16.2.2023

Mitä tarkoittaa konversio ja mikä on konversioprosentti

Mikä on konversio ja mitä se tarkoittaa verkkokaupassa?

Konversio on yksi tärkeimmistä KPI-mittareista, joilla mitataan verkkokaupan tehokkuutta.

Konversio tarkoittaa tiettyä ennalta määriteltyä toimenpidettä, jonka potentiaalinen asiakas tekee verkkokaupassa. Tärkein tavoiteltu toimenpide on tietysti ostaminen, mutta myös tuotteen lisääminen ostoskoriin ja sähköpostilistalle liittyminen ovat esimerkkejä konversiotapahtumista.

Verkkokaupan menestyksen kannalta konversioita kannattaa ja pitääkin mitata. Tästä datasta saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka hyvin verkkokauppa toimii (tai ei toimi) ja miten sitä voidaan parantaa.

Konversioita seuraamalla pystytään panostamaan verkkokaupassa oikeiden asioiden tekemiseen sen sijaan että aikaa ja rahaa käytetään arvaillen johonkin, minkä tuloksellisuutta ei ole takeita.

Verkkokaupan konversioprosentti

Verkkokaupan konversioita mitataan konversioprosentin avulla. Konversioprosentti eli konversioaste on osuus niistä kävijöistä, jotka suorittavat ennalta määritellyn toimenpiteen

Konversioprosentti saadaan laskettua jakamalla konversioiden määrä verkkokaupan kävijämäärällä ja kertomalla tulos sadalla (konversiot / kävijämäärä * 100).

Esimerkiksi 100 / 2000 * 100 = 5%

Konversioaste käytännössä kertoo, kuinka monta prosenttia sadasta kävijästä tekee halutun toimenpiteen eli lisää tuotteen ostoskoriin, ostaa tuotteen, lataa esitteen tai ilmaistuotteen, liittyy sähköpostilistalle, jättää yhteydenottopyynnön, jne.

Mitä korkeampi konversioprosentti, sitä paremmin verkkokauppa vastaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, ja sitä tehokkaammin se myös konvertoi (myy).

Konversioita mittaamalla ja seuraamalla pystytään mm. selvittämään, kuinka kauan tietyillä sivuilla keskimäärin viihdytään, ja parantamaan niiden tehokkuutta.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Hyvä konversioprosentti, johon jokaisen kuluttajaverkkokaupan tulisi vähintäänkin yltää, on noin 2-5%.

Mikäli verkkokaupan konversioaste ei yllä tähän haarukkaan, sen tehokkuuden tai oikeastaan tehottomuuden syytä tulisi tarkastella laajemmin ja ongelmat korjata konversio-optimoinnin avulla. Puhumme optimoinnista lisää alempana.

Täydellisen konversioasteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä kaikilla verkkokauppakävijöillä ei ole potentiaalia konvertoitua.

On suht tavallista, että ostotapahtuma keskeytyy potentiaalisen asiakkaan nettisurffailun keskeytyessä tai vertaillessa useita vaihtoehtoja samanaikaisesti.

Vastaava tuote voi myös löytyä kilpailijalta edullisempaan hintaan, jolloin konversion saamiseksi verkkokaupallasi tulee olla jokin keino erottua ja tarjota lisäarvoa asiakkaalle.

Asiakas on myös monesti vasta alussa ostopolkua, jolloin tämä hakee tietoa tuotteista, mutta ei vielä ole valmis ostamaan.

Konversio-optimoinnilla lisää myyntiä verkkkauppaan

Konversio-optimointi on prosessi, jolla kasvatetaan verkkokaupan konversioastetta. Se pitää sisällään toimenpiteitä verkkokaupan tehokkuuden parantamiseksi sillä tavoitteella, että yhä useampi kävijä konvertoituu eli suorittaa halutun toimenpiteen.

Konversio-optimoinnin aikana ostojen ja muiden tavoiteltujen konversioiden syntymistä jarruttavat tekijät selvitetään syvällisen taustatutkimuksen ja A/B-testauksen avulla, ja nämä ongelmat ratkaistaan.

Optimoinnin tarkoituksena on käytännössä tehdä verkkokaupasta potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden mukainen ja kasvattaa näin konversioiden määrää.

Konversio-optimoinnilla kasvatetaan konversioprosenttia

Konversio-optimointi kasvattaa konversioprosenttia ja verkkokaupan myyntiä herättämällä asiakkaassa luottamusta, ruokkimalla kiinnostusta ja kannustamalla jatkamaan eteenpäin tuotteiden tarkastelusta kassalla maksamiseen.

Optimoitu verkkokauppa ja hyvä ostokokemus kannustaa myös vanhoja asiakkaita palaamaan ostoksille.

Verkkokaupassa saumaton asiakaskokemus ei kuitenkaan synny itsestään, sillä sen eteen on tehtävä oikeat asiat.

Konversio-optimoinnissa ostamista ja kokemusta haittaavat tekniset (hidas latausaika, sekava toteutus, toimimattomat painikkeet, jne.) ja ei-tekniset seikat (huonot tuotekuvat, riittämättömät tuotekuvaukset, epäselvät palautusehdot, jne.) minimoidaan parantamalla verkkokaupan nopeutta, mobiiliresponsiivisuutta, ulkoasua, sisältöä, navigointirakennetta ja sivuston toimivuutta.

Samalla voi olla tarvetta työskennellä luottamuksen herättämisen eteen uskottavan ja kohderyhmään vetoavan brändin, laadukkaan, brändin mukaisen ja tarpeeksi laajan sisällön sekä esimerkiksi asiakkaalle sopivien maksu- ja toimitustapojen avulla.

Jos kaupan lähtötilanne eli tekninen toteutus on todella huono tai pahasti ajastaan jäljessä, usein kokonaan uuden verkkokaupan hankkiminen on halvempi, nopeampi ja huomattavasti tuloksellisempi prosessi verrattuna toimimattoman verkkokauppatoteutuksen optimoimiseen.

Aina vanhaa ei siis ole järkevää korjata, ainakaan verkkokaupoista ja konversioista puhuttaessa.

Haluatko saada lisää konversioita ja vauhtia verkkokauppaan?

Luomme tehokkaita WooCommerce- ja Shopify-verkkokauppoja, jotka ovat valmiiksi konversio-optimoituja ja myyviä.

Autamme myös optimoimaan olemassa olevan verkkokauppasi, kuhnan sen perusteet ovat kunnossa.

Tutustu tarjoamaamme verkkokauppapalveluun tai ota meihin yhteyttä.

Mikä on konversio ja mitä se tarkoittaa verkkokaupassa?

Konversio on yksi tärkeimmistä KPI-mittareista, joilla mitataan verkkokaupan tehokkuutta.

Konversio tarkoittaa tiettyä ennalta määriteltyä toimenpidettä, jonka potentiaalinen asiakas tekee verkkokaupassa. Tärkein tavoiteltu toimenpide on tietysti ostaminen, mutta myös tuotteen lisääminen ostoskoriin ja sähköpostilistalle liittyminen ovat esimerkkejä konversiotapahtumista.

Verkkokaupan menestyksen kannalta konversioita kannattaa ja pitääkin mitata. Tästä datasta saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka hyvin verkkokauppa toimii (tai ei toimi) ja miten sitä voidaan parantaa.

Konversioita seuraamalla pystytään panostamaan verkkokaupassa oikeiden asioiden tekemiseen sen sijaan että aikaa ja rahaa käytetään arvaillen johonkin, minkä tuloksellisuutta ei ole takeita.

Verkkokaupan konversioprosentti

Verkkokaupan konversioita mitataan konversioprosentin avulla. Konversioprosentti eli konversioaste on osuus niistä kävijöistä, jotka suorittavat ennalta määritellyn toimenpiteen

Konversioprosentti saadaan laskettua jakamalla konversioiden määrä verkkokaupan kävijämäärällä ja kertomalla tulos sadalla (konversiot / kävijämäärä * 100).

Esimerkiksi 100 / 2000 * 100 = 5%

Konversioaste käytännössä kertoo, kuinka monta prosenttia sadasta kävijästä tekee halutun toimenpiteen eli lisää tuotteen ostoskoriin, ostaa tuotteen, lataa esitteen tai ilmaistuotteen, liittyy sähköpostilistalle, jättää yhteydenottopyynnön, jne.

Mitä korkeampi konversioprosentti, sitä paremmin verkkokauppa vastaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, ja sitä tehokkaammin se myös konvertoi (myy).

Konversioita mittaamalla ja seuraamalla pystytään mm. selvittämään, kuinka kauan tietyillä sivuilla keskimäärin viihdytään, ja parantamaan niiden tehokkuutta.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

Hyvä konversioprosentti, johon jokaisen kuluttajaverkkokaupan tulisi vähintäänkin yltää, on noin 2-5%.

Mikäli verkkokaupan konversioaste ei yllä tähän haarukkaan, sen tehokkuuden tai oikeastaan tehottomuuden syytä tulisi tarkastella laajemmin ja ongelmat korjata konversio-optimoinnin avulla. Puhumme optimoinnista lisää alempana.

Täydellisen konversioasteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä kaikilla verkkokauppakävijöillä ei ole potentiaalia konvertoitua.

On suht tavallista, että ostotapahtuma keskeytyy potentiaalisen asiakkaan nettisurffailun keskeytyessä tai vertaillessa useita vaihtoehtoja samanaikaisesti.

Vastaava tuote voi myös löytyä kilpailijalta edullisempaan hintaan, jolloin konversion saamiseksi verkkokaupallasi tulee olla jokin keino erottua ja tarjota lisäarvoa asiakkaalle.

Asiakas on myös monesti vasta alussa ostopolkua, jolloin tämä hakee tietoa tuotteista, mutta ei vielä ole valmis ostamaan.

Konversio-optimoinnilla lisää myyntiä verkkkauppaan

Konversio-optimointi on prosessi, jolla kasvatetaan verkkokaupan konversioastetta. Se pitää sisällään toimenpiteitä verkkokaupan tehokkuuden parantamiseksi sillä tavoitteella, että yhä useampi kävijä konvertoituu eli suorittaa halutun toimenpiteen.

Konversio-optimoinnin aikana ostojen ja muiden tavoiteltujen konversioiden syntymistä jarruttavat tekijät selvitetään syvällisen taustatutkimuksen ja A/B-testauksen avulla, ja nämä ongelmat ratkaistaan.

Optimoinnin tarkoituksena on käytännössä tehdä verkkokaupasta potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden mukainen ja kasvattaa näin konversioiden määrää.

Konversio-optimoinnilla kasvatetaan konversioprosenttia

Konversio-optimointi kasvattaa konversioprosenttia ja verkkokaupan myyntiä herättämällä asiakkaassa luottamusta, ruokkimalla kiinnostusta ja kannustamalla jatkamaan eteenpäin tuotteiden tarkastelusta kassalla maksamiseen.

Optimoitu verkkokauppa ja hyvä ostokokemus kannustaa myös vanhoja asiakkaita palaamaan ostoksille.

Verkkokaupassa saumaton asiakaskokemus ei kuitenkaan synny itsestään, sillä sen eteen on tehtävä oikeat asiat.

Konversio-optimoinnissa ostamista ja kokemusta haittaavat tekniset (hidas latausaika, sekava toteutus, toimimattomat painikkeet, jne.) ja ei-tekniset seikat (huonot tuotekuvat, riittämättömät tuotekuvaukset, epäselvät palautusehdot, jne.) minimoidaan parantamalla verkkokaupan nopeutta, mobiiliresponsiivisuutta, ulkoasua, sisältöä, navigointirakennetta ja sivuston toimivuutta.

Samalla voi olla tarvetta työskennellä luottamuksen herättämisen eteen uskottavan ja kohderyhmään vetoavan brändin, laadukkaan, brändin mukaisen ja tarpeeksi laajan sisällön sekä esimerkiksi asiakkaalle sopivien maksu- ja toimitustapojen avulla.

Jos kaupan lähtötilanne eli tekninen toteutus on todella huono tai pahasti ajastaan jäljessä, usein kokonaan uuden verkkokaupan hankkiminen on halvempi, nopeampi ja huomattavasti tuloksellisempi prosessi verrattuna toimimattoman verkkokauppatoteutuksen optimoimiseen.

Aina vanhaa ei siis ole järkevää korjata, ainakaan verkkokaupoista ja konversioista puhuttaessa.

Haluatko saada lisää konversioita ja vauhtia verkkokauppaan?

Luomme tehokkaita WooCommerce- ja Shopify-verkkokauppoja, jotka ovat valmiiksi konversio-optimoituja ja myyviä.

Autamme myös optimoimaan olemassa olevan verkkokauppasi, kuhnan sen perusteet ovat kunnossa.

Tutustu tarjoamaamme verkkokauppapalveluun tai ota meihin yhteyttä.