiakkaat tavoitetaan ja heille lähetetään juuri oikeanlainen kuva. Pelkkä oikeiden henkilöiden tavoittaminen ei riitä, vaan heidät tulee silti saada vakuutettua ostamaan timanttisella kokonaisuudella ja huolellisesti hiotuilla yksityiskohdilla.

Jos asiakkaan mielestä jokin verkkokaupassa tökkii, oli se sitten tekninen tai visuaalinen asia, sisällöllinen ongelma tai ristiriita, tai outo tuntuma tai “fiilis”, jonka verkkokauppa asiakkaalle vahingossa välittää, sama tai samankaltainen tuote ostetaan muualta.

Verkkokaupan käyttökokemus on siis avainasemassa, koska sen avulla yrittäjä takaa, että ostopäätöksen tehnyt asiakas vie asian loppuun asti ja yrityksen tilille kilahtaa euroja.

Brändi ja verkkokauppa ovat kuitenkin omia alueitaan, ja kumpaankin liittyy niin paljon asiaa, että niihin tulee paneutua erikseen, ellet osta asiantuntija-apua. Tee-se-itse-mies tai -nainen voi saada hyötyä meidän Shopify verkkokaupan perustaminen -oppaasta tai tästä dropshipping-bisneksen brändäystä käsittelevästä artikkelista.

Muista myös valita verkkokaupalle relevantti sekä selkeä domain eli verkkotunnus, joka jää helposti asiakkaan mieleen ja tuo sinulle SEO-etua liittymällä tiiviisti aihealueeseen.


Aloita kannattava dropshipping-liiketoiminta nopeammin Growlyn kanssa

Näillä eväillä dropshippingin aloittamisen ja verkkokaupan perustamisen pitäisi olla hieman selkeämpi prosessi. Sitä se kuitenkin on – prosessi, joka tulee viemään aikaa viimeistään siinä vaiheessa, kun tehokasta verkkokauppaa aletaan oikeasti toteuttamaan.

Dropshipping-verkkokaupan perustamiseen liittyy vielä muutakin, kuten tuotevalikoiman määrittäminen, laadukkaiden tuotetekstien ja -kuvien yms. sisältöjen laatiminen ja päivittäminen, hinnoittelu sekä asiakkaalle mieluisten maksutapojen valinta ja määrittely.

Valmistumisen jälkeen verkkokauppa tulee tietysti myös hakukoneoptimoida ja yritystä markkinoida hakukoneissa ja kohderyhmän suosimissa somekanavissa.

Muista, ettei verkkokaupan tekemisessä kannata käyttää oikoteitä, koska hyvä tai huono toteutus loppupeleissä määrittää kuinka hyvin tai huonosti (tai hyvin hyvin tai hyvin huonosti) myyntiä tulee tapahtumaan ja miten nopeasti ja isosti liiketoiminta tulee kasvamaan.

Huolellisen taustatyön lisäksi tärkein vinkkimme dropshipping-toiminnan aloittamiseen onkin panostaa laadukkaaseen verkkokauppaan.

Digitoimisto Growly voi auttaa sinut alkuun paitsi saumattomasti toimivan verkkokaupan myös kauniin, valmiiksi brändätyn kokonaisuuden laatimisessa, jolloin pääset suoraan kiinni myyntiin ja markkinointiin. Ja jos kaipaat apua myös jälkimmäiseen, me autamme siinäkin keskittyen aitoihin, mitattaviin tuloksiin sekä sinun dropshipping-liiketoimintasi kestävään kasvuun.

Ota rohkeasti yhteyttä alta löytyvän lomakkeen kautta niin mietitään yhdessä rennossa palaverissa verkkokauppasi toteutusta ja sitä, miten aloittaa yrityksesi kasvumatka.