28.6.2023

Tekoäly markkinoinnissa – näin hyödynnät sen kokonaan

Tekoäly tarjoaa nopeita, älykkäitä ratkaisuja markkinoinnin tehostamiseen. Parhaimmillaan tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa voi auttaa yritystäsi kilpailemaan toisten yritysten kanssa lisäämällä markkinoinnin tuloksellisuutta, vähentämällä markkinointikustannuksia, parantamalla asiakaskokemusta ja kasvattamalla liikevaihtoa.

Mihin tekoälyä voi käyttää markkinoinnissa?

Yrityksen markkinoinnissa tekoälyä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen, muun muassa asiakassegmentointiin, mainonnan kohdentamiseen, datan analysointiin ja seurantaan, markkinoinnin personointiin, sisällöntuotantoon ja asiakastuen toteuttamiseen.

Lisäksi tekoälyä voi ja ehdottomasti kannattaakin hyödyntää muun liiketoiminnan tehostamisessa, kuten yrityksen ja verkkokaupan varastonhallinnassa sekä automatisoitujen, tehokkaampien prosessien ja liiketoimintamallien rakentamisessa.

Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin ensiksi mainittuun eli tekoälyyn ja markkinointiin. 

Listasimmekin sinulle 5 parasta tapaa tehostaa markkinointia tekoälyllä juuri nyt:

1. Asiakkaan ja markkinan ymmärtäminen 

Oikeat, tulosta tuottavat päätökset niin markkinoinnissa kuin muualla liiketoiminnassakin edellyttävät syvällistä ymmärrystä yrityksen asiakaskunnasta ja markkinoilla tapahtuvista muutoksista – mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Tekoäly voi käsitellä valtavia asiakasdataa kustannustehokkaasti, ihmistä edullisemmin ja tehokkaammin. Se myös pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan tiedon perusteella asiakkaiden ajatuksia ja liikkeitä sekä alkavia muutoksia mm. trendeissä, arvoissa, asenteissa, kulutustottumuksissa ja muualla markkinoilla.

Lisäksi se pystyy tunnistamaan puolestasi eri käyttäytymismalleja, luomaan asiakasprofiileja ja löytämään kaikkein potentiaalisimpia asiakassegmenttejä, joille tuotteesi tai palvelusi on kannattavinta markkinoida.

Tätä tietoa tarvitaan kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla, mikä nykyään tarkoittaa lähes jokaista markkinaa. Mikäli et huomaa muutoksen merkkejä ja reagoi liiketoiminnassa riittävän ajoissa, ei yrityksesi voi mitenkään pysyä vuodesta toiseen kilpailukykyisenä ja asiakkaiden silmissä merkityksellisenä.

2. Mainoskampanjoiden optimointi

Tekoälyllä saadaan analysoitua syvällistä tietoa mm. asiakassegmenteistä, -profiileista, asiakkaan käyttäytymisestä ja avainsanoista, joilla tuotettasi tai palveluasi etsitään.

Tämä tekee tekoälystä tehokkaan työkalun mainoskampanjoiden optimointiin.

Tekoälyn avulla onkin mahdollista luoda erittäin tarkkoja asiakasprofiileja ja kohdentaa mainonta vain ja ainoastaan näille käyttäjille.

Mainokset näkyvät entistä ajankohtaisempaan aikaan kaikista potentiaalisimmille ryhmille, mikä luonnollisesti lisää markkinoinnin tehokkuutta.

Markkinoinnissa tekoäly voi myös pienentää kustannuksia esimerkiksi löytämällä tehokkaimmat avainsanat, määrittämällä toimivimmat strategiat ja huolehtimalla mainosten ostamisesta puolestasi, jolloin voit kohdentaa rajallisetkin resurssit oikeisiin paikkoihin ja kasvattaa kampanjoiden tuloksellisuutta entisestään.

Vuonna 2023 mainosten luontiominaisuus on vielä lapsenkengissä, mutta jatkossa tekoäly saattaa hyvinkin tuottaa itse yksilöllisiä, äärimmäisen tehokkaita ja käyttäjähistorian perusteella reaaliajassa luotuja teksti-, kuva- ja videomainoksia.

3. Älykäs datan seuranta ja analysointi

Myös älykäs datan seuranta ja analysointi voidaan jättää kokonaan tekoälylle.

Kerroimmekin jo kohdassa Asiakkaan ja markkinan ymmärtäminen siitä, miksi datan seuraamisella on kriittinen rooli nykypäivän liiketoiminnassa ja kilpailukykyisenä pysymisessä.

Usein yrityksessä ei välttämättä siltikään ymmärretä datan tuomia mahdollisuuksia, seurata oikeaa dataa tai saada koottua tietoa helposti ymmärrettävään muotoon, josta on mahdollista tehdä liiketoimintaa tukevia ja edistäviä päätöksiä.

Pienten tietomäärien analysointia ei yleensä koeta ongelmalliseksi, mutta kerättävän datan määrän kasvaessa ja sen tullessa useista eri lähteistä seuranta- ja analysointityö alkaa olemaan huomattavasti haastavampaa asiantuntijatyötä ja tietysti aikaa vievää.

Tekoäly kuitenkin pystyy suorittamaan vain muutamassa tunnissa työn, jonka tekeminen vie tavallisesti ihmiseltä viikkoja, ja johon ei välttämättä edes löydy yrityksen sisältä osaamista.

Tekoälyn avulla markkinoinnissa voidaan helposti seurata ja analysoida dataa lähes reaaliajassa. Arvokkaita analysoitavia tietoja ovat mm. klikkaukset, verkkosivuilla ja sivujen eri osioissa vietetty aika, poistumisprosentit, konversiot ja historiallinen asiakaskäyttäytyminen.

Näistä saatavan ajankohtaisen ja ennen kaikkea varman tiedon avulla yrityksesi on helpompi esimerkiksi kehittää tuotteitaan, palvelujaan ja brändiään eteenpäin oikeaan suuntaan ja kohdentaa resursseja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

4. Tekoälyn personoima markkinointi

Kuten jokainen varmasti tietää, on halvempaa, helpompaa ja jopa 50 % todennäköisempää saada vanha asiakas ostamaan uudelleen kuin hankkia uusia.

Markkinoinnin personointi, oli se tehty tekoälyn tai ihmisen toimesta, auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä, lisäämään asiakasuskollisuutta ja kasvattamaan lojaalisuutta brändiäsi kohtaan.

Personointi saa myös asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi, vaikka tämä tietäisi koneen lähettäneen ja personoineen viestin.

Koska tekoäly oppii mieltymyksistämme meitä (ihmisiä) nopeammin ja pystyy käsittelemään valtavaa määrää dataa lähes reaaliajassa, mainontaa on mahdollista personoida erittäin tarkasti ja ajankohtaisesti, jolloin oikeat asiakkaat pystytään tavoittamaan oikealla viestillä oikeaan aikaan.

Yleisimmin personointi näyttää sähköpostiin kilahtavalta ostoskorin hylkäysviestiltä tai esimerkiksi henkilökohtaiselta, merkkipäivän kunniaksi lähetetyltä alennuskoodilta.

Tekoäly vie markkinoinnin personoinnin asteen pidemmälle, kun vaikkapa verkkokaupan asiakkaalle näytetään esim. hakutoiminnon yhteydessä tai tuotesivuilla suositeltavien tuotteiden kohdalla ensisijaisesti juuri niitä kategorioita ja tuotteita, jotka asiakkaan käyttäjähistorian perusteella kiinnostavat tätä eniten.

5. Markkinointisisällön tuotanto tekoälyllä

Tekoälyllä voidaan luoda hetkessä helposti mm. blogiartikkeleita, sosiaalisen median postauksia, tuotekuvauksia, tuotekuvia, tuotevideoita ja animaatioita.

Tekoälyavusteiset sisällöntuotantotyökalut vähentävät selvästi sisällöntuotantoon kuluvia resursseja, kun markkinointisisällön suunnittelu, luominen ja toteuttaminen nopeutuu ja markkinoijan tuottavuus lisääntyy.

Tekstisisällön luominen suomeksi, englanniksi ja useimmila kielillä onnistuu hetkessä mm. Jasper, Copy.Ai ja ChatGPT työkalulla. Kuvien luonti ja muokkaus käy taas kätevästi esimerkiksi Canvalla, Adobe FireFlylla tai tuloaan tekevällä Microsoft Designerillä.

Kuitenkin tällä hetkellä tekoälyn tuottamat tekstit ovat helposti tunnistettavissa virheistään, puutteellisesta kieliopistaan ja omanlaisesta sävystään.

Lisäksi tekoälyn tuotokset ovat usein samanlaisia, sillä se ei pysty tuottamaan uniikkia tekstiä, kertomaan tarinoita tai jakamaan ihmisten tunteita tai kokemuksia.

Myös kuvissa saattaa esiintyä virheitä esim. puuttuvien tai ylimääräisten sormien muodossa.

Tekoälyllä markkinointiin tehdyt sisällöt kannattaa siksi aina tarkistaa ja muokata ainakin brändin ääneen sopiviksi. Toisin sanoen ihmisen panosta (toistaiseksi vielä) tarvitaan sisällöntuotannossa.

Silti tekoäly nopeuttaa sisällöntuotantoprosessia niin huomattavasti, ettei ole järkevää olla hyödyntämättä sitä yrityksessä. Esimerkiksi tämän blogiartikkelin luonnosversio on tehty tekoälyllä, millä  säästettiin pari tuntia aikaa.

Tekoäly voidaan kyllä opettaa tuottamaan brändin mukaista sisältöä. Tämä vaatii jonkin verran työtä sinulta eikä onnistu jokaiselta työkalulta, mutta uskomme asian ja muiden puutteiden korjaantuvan lähitulevaisuudessa.

5. Vuorovaikutteinen 24/7 asiakastuki

Myös asiakastuki on markkinointia.

Tekoälyavusteisen asiakastuen avulla voit parantaa asiakkaan käyttökokemusta verkkosivuilla, tehostaa asiakaspalveluasi sekä vähentää tarvetta asiakaspalvelulle, ja lisätä tuottavuutta muualla yrityksessä.

Keskusteleva chat botti verkkokaupassa ja myös kotisivuilla tarjoaa ympärivuorokautista apua asiakkaiden ongelmien ratkomiseen silloin, kun asiakaspalvelija ei ole tavoitettavissa. 

Lisäksi botti helpottaa asiakkaan asiointia auttamalla löytämään tietoa tuotteesta tai palvelusta.

Asiakkaan voi jopa olla helpompi lähestyä yritystä chat botin kautta, sillä verkkosivuilta ei tarvitse poistua. Ja kun asiakkaiden kanssa ollaan useammin vuorovaikutuksessa, voidaan ongelmatilanteiden syntymistä ehkäistä ja asiakastyytyväisyys pitää korkealla, mikä on parasta markkinointia.

Tekoälyavusteista bottia voidaan hyödyntää myös liidien keräykseen, jolloin yrityksesi saa asiakkaan tiedot talteen myöhempää kontaktointia varten.

Samalla sinä saat enemmän analysoitavaa tietoa asiakkaan pulmista ja tarpeista, mitä voit käyttää esimerkiksi asiakaspalvelun, verkkosivujen ja tuotteen tai palvelun kehittämiseen. 

Tekoälyn hyödyt yrityksen markkinoinnissa

Markkinoinnissa tekoälyä voidaan hyödyntää mm. yksilöllisten asiakaskokemusten luomiseen käyttäjätietojen perusteella, mikä lisää markkinoinnin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Koska iso osa manuaalisesta työstä pystytään jättämään tekoälylle tai automatisoida kokonaan, kuten datan seuranta ja analysointi, voidaan markkinointia toteuttaa aiempaa edullisemmin, tuloksellisemmin ja tuloksia saada nopeammin.

Käytännössä tämän tekoäly saavuttaa keräämällä reaaliaikaista dataa, jonka avulla on mahdollista mm. löytää asiakassegmenttejä, ymmärtää asiakkaita syvällisemmin ja palvella heitä paremmin, yksilöllistää ja tehostaa mainontaa, ennakoida muutoksia kuluttajissa ja markkinoilla sekä kehittää liiketoimintaa tekemällä tietoon perustuvia päätöksiä.

Näin pienenkin yrityksen on mahdollista saavuttaa huomattavaakin kilpailuetua jopa rajallisilla resursseilla vakiintuneisiin kilpailijoihinsa nähden. 

Missä tekoälyä kannattaa käyttää ja missä taas ei

Tekoälyä voi ja kannattaa hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinona esimerkiksi prosessien tehostamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja kustannussäästöjen lisäämiseen.

Tekoälyn rooli markkinoinnissa on suuressa kasvussa, ja sen laajempi hyödyntäminen yrityksessä tulee todennäköisesti pian olemaan välttämätöntä jokaiselle huomisen liiketoiminnalle, joka haluaa pärjätä kilpailussa toisia yrityksiä vastaan.

Tekoälyllä on kuitenkin myös omat rajoituksensa.

Esimerkiksi sisällöntuotannossa tekoäly pystyy ainoastaan yhdistämään tietoa eri lähteistä, ei luomaan uutta. Siltä myös puuttuu brändisi ääni ja asiakkaasi tunteet.

Myös hakukoneet ovat reagoineet tekoälyyn ja Google onkin kertonut rankaisevansa verkkosivuja laaduttomasta tai hyödyttömästä sisällöstä, jota tekoälyn tuotokset voivat (muokkaamattomina) helposti olla. Arvokas sisältö kuitenkin palkitaan näkyvyydellä, oli se tuotettu ihmisen tai tekoälyn toimesta.

Haluatko lisää myyntiä verkosta? Digitoimisto Growly auttaa yrittäjiä saamaan lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja kasvua digimarkkinoinnin, kuten WooCommerce- ja Shopify-verkkokauppojen, kotisivujen, Meta-mainonnan, Google-mainonnan ja hakukoneoptimoinnin avulla.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä tavoitteistasi ja siitä miten saavuttaa ne.

Lue myös:

Kuinka aloittaa yrityksen markkinointi

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä liikkeelle?

Tekoäly tarjoaa nopeita, älykkäitä ratkaisuja markkinoinnin tehostamiseen. Parhaimmillaan tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa voi auttaa yritystäsi kilpailemaan toisten yritysten kanssa lisäämällä markkinoinnin tuloksellisuutta, vähentämällä markkinointikustannuksia, parantamalla asiakaskokemusta ja kasvattamalla liikevaihtoa.

Mihin tekoälyä voi käyttää markkinoinnissa?

Yrityksen markkinoinnissa tekoälyä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen, muun muassa asiakassegmentointiin, mainonnan kohdentamiseen, datan analysointiin ja seurantaan, markkinoinnin personointiin, sisällöntuotantoon ja asiakastuen toteuttamiseen.

Lisäksi tekoälyä voi ja ehdottomasti kannattaakin hyödyntää muun liiketoiminnan tehostamisessa, kuten yrityksen ja verkkokaupan varastonhallinnassa sekä automatisoitujen, tehokkaampien prosessien ja liiketoimintamallien rakentamisessa.

Tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin ensiksi mainittuun eli tekoälyyn ja markkinointiin. 

Listasimmekin sinulle 5 parasta tapaa tehostaa markkinointia tekoälyllä juuri nyt:

1. Asiakkaan ja markkinan ymmärtäminen 

Oikeat, tulosta tuottavat päätökset niin markkinoinnissa kuin muualla liiketoiminnassakin edellyttävät syvällistä ymmärrystä yrityksen asiakaskunnasta ja markkinoilla tapahtuvista muutoksista – mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Tekoäly voi käsitellä valtavia asiakasdataa kustannustehokkaasti, ihmistä edullisemmin ja tehokkaammin. Se myös pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan tiedon perusteella asiakkaiden ajatuksia ja liikkeitä sekä alkavia muutoksia mm. trendeissä, arvoissa, asenteissa, kulutustottumuksissa ja muualla markkinoilla.

Lisäksi se pystyy tunnistamaan puolestasi eri käyttäytymismalleja, luomaan asiakasprofiileja ja löytämään kaikkein potentiaalisimpia asiakassegmenttejä, joille tuotteesi tai palvelusi on kannattavinta markkinoida.

Tätä tietoa tarvitaan kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla, mikä nykyään tarkoittaa lähes jokaista markkinaa. Mikäli et huomaa muutoksen merkkejä ja reagoi liiketoiminnassa riittävän ajoissa, ei yrityksesi voi mitenkään pysyä vuodesta toiseen kilpailukykyisenä ja asiakkaiden silmissä merkityksellisenä.

2. Mainoskampanjoiden optimointi

Tekoälyllä saadaan analysoitua syvällistä tietoa mm. asiakassegmenteistä, -profiileista, asiakkaan käyttäytymisestä ja avainsanoista, joilla tuotettasi tai palveluasi etsitään.

Tämä tekee tekoälystä tehokkaan työkalun mainoskampanjoiden optimointiin.

Tekoälyn avulla onkin mahdollista luoda erittäin tarkkoja asiakasprofiileja ja kohdentaa mainonta vain ja ainoastaan näille käyttäjille.

Mainokset näkyvät entistä ajankohtaisempaan aikaan kaikista potentiaalisimmille ryhmille, mikä luonnollisesti lisää markkinoinnin tehokkuutta.

Markkinoinnissa tekoäly voi myös pienentää kustannuksia esimerkiksi löytämällä tehokkaimmat avainsanat, määrittämällä toimivimmat strategiat ja huolehtimalla mainosten ostamisesta puolestasi, jolloin voit kohdentaa rajallisetkin resurssit oikeisiin paikkoihin ja kasvattaa kampanjoiden tuloksellisuutta entisestään.

Vuonna 2023 mainosten luontiominaisuus on vielä lapsenkengissä, mutta jatkossa tekoäly saattaa hyvinkin tuottaa itse yksilöllisiä, äärimmäisen tehokkaita ja käyttäjähistorian perusteella reaaliajassa luotuja teksti-, kuva- ja videomainoksia.

3. Älykäs datan seuranta ja analysointi

Myös älykäs datan seuranta ja analysointi voidaan jättää kokonaan tekoälylle.

Kerroimmekin jo kohdassa Asiakkaan ja markkinan ymmärtäminen siitä, miksi datan seuraamisella on kriittinen rooli nykypäivän liiketoiminnassa ja kilpailukykyisenä pysymisessä.

Usein yrityksessä ei välttämättä siltikään ymmärretä datan tuomia mahdollisuuksia, seurata oikeaa dataa tai saada koottua tietoa helposti ymmärrettävään muotoon, josta on mahdollista tehdä liiketoimintaa tukevia ja edistäviä päätöksiä.

Pienten tietomäärien analysointia ei yleensä koeta ongelmalliseksi, mutta kerättävän datan määrän kasvaessa ja sen tullessa useista eri lähteistä seuranta- ja analysointityö alkaa olemaan huomattavasti haastavampaa asiantuntijatyötä ja tietysti aikaa vievää.

Tekoäly kuitenkin pystyy suorittamaan vain muutamassa tunnissa työn, jonka tekeminen vie tavallisesti ihmiseltä viikkoja, ja johon ei välttämättä edes löydy yrityksen sisältä osaamista.

Tekoälyn avulla markkinoinnissa voidaan helposti seurata ja analysoida dataa lähes reaaliajassa. Arvokkaita analysoitavia tietoja ovat mm. klikkaukset, verkkosivuilla ja sivujen eri osioissa vietetty aika, poistumisprosentit, konversiot ja historiallinen asiakaskäyttäytyminen.

Näistä saatavan ajankohtaisen ja ennen kaikkea varman tiedon avulla yrityksesi on helpompi esimerkiksi kehittää tuotteitaan, palvelujaan ja brändiään eteenpäin oikeaan suuntaan ja kohdentaa resursseja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

4. Tekoälyn personoima markkinointi

Kuten jokainen varmasti tietää, on halvempaa, helpompaa ja jopa 50 % todennäköisempää saada vanha asiakas ostamaan uudelleen kuin hankkia uusia.

Markkinoinnin personointi, oli se tehty tekoälyn tai ihmisen toimesta, auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä, lisäämään asiakasuskollisuutta ja kasvattamaan lojaalisuutta brändiäsi kohtaan.

Personointi saa myös asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi, vaikka tämä tietäisi koneen lähettäneen ja personoineen viestin.

Koska tekoäly oppii mieltymyksistämme meitä (ihmisiä) nopeammin ja pystyy käsittelemään valtavaa määrää dataa lähes reaaliajassa, mainontaa on mahdollista personoida erittäin tarkasti ja ajankohtaisesti, jolloin oikeat asiakkaat pystytään tavoittamaan oikealla viestillä oikeaan aikaan.

Yleisimmin personointi näyttää sähköpostiin kilahtavalta ostoskorin hylkäysviestiltä tai esimerkiksi henkilökohtaiselta, merkkipäivän kunniaksi lähetetyltä alennuskoodilta.

Tekoäly vie markkinoinnin personoinnin asteen pidemmälle, kun vaikkapa verkkokaupan asiakkaalle näytetään esim. hakutoiminnon yhteydessä tai tuotesivuilla suositeltavien tuotteiden kohdalla ensisijaisesti juuri niitä kategorioita ja tuotteita, jotka asiakkaan käyttäjähistorian perusteella kiinnostavat tätä eniten.

5. Markkinointisisällön tuotanto tekoälyllä

Tekoälyllä voidaan luoda hetkessä helposti mm. blogiartikkeleita, sosiaalisen median postauksia, tuotekuvauksia, tuotekuvia, tuotevideoita ja animaatioita.

Tekoälyavusteiset sisällöntuotantotyökalut vähentävät selvästi sisällöntuotantoon kuluvia resursseja, kun markkinointisisällön suunnittelu, luominen ja toteuttaminen nopeutuu ja markkinoijan tuottavuus lisääntyy.

Tekstisisällön luominen suomeksi, englanniksi ja useimmila kielillä onnistuu hetkessä mm. Jasper, Copy.Ai ja ChatGPT työkalulla. Kuvien luonti ja muokkaus käy taas kätevästi esimerkiksi Canvalla, Adobe FireFlylla tai tuloaan tekevällä Microsoft Designerillä.

Kuitenkin tällä hetkellä tekoälyn tuottamat tekstit ovat helposti tunnistettavissa virheistään, puutteellisesta kieliopistaan ja omanlaisesta sävystään.

Lisäksi tekoälyn tuotokset ovat usein samanlaisia, sillä se ei pysty tuottamaan uniikkia tekstiä, kertomaan tarinoita tai jakamaan ihmisten tunteita tai kokemuksia.

Myös kuvissa saattaa esiintyä virheitä esim. puuttuvien tai ylimääräisten sormien muodossa.

Tekoälyllä markkinointiin tehdyt sisällöt kannattaa siksi aina tarkistaa ja muokata ainakin brändin ääneen sopiviksi. Toisin sanoen ihmisen panosta (toistaiseksi vielä) tarvitaan sisällöntuotannossa.

Silti tekoäly nopeuttaa sisällöntuotantoprosessia niin huomattavasti, ettei ole järkevää olla hyödyntämättä sitä yrityksessä. Esimerkiksi tämän blogiartikkelin luonnosversio on tehty tekoälyllä, millä  säästettiin pari tuntia aikaa.

Tekoäly voidaan kyllä opettaa tuottamaan brändin mukaista sisältöä. Tämä vaatii jonkin verran työtä sinulta eikä onnistu jokaiselta työkalulta, mutta uskomme asian ja muiden puutteiden korjaantuvan lähitulevaisuudessa.

5. Vuorovaikutteinen 24/7 asiakastuki

Myös asiakastuki on markkinointia.

Tekoälyavusteisen asiakastuen avulla voit parantaa asiakkaan käyttökokemusta verkkosivuilla, tehostaa asiakaspalveluasi sekä vähentää tarvetta asiakaspalvelulle, ja lisätä tuottavuutta muualla yrityksessä.

Keskusteleva chat botti verkkokaupassa ja myös kotisivuilla tarjoaa ympärivuorokautista apua asiakkaiden ongelmien ratkomiseen silloin, kun asiakaspalvelija ei ole tavoitettavissa. 

Lisäksi botti helpottaa asiakkaan asiointia auttamalla löytämään tietoa tuotteesta tai palvelusta.

Asiakkaan voi jopa olla helpompi lähestyä yritystä chat botin kautta, sillä verkkosivuilta ei tarvitse poistua. Ja kun asiakkaiden kanssa ollaan useammin vuorovaikutuksessa, voidaan ongelmatilanteiden syntymistä ehkäistä ja asiakastyytyväisyys pitää korkealla, mikä on parasta markkinointia.

Tekoälyavusteista bottia voidaan hyödyntää myös liidien keräykseen, jolloin yrityksesi saa asiakkaan tiedot talteen myöhempää kontaktointia varten.

Samalla sinä saat enemmän analysoitavaa tietoa asiakkaan pulmista ja tarpeista, mitä voit käyttää esimerkiksi asiakaspalvelun, verkkosivujen ja tuotteen tai palvelun kehittämiseen. 

Tekoälyn hyödyt yrityksen markkinoinnissa

Markkinoinnissa tekoälyä voidaan hyödyntää mm. yksilöllisten asiakaskokemusten luomiseen käyttäjätietojen perusteella, mikä lisää markkinoinnin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Koska iso osa manuaalisesta työstä pystytään jättämään tekoälylle tai automatisoida kokonaan, kuten datan seuranta ja analysointi, voidaan markkinointia toteuttaa aiempaa edullisemmin, tuloksellisemmin ja tuloksia saada nopeammin.

Käytännössä tämän tekoäly saavuttaa keräämällä reaaliaikaista dataa, jonka avulla on mahdollista mm. löytää asiakassegmenttejä, ymmärtää asiakkaita syvällisemmin ja palvella heitä paremmin, yksilöllistää ja tehostaa mainontaa, ennakoida muutoksia kuluttajissa ja markkinoilla sekä kehittää liiketoimintaa tekemällä tietoon perustuvia päätöksiä.

Näin pienenkin yrityksen on mahdollista saavuttaa huomattavaakin kilpailuetua jopa rajallisilla resursseilla vakiintuneisiin kilpailijoihinsa nähden. 

Missä tekoälyä kannattaa käyttää ja missä taas ei

Tekoälyä voi ja kannattaa hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinona esimerkiksi prosessien tehostamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja kustannussäästöjen lisäämiseen.

Tekoälyn rooli markkinoinnissa on suuressa kasvussa, ja sen laajempi hyödyntäminen yrityksessä tulee todennäköisesti pian olemaan välttämätöntä jokaiselle huomisen liiketoiminnalle, joka haluaa pärjätä kilpailussa toisia yrityksiä vastaan.

Tekoälyllä on kuitenkin myös omat rajoituksensa.

Esimerkiksi sisällöntuotannossa tekoäly pystyy ainoastaan yhdistämään tietoa eri lähteistä, ei luomaan uutta. Siltä myös puuttuu brändisi ääni ja asiakkaasi tunteet.

Myös hakukoneet ovat reagoineet tekoälyyn ja Google onkin kertonut rankaisevansa verkkosivuja laaduttomasta tai hyödyttömästä sisällöstä, jota tekoälyn tuotokset voivat (muokkaamattomina) helposti olla. Arvokas sisältö kuitenkin palkitaan näkyvyydellä, oli se tuotettu ihmisen tai tekoälyn toimesta.

Haluatko lisää myyntiä verkosta? Digitoimisto Growly auttaa yrittäjiä saamaan lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja kasvua digimarkkinoinnin, kuten WooCommerce- ja Shopify-verkkokauppojen, kotisivujen, Meta-mainonnan, Google-mainonnan ja hakukoneoptimoinnin avulla.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä tavoitteistasi ja siitä miten saavuttaa ne.

Lue myös:

Kuinka aloittaa yrityksen markkinointi

Verkkokaupan digimarkkinointi – mistä liikkeelle?