28 juni 2023

SEM eller Search Engine Marketing tydligt förklarat

Vill du öka företagets synlighet och locka fler kunder online? Då bör du bekanta dig med världen av SEM, Search Engine Marketing, även känt som sökmotormarknadsföring.

Vad betyder SEM?

SEM eller Search Engine Marketing är en digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att nå kunder genom sökmotorer, särskilt genom Google, världens mest använda sökmotor.

Genom sökmotormarknadsföring kan potentiella kunder nås online när de själva letar efter en produkt eller tjänst, eller information om det. Detta gör SEM till ett effektivt verktyg för att öka företagets synlighet på Google, öka webbtrafiken och naturligtvis öka försäljningen.

Allt från lokala tjänsteleverantörer till internationella webbutiker kan dra nytta av SEM genom ökad synlighet och kundbas.

SEO + SEA = SEM

SEM eller sökmotoroptimering består av två separata delar, nämligen SEO eller sökmotoroptimering och SEA eller sökordsannonsering. Tillsammans utgör SEO och SEA SEM, vilket i praktiken innebär ett antal metoder för att öka företagets synlighet på Google.

SEO (Sökmotoroptimering)

SEO, eller sökmotoroptimering, är en viktig del av SEM (Sökmotormarknadsföring). Genom SEO förbättras en webbplats synlighet på Google organiskt, det vill säga utan annonsering.

Detta uppnås genom att optimera företagets hemsida eller e-butik för att vara användarvänlig för kunden och uppfylla sökmotorns krav, vilket vanligtvis innebär tekniska, strukturella och innehållsmässiga ändringar på webbplatsen.

Att uppnå synlighet med SEO tar vanligtvis åtminstone några månader, vilket gör det till en långsiktig digital marknadsföringsstrategi.

Resultaten av SEO är ofta mer stabila och långsiktiga än SEA (Sökmotorannonsering), eftersom webbplatsen "har förtjänat" sin plats bland Googles främsta sökresultat genom en väl fungerande webbplats och högkvalitativt, kundnyttigt innehåll.

Med rätt optimering kan ett företag över tid uppnå kontinuerlig synlighet i sökmotorer och få trafik till webbplatsen utan att någonsin använda resurser på annonsering.

SEA (Sökmotorannonsering)

I SEA, eller sökmotorannonsering, betalas det istället för annonsplats på Googles sökresultatsidor, där företagets annons visas före de organiska sökresultaten.

Annonsering görs via Google Ads-verktyget.

SEA är också en viktig del av SEM, eftersom det är ett mycket effektivt sätt att öka ett företags synlighet på nätet och snabbt få fler besökare till hemsidan och/eller e-butiken.

Sökmotorannonsering når många kunder mycket snabbare än sökmotoroptimering. Genom det kan ett företag också hittas på Googles första sida för nyckelord som annars skulle vara svåra, långsamma eller osannolika att uppnå synlighet för enbart genom optimering av webbplatsen.

Därför kan SEA fungera bättre än SEO när det gäller nyckelord med mycket sökningar och konkurrens i organiska sökresultat, eller när webbplatsen är ny.

SEM når rätt kunder vid rätt tidpunkt

Rätt utförd är SEM ett effektivt sätt att öka synligheten på Google och nå potentiella kunder vid rätt tidpunkt, det vill säga när de är redo att köpa eller när de söker information om en produkt eller tjänst.

Genom SEO, en långsiktig strategi, kan man förbättra företagets synlighet i sökmotorer för önskade nyckelord och få mer trafik till webbplatsen utan att investera några pengar i annonsering.

Med SEA får du omedelbar synlighet på Google genom att placera dig före de organiska SEO-sökresultaten och betalar sökmotorn för detta.

För att ditt företag ska få ut mesta möjliga av SEM, behöver du välja rätt nyckelord i både SEO och SEA, skapa attraktiva annonser, målgruppsanpassa och optimera kampanjer samt optimera din webbplats för sökmotorer och konverteringar.

Våra experter är redo att hjälpa dig. Kontakta oss så diskuterar vi tillsammans dina tillväxtmål och hur du kan uppnå dem med SEM, det vill säga Google-annonsering (SEA) och sökmotoroptimering (SEO).

Läs också:

‍Vad är sökmotorannonsering?

‍Sökmotoroptimering – vad är det och hur fungerar det?

Vill du öka företagets synlighet och locka fler kunder online? Då bör du bekanta dig med världen av SEM, Search Engine Marketing, även känt som sökmotormarknadsföring.

Vad betyder SEM?

SEM eller Search Engine Marketing är en digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att nå kunder genom sökmotorer, särskilt genom Google, världens mest använda sökmotor.

Genom sökmotormarknadsföring kan potentiella kunder nås online när de själva letar efter en produkt eller tjänst, eller information om det. Detta gör SEM till ett effektivt verktyg för att öka företagets synlighet på Google, öka webbtrafiken och naturligtvis öka försäljningen.

Allt från lokala tjänsteleverantörer till internationella webbutiker kan dra nytta av SEM genom ökad synlighet och kundbas.

SEO + SEA = SEM

SEM eller sökmotoroptimering består av två separata delar, nämligen SEO eller sökmotoroptimering och SEA eller sökordsannonsering. Tillsammans utgör SEO och SEA SEM, vilket i praktiken innebär ett antal metoder för att öka företagets synlighet på Google.

SEO (Sökmotoroptimering)

SEO, eller sökmotoroptimering, är en viktig del av SEM (Sökmotormarknadsföring). Genom SEO förbättras en webbplats synlighet på Google organiskt, det vill säga utan annonsering.

Detta uppnås genom att optimera företagets hemsida eller e-butik för att vara användarvänlig för kunden och uppfylla sökmotorns krav, vilket vanligtvis innebär tekniska, strukturella och innehållsmässiga ändringar på webbplatsen.

Att uppnå synlighet med SEO tar vanligtvis åtminstone några månader, vilket gör det till en långsiktig digital marknadsföringsstrategi.

Resultaten av SEO är ofta mer stabila och långsiktiga än SEA (Sökmotorannonsering), eftersom webbplatsen "har förtjänat" sin plats bland Googles främsta sökresultat genom en väl fungerande webbplats och högkvalitativt, kundnyttigt innehåll.

Med rätt optimering kan ett företag över tid uppnå kontinuerlig synlighet i sökmotorer och få trafik till webbplatsen utan att någonsin använda resurser på annonsering.

SEA (Sökmotorannonsering)

I SEA, eller sökmotorannonsering, betalas det istället för annonsplats på Googles sökresultatsidor, där företagets annons visas före de organiska sökresultaten.

Annonsering görs via Google Ads-verktyget.

SEA är också en viktig del av SEM, eftersom det är ett mycket effektivt sätt att öka ett företags synlighet på nätet och snabbt få fler besökare till hemsidan och/eller e-butiken.

Sökmotorannonsering når många kunder mycket snabbare än sökmotoroptimering. Genom det kan ett företag också hittas på Googles första sida för nyckelord som annars skulle vara svåra, långsamma eller osannolika att uppnå synlighet för enbart genom optimering av webbplatsen.

Därför kan SEA fungera bättre än SEO när det gäller nyckelord med mycket sökningar och konkurrens i organiska sökresultat, eller när webbplatsen är ny.

SEM når rätt kunder vid rätt tidpunkt

Rätt utförd är SEM ett effektivt sätt att öka synligheten på Google och nå potentiella kunder vid rätt tidpunkt, det vill säga när de är redo att köpa eller när de söker information om en produkt eller tjänst.

Genom SEO, en långsiktig strategi, kan man förbättra företagets synlighet i sökmotorer för önskade nyckelord och få mer trafik till webbplatsen utan att investera några pengar i annonsering.

Med SEA får du omedelbar synlighet på Google genom att placera dig före de organiska SEO-sökresultaten och betalar sökmotorn för detta.

För att ditt företag ska få ut mesta möjliga av SEM, behöver du välja rätt nyckelord i både SEO och SEA, skapa attraktiva annonser, målgruppsanpassa och optimera kampanjer samt optimera din webbplats för sökmotorer och konverteringar.

Våra experter är redo att hjälpa dig. Kontakta oss så diskuterar vi tillsammans dina tillväxtmål och hur du kan uppnå dem med SEM, det vill säga Google-annonsering (SEA) och sökmotoroptimering (SEO).

Läs också:

‍Vad är sökmotorannonsering?

‍Sökmotoroptimering – vad är det och hur fungerar det?